Onregelmatigheden visserijsector zorgen voor commotie DNA

Nadat de waarnemend fractieleider van de Pertjajah Luhur (PL), William Waidoe, de problemen binnen de visserijsector aankaartte, is er commotie ontstaan in het parlement over de visserijsector. Verschillende assembleeleden hebben dinsdag het beleid van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), flink onder vuur genomen.

NDP-fractieleider André Misiekaba, gaf aan dat er een waas van corruptie hangt rondom het verstrekken van visvergunningen en wilde duidelijkheid in deze kwestie. Algoe zei dat het om een bende gaat. Hij is onlangs begonnen met het uitvoeren van strenge controles in de visserijsector. Hij deelde het parlement mee, dat hij gebeld werd door een parlementariër, die zei hem om te stoppen met de extra controle. Ondanks dat diverse assembleeleden aandrongen, weigerde Algoe de naam van dit lid te noemen.

Rashied Doekhie (NDP) zei dat er veel misgaat in de visserijsector. Hij gaf aan dat de districtscommissaris van Nickerie, frauduleuze handelingen heeft ontdekt, deze zijn doorgegeven aan de minister.

Hierop zei de minister dat er tegen iedereen die de regels overtreedt, opgetreden zal worden. Rajiv Ramsahai (NDP) vroeg hoe het kan dat iemand die de visserijsector vernield heeft, zitting heeft in de presidentiële commissie. Kan zo iemand ontwikkeling brengen in deze sector. Op aanvraag van het parlement beloofde Algoe alle stukken naar het parlement te sturen, zodat het parlement een beeld kan krijgen van de vergunningen die zijn uitgegeven. Volgens Algoe heeft hij dit jaar geen vergunning getekend toen hij ontdekte dat zeventien vergunningen niet alleen op naam van een persoon waren voorbereid, maar ook op naam van een stichting die door dezelfde persoon wordt beheerd. Zelfs na de schorsing waarbij diverse leden met Algoe over deze kwestie hebben gesproken, weigerde Algoe de naam prijs te geven.

Misiekaba merkte op dat niemand beschermd moet worden ook al zou het om een coalitielid gaan. Algoe gaf aan dat de Clad is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken, maar volgens Waidoe moet er niet op de Clad gewacht worden. Volgens hem moeten deskundigen en anderen van LVV die op de hoogte zijn van bepaalde zaken, die doorgeven aan assembleeleden. Parlementsvoorzit-ter Jennifer Geerlings-Simons zei dat er een halt moet worden toegeroepen aan de misstanden binnen de visserijsector.

-door Priscilla Kia-