Conflict Staatsolie en boeren; ‘Boeren hebben gelijk’

Boeren in Saramacca hebben besloten een rechtszaak aan te spannen tegen Staatolie. De boeren, met name de rijstboeren, zien graag een financiële compensatie tegemoet van Staatsolie vanwege de schade die het bedrijf jarenlang in het gebied heeft veroorzaakt. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt dat de boeren gelijk hebben. Hij heeft zelf ook in het gebied gewerkt en zegt dat de waterhuishouding totaal veranderd is  in vergelijking met vijftien tot twintig jaar geleden. Voor de komst van Staatolie, werd het gebied volgens Jogi gezien als een natuurlandschap. Hij zegt dat er weinig schade aan het gebied was.

De boeren verbouwden het land, maar de zwamp die daar voorkomt werd hierdoor niet aangetast. “Maar zaken zijn drastisch veranderd en de effecten daarvan zijn duidelijk voelbaar in de landbouw”, verklaart hij.

Verder geeft Jogi aan dat Staatolie het gebied rond het bedrijf niet onderhoudt. “Staatsolie krabt één keer per blauwe maand de weg schoon en dan nog alleen tot het stuk waar zij gebruik van maakt”, benadrukt de parlementariër. Volgens hem wordt er ook geen cent uitgegeven aan de infrastructuur, de boeren of andere groepen binnen het district. Hij is van mening dat Staatolie een voorbeeld kan nemen aan bedrijven zoals Newmont en Rosebel Goldmines, als het aankomt op het in stand houden van de natuur.

Gezien beide partijen, zowel Staatsolie als de boeren, argwanend reageren op elkaars onderzoek, zegt Jogi dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen dat kan uitwijzen dat de komst van het bedrijf voor schade aan het milieu en de productie van de boeren heeft gezorgd. Jogi zegt dat ook nagegaan moet worden wat men aan de schade kan doen. “Als blijkt dat er daadwerkelijk schade is aangebracht aan het gebied, waardoor de productie van de boeren is terug gelopen, moet Staatolie in staat zijn om de schade te vergoeden”, meent Jogi. “Stel dat er geen goud meer te winnen is in het gebied en Staatolie niet meer bestaat, dan moet het niet zo zijn dat hetzelfde gebeurt als in Moengo”, zegt hij. Er moet volgens hem gezorgd worden voor duurzame ontwikkeling in het gebied.  Jogi is van mening dat Staatsolie zich beter moet gedragen en als Surinaams bedrijf een goed voorbeeld moet geven.

door Richelle Mac-Nack