‘Oplossingen in zicht voor overvolle schoolboten’

Het probleem van de overvolle schoolboten in het Boven-Surinamegebied, heeft volgens de NDP-volksvertegenwoordiger van Sipaliwini, Erwin Linga, reeds de aandacht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Linga zegt vaker gezien te hebben hoe schoolboten volgepropt worden met leerlingen. “Ik heb zelfs een foto van zo een situatie gemaakt en die doorgestuurd naar de minister”, zegt hij.

Hij geeft aan dat New Aurora ook een dergelijk probleem had. Linga zegt dat er maar twee schoolboten waren die de VOJ-schoolkinderen moesten vervoeren, hierdoor zaten de leerlingen op elkaar gepakt in een boot. Hij zegt dat aan het begin van dit schooljaar, het ministerie ervoor gezorgd heeft dat er een derde boot ingezet is. Hierdoor is het schoolbotenprobleem van New Aurora tot het verleden gaan behoren.

Ook in het dorp Genge Ston hebben de desbetreffende instanties opgetreden tegen de bootsmannen die de boten volpropten met schoolkinderen. In dat dorp vindt er volgens Linga wel controle plaats.

De parlementariër zegt dat de schoolboten nu twee tot drie keer varen met het toegestane aantal schoolkinderen.

Ex-jeugdparlementariër Edgar Sampie, uitte zijn bezorgdheid over de overvolle schoolboten in het Boven-Surinamegebied. Hij is van mening dat een volle boot zeer gevaarlijk kan zijn bij krachtige stroomversnellingen. Niet alleen hij, ook de huidige jeugdparlementariër van Sipaliwini, Sersionio Adaba en Abop-parlementariër Dinotha Vorswijk, hebben de aandacht gevraagd van het desbetreffende ministerie. Vorswijk is van mening dat de bootsmannen de kinderen “proppen” in de boot, omdat ze simpelweg geld willen. Ze haalt aan dat er geen controle is door de verantwoordelijke instanties, die moet volgens haar op gang komen. Ook ziet Vorswijk graag dat de overheid twee extra boten inzet.

Linga zegt dat het mogelijk is dat niet op alle plaatsen  in het gebied deze veranderingen zijn doorgevoerd, maar hij benadrukt dat het ministerie bezig is het probleem daar ook aan te pakken.

door Richelle Mac-Nack