CORRUPTIE EN HAAR BESTRIJDING

De Anticorruptiewet werd dit jaar in De Nationale Assemblee (DNA) in stemming gebracht en met een aanzienlijke meerderheid aangenomen. Het heeft voor velen lang genoeg geduurd, alvorens deze wet door het parlement kon komen. Een wet aannemen is een goede zaak en het is natuurlijk de bedoeling dat men voortaan strenger en efficiënter tegen corruptie zal optreden en de schuldigen zal vervolgen. Kortom, de controle op de naleving zal goed moeten plaatsvinden en zonder aanzien des persoons zullen schuldigen moeten worden vervolgd. Maar zover zijn we naar onze mening nog lang niet. We hebben dan wel een wet, maar de vraag die onmiddellijk gesteld kan en dient te worden, is welke corrupte mensen nu wel of niet worden vervolgd. Wij hebben zeker het gevoel dat de mensen die zich aan corruptie schuldig maken, voorzichtiger te werk zullen gaan en oneerlijkheid slechts zullen continueren als ze op bescherming van hooggeplaatsten kunnen rekenen. Dat de corruptie nog welig tiert, hebben we de afgelopen week kunnen merken, toen de minister van LVV in DNA aanhaalde, dat er zich ernstige misstanden binnen de visserijsector hebben voorgedaan en nog steeds voordoen. De minister lichtte heel eventjes het deksel van de beerput binnen de visserijsector, maar had al gauw in de gaten dat zijn gedeeltelijke en misschien wel voorzichtige onthulling, bepaalde corrupte elementen zou blootstellen. Niet slechts Algoe weet dat er al jaren binnen de visserijsector wordt gerommeld met visvergunningen en dat er door met name Guyanezen, duizenden US-dollars worden neergeteld om in de Surinaamse wateren te kunnen vissen. Corrupte ambtenaren verdienen daar al jaren stevig aan en het is geen geheim dat het een corrupt ‘geregel’ is van jewelste. Als Algoe deze zaak aanhaalt, moet hij wel voorzichtig zijn, want dit gesjoemel met vergunningen vindt al decennialang plaats en deze vorm van corruptie, is absoluut niet partijgebonden. Dat een assembleelid de minister zou hebben gebeld en gezegd, dat als hij in de corruptie binnen de visserijsector gaat roeren, hij zijn post zou verliezen, komt ons zeker niet vreemd voor, omdat er veel grote belangen hiermede gepaard gaan en het geen bijzonderheid zal zijn als bekend wordt dat de corruptieve figuren ook binnen de gelederen van de huidige regering zitten. Algoe moet daarom in deze visserijsmurrie zeer voorzichtig te werk gaan, omdat het ook voor hem best gevaarlijk kan aflopen. Een Anticorruptiewet aannemen is, zoals voormeld mooi meegenomen, maar die zal naar onze mening niet altijd toepasbaar zijn tegen bepaalde invloedrijke personen. Dat er in dit land op grote schaal sprake is van corruptie en nepotisme, weten wij allang. Zo is bijvoorbeeld de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen niet in staat een lijst te publiceren van alle concessionarissen in dit land en de gebieden waarvoor concessierechten zijn verleend. Al die bekende namen van mensen die op schandelige wijze in het verleden en recentelijk zijn bevoordeeld, zouden dan zichtbaar worden en dat mag natuurlijk niet. Het volk zou dan in één keer zien wie op oneerlijke wijze aan tal van concessies voor de goudwinning en houtkap in aanmerking zijn gekomen en hoe groot de concessiegebieden wel zijn en hoe ze geografisch liggen. Ook voor de inheemsen en Marrons zouden zaken in één klap duidelijker worden. Minister Algoe heeft in ieder geval laten merken dat er wel degelijk sprake is van corruptie binnen zijn ministerie en dat hij daar een eind aan zou willen maken. Of hij daarin slaagt, blijft een grote vraag.

****
Dat er mensen in deze maatschappij zijn die er niet voor schromen immoreel, onethisch en asociaal te handelen, is gisteren weer gebleken door de publicatie van fotomateriaal dat betrekking heeft op de vondst in het district Brokopondo van de vermiste helikopter van High Jet. Mensen die totaal geen rekening wensen te houden met de gevoelens en het verdriet van de nabestaanden van Donovan van Embricqs en Ryatno Kertodikromo, het tweetal dat in het hefschroefvliegtuig zat toen het werd vermist, gingen ertoe over foto’s op social media en lokale media te plaatsen van stoffelijke resten van zeer vermoedelijk het voormelde tweetal. Een zeer afkeurenswaardige handeling waarbij de nabestaanden nog meer pijn en verdriet wordt aangedaan. Overigens niet de eerste keer dat men ertoe overgaat dit soort beelden met het grote publiek te delen. Enkele jaren geleden werden soortgelijke schokkende beelden na een ongeluk met een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij, ook zonder enige terughoudendheid met het grote publiek gedeeld. Ook toen moest erop gewezen worden dat zulks absoluut niet hoort. Dat men toen niets geleerd heeft, is gisteren weer gebleken met het zogeheten ‘posten’ van deze schokkende beelden op social media en via andere lokale media. Foei toch!!