Ziekenhuizen betalen koopkrachtversterking uit

Sinds de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen verdubbeld zijn, heeft de lokale kipsector aangegeven volledig te kunnen voorzien in de lokale behoefte van de samenleving als het gaat om kip en kipdelen. “Het is nog steeds het verlangen van de lokale kipsector om helemaal zelfvoorzienend te zijn”, zegt Hemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), desgevraagd aan De West.

Met de verhoging van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen, is de verkoop van Braziliaanse kip gelijk aan die van de lokale kip. Volgens Kanhai is de sector alleen niet opgewassen tegen de Amerikaanse boutjes, omdat die tegen dumpprijzen worden verkocht. Om hiertegen te kunnen concurreren, zouden de invoerrechten met 100 procent verhoogd moeten worden. Dit is volgens de voorzitter niet onmogelijk, gezien veel Caricom-landen dit besluit hebben genomen om de lokale sector te beschermen. “Het is uiteindelijk een besluit van de overheid, maar wij willen het liefst helemaal zelfvoorzienend zijn”, zegt Kanhai.

Een ander gebied waarop de lokale kipsector zelfvoorzienend wil zijn, is de voerexponent.

De prijs van kip is veelal afhankelijk van de voerprijs. Vorig jaar is de voerprijs gestegen als gevolg van de verhoogde prijzen voor grondstoffen en nieuwe controlemaatregelen voor importeurs. De importprijs van voer wordt doorberekend in de prijs van lokale kip. Volgens Kanhai zijn de lokale pluimveehouders zonder meer geholpen als zij zelf kunnen voorzien in voer voor de kippen.

Over het algemeen wordt maïs geïmporteerd en gebruikt als veevoer. De APSS is van plan volledig over te stappen van maïs naar rijst, waardoor zij niet meer afhankelijk zal zijn van de voercomponent bij het vaststellen van kipprijzen. De associatie is bezig met zaaizaad te Lareco voor het vervangen van maïs door rijst. Kanhai gelooft dat dit project zal slagen en dat lokale kip hierdoor goedkoper zal worden, doordat voer niet zo duur zal worden afgenomen.

Kanhai geeft aan dat het jaar 2017 een jaar van ups en downs is geweest voor de lokale kipsector. Veel kleine ondernemers hebben vanwege de overschotten die aan het begin en eind van het jaar zijn ontstaan, verlies geleden vanwege de verdubbeling van de invoerrechten, waarbij verwacht werd dat de vraag naar lokale kip zou stijgen. Met de feestdagen is er extra geconsumeerd, maar er is nog een klein overschot op de lokale markt. Kanhai hoopt dat het overschot over een paar weken helemaal weggewerkt zal zijn.

door Priscilla Kia