81% Surinaamse kinderen minstens 1 keer slachtoffer geweld

Het landelijk onderzoek naar geweld tegen kinderen in Suriname, dat door het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat 81 procent van de Surinaamse kinderen tenminste één keer slachtoffer is geworden van geweld. De resultaten van het onderzoek, dat in het tweede helft van 2016 in opdracht van De Nationale Assemblee (DNA) met de ondersteuning van Unicef werd uitgevoerd, werden vandaag in DNA gepresenteerd.
Kinderen worden elke dag het slachtoffer van geweld en in de meeste gevallen is dat door mensen in hun directe omgeving. Het onderzoek is landelijk, dus in alle districten uitgevoerd, waardoor er realistische uitspraken gedaan kunnen worden ten aanzien van het geweld tegen kinderen in Suriname. Volgens de internationale definitie is een ieder beneden 18 jaar een kind. De socioloog Julia Terborg die tevens ook een van de onderzoekers was, gaf aan dat bij het onderzoek slechts de schoolgaande kinderen tussen 11 en 18 meegenomen zijn. Dit aantal is gelijk aan 80 procent van het aantal kinderen in Suriname. Bij het onderzoek werd gekeken naar lichamelijk geweld, psychologisch geweld, geweld op school, seksueel geweld en geweld in huis.
Ten aanzien van het geweld op school, vindt 47 procent van het fysieke geweld plaats op lagere scholen. Onderzoek heeft uitgewezen dat scholieren zich het meest onveilig voelen op LBO-scholen dan op andere niveaus. Hier is tweemaal zoveel wapenbezit gerapporteerd, terwijl het ontvangen en versturen van seksvideo’s en foto’s op dit niveau ook het hoogst is. 27 procent van de leerlingen heeft last van pesten, waarvan 9 procent langdurig werd gepest. Behalve leerlingen, maken ook leerkrachten zich schuldig aan geweld tegen kinderen.
Een op de vier leerlingen van het basisonderwijs is in het afgelopen jaar geslagen, dit doet zich in mindere mate voor op MULO- en LBO-scholen en wel in de vorm van slaan, knijpen, door elkaar schudden etc. Aan de andere kant komt het beledigen en uitschelden van leerlingen het meest voor op LBO-scholen. Scholieren worden hierbij uitgemaakt voor koe, ezel, lummel etc.
Behalve het geweld op school, is ook het geweld in huis breed onderzocht. Meer dan de helft van de kinderen wordt blootgesteld aan psychisch geweld, zoals schreeuwen en beledigen, ook wordt gedreigd met achterlating en het vernietigen van spullen.