Bond ‘s Lands Hospitaal stelt regering ultimatum

“We zijn moe van verhaaltjes”, zegt de voorzitter van de bond van de ‘s Lands Hospitaal, Imro Edam, op vragen van De West. Hij geeft aan dat de bond de regering een ultimatum stelt tot uiterlijk 15 december om aan het geld te komen voor de totale gezondheidszorg. Hij zegt bewust “geld”, omdat de gezondheidssector op dit moment niets anders dan geld nodig heeft om de gezondheidszorg te kunnen garanderen en geen verhaaltjes. De bonden van de overheidsziekenhuizen zijn bezig collectief op te trekken om van de regering te eisen dat zij met concrete oplossingen komt voor de gezondheidssector. Edam zegt dat het publieksgeheim is dat de zorg op zijn kop staat. Hij sluit niet uit dat er ook samen opgetrokken zal worden met de bonden bij de particuliere ziekenhuizen, omdat het tenslotte gaat om de totale gezondheidssector.

Edam erkent dat het een moeilijke strijd wordt, maar hij rekent op de ondersteuning van eenieder, want het gaat om de gezondheid van ons allen. “We zijn moe van brandjes blussen”, aldus Edam.

Hij legt uit dat er concrete voorstellen zijn gedaan aan de regering om de ziekenhuizen per direct uit de problemen te halen, namelijk het overnemen van de schulden door de overheid, een financiële injectie of het verhogen van de ligdagtarieven. De bondsvoorzitter geeft aan dat de hospitaal op dit moment met gedemotiveerde en gefrustreerde werknemers zit en dat er een tekort is aan disciplines om kwalitatieve zorg te bieden aan patiënten. Hij stelt dat de werknemers binnen de gezondheidssector ook het recht hebben om prettige feestdagen te vieren met hun gezin en hun salaris. Om dit te kunnen garanderen, moeten de salarissen over december en de eerstvolgende maanden op tijd betaald worden.

De directie van ‘s Lands Hospitaal is niet in staat om de salarissen van het personeel over de maand november uit te betalen. Dit maakt zij bekend in een circulaire die zij vandaag de deur heeft uitgestuurd. De directie maakt hierin bekend dat het Staatsziekenfonds (SZF) dat hun grootste debiteur is, nog niet tijdig en volledig heeft voldaan aan zijn verplichting om de geleverde diensten te vergoeden. De directie vraagt het personeel geduld te betrachten en zegt er alles aan te doen om de salarissen volledig uit te betalen. Edam geeft aan dat er intussen al overleg is gepleegd met de directie hierover en dat er al licht in de tunnel is voor de salarissen van november. Echter kan hij niet concreet aangeven als de beloofde koopkrachtversterking ook wordt uitbetaald. Edam zegt dat het in deze kwestie niet de schuld is van de directie, maar van de regering die niet in staat is om de gezondheidszorg te garanderen, want het SZF is afhankelijk van de regering.

-door Johannes Damodar Patak-