Onvoldoende aandacht voor herstel mijngebieden

Rudi van Kanten heeft voor dit jaar de diesrede van de Anton de Kom Universiteit mogen houden. Zijn presentatie bij het inluiden van het nieuwe collegejaar in de Centrumkerk, was gericht op inzetten van het regenwoud voor de ontwikkeling van land en volk. Tijdens zijn presentatie haalde Van Kanten aan, dat er onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het herstel van mijngebieden. De chemicaliën die in de bauxietmijnbouw worden gebruikt, zijn volgens de wetenschapper zeer gevaarlijk, niet alleen heeft het een nadelig effect op dieren die voorkomen in omliggende gebieden, maar ook heeft het gebruik van chemicaliën in de mijnbouw effect op planten en mensen. Het omleggen van kreken en het vervuilen van waterwegen, kunnen volgens de wetenschapper gevaarlijk zijn voor dieren, planten en mensen. Hij zegt dat de grootste boosdoener de ongecontroleerde goudmijnbouw is, waarbij de kleinschalige mijnbouw de grootste schade veroorzaakt.

Van Kanten vindt het noodzakelijk dat er maatregelen worden getroffen voor een beter bosbeheer, zodat het bos duurzaam tot ontwikkeling gebracht kan worden. Allereerst moet er van de kant van de regering gewerkt worden aan het aannemen van de Milieuwet. Deze wet is sinds 2002 in voorbereiding. Het aannemen van deze wet, zal volgens Van Kanten ervoor zorgen dat met name bedrijven, zaken op een duurzame wijze zullen aanpakken waarbij het milieu zo min mogelijk aangetast wordt. Daarnaast vindt hij het toekennen van grondenrechten aan de inheemsen en de Marrons van groot belang. Ook moet milieu ondergebracht worden bij een van de bestaande ministeries. Verder vindt hij het ook nodig dat er een coördinatie van de mijn- en bosbouwconcessies in het leven wordt geroepen.

Niet alleen het gebruik van chemicaliën kan gevaarlijk zijn voor de natuur, ook zandafgravingen en steenslagwinning kunnen de ecosystemen aantasten.

-door Richelle Mac-Nack-