Peneux: ‘Onderwijsakte hoort niet thuis in nieuwe stijl onderwijs’

De onderwijsakte die momenteel wordt afgebouwd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, hoort niet thuis in de nieuwe stijl van onderwijs. Dat zegt minister Robert Peneux als reactie op de vraag waarom deze opleiding afgeschaft wordt. De opleiding wordt inmiddels afgebouwd, er worden daarom geen nieuwe inschrijvingen meer aangenomen voor het eerste jaar.

Studenten, afgestudeerd aan het ACI, CPI en SPI, die de opleiding ‘De nieuwe leerkracht’ hebben afgerond, mogen wel verder studeren aan de opleiding Onderwijzersakte. ‘De nieuwe leerkracht’ is een samensmelting van de Kweek A- en Kweek B-opleidingen die tot en met 2013 nog werden gegeven. “Het onderwijs is aan verandering toe. Er worden nieuwe technieken toegepast om te doceren en die moeten wij invoeren. Wij gaan van de oude methode naar competentgericht onderwijs”, aldus de minister. Peneux zegt verder, dat binnen de nieuwe stijl, de pedagogische opleidingen niet alleen in de ochtend zullen worden verzorgd, maar ook in de avond.

“Wij zijn nu bezig met modificaties”.

Peneux zegt de bezorgdheid van de leerkrachten voor een nieuwe onderwijsmethode te begrijpen, maar zegt dat elke leerkracht wordt begeleid en bijgestaan om volgens de nieuwe methode te doceren. De vernieuwing van de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs, moet leiden tot een vierjarige bacheloropleiding. Studenten van alle niveaus worden opgeleid op hbo-niveau met als toelatingseis een afgeronde VOS-opleiding. Dit traject is zo uitgezet, dat alle betrokkenen voldoende tijd hebben mee te groeien en ervaring op te doen met de vernieuwingen. Daarom is gekozen voor meerdere fasen van vernieuwing. Hoe hoger de fase, hoe strenger de toelatingseisen. Dit staat in een voorstel van 2012 om de vernieuwingen binnen het kweekschoolonderwijs (nu pedagogische instituten) door te voeren.

Tijdens de startfase zijn de vernieuwingen bij de kweekscholen op mbo-niveau doorgevoerd. De toelatingseisen gaan geleidelijk aan omhoog: eerst naar een uniforme toelatingseis van het mulo-diploma. In de eindfase wordt de overstap gemaakt naar een hogere beroepsopleiding (hbo). De toelatingseis wordt dan minimaal havo-diploma of daaraan gelijkgesteld.

door Seshma Bissesar