OVERHAASTE DOORVOERING BTW FUNEST

De regering Bouterse heeft veel meer geld nodig en het bemachtigen van meer penningen, noopt haar zo spoedig mogelijk naar meer te zoeken. De staatsinkomsten uit directe en indirecte belastingen zijn duidelijk onvoldoende, als alleen maar gekeken wordt naar de tekorten op de begroting, de vele leningen die gepleegd zijn en de verzwarende fiscale maatregelen die in de afgelopen drie jaar op de Surinaamse gemeenschap, zijn losgelaten. Recentelijk werd nog vanwege de overheid meegedeeld, dat men de tekorten op de begroting denkt te kunnen dekken door nog meer leningen te plegen. Of de regering Bouterse erin zal slagen meer leningen aan te gaan in het buitenland en daarmede de schuldenlast van dit volk verder te verzwaren, blijft voorlopig maar een open vraag. De regering Bouterse loopt ter vermeerdering van haar inkomsten al enkele jaren met het plan de Belasting Toegevoegde Waarde , BTW op goederen en diensten door te voeren.Een BTW die maar liefst 17.5 procent moet bedragen op alle goederen en diensten en die elke persoon die geld verdient in dit land, meer zal kosten. Tot op heden berekent de overheid een omzetbelasting van 10 procent die ze volgens haar zeggen bereid is af te schaffen als ze de BTW succesvol kan doorvoeren. Dat betekent dat de 7.5 procent die we thans nog niet betalen, alsnog zullen moeten afrekenen op alle goederen en verleende diensten. Om een dergelijke wederom verzwarende belastingmaatregel door de strot van elke Surinamer te kunnen drukken, zal de overheid moeten werken aan kortingen op de loonbelasting voor een ieder die loon ontvangt. Tot op heden heeft deze overheid met haar duistere communicatie met dit volk niet verteld, of ze bereid is kortingen op loonstructuren zoals voormeld, toe te passen. Zonder kortingen op de loonbelastingen, mag dit kabinet op geen enkel moment verwachten dat ze de Belasting Toegevoegde Waarde, BTW zomaar zal kunnen doorvoeren. Groot protest zal haar zeker ten deel vallen. Het Surinaamse volk betaalt al genoeg aan deze regering, recentelijk werd het wederom zeer onaangenaam verrast door de zoveelste verhogingen van de brandstofprijzen. De regering; heeft laten doorschemeren de BTW begin volgend jaar te willen introduceren en heeft tot op heden niet aan de samenleving verteld, hoe dat allemaal zal worden doorgevoerd en wat bijvoorbeeld de spelregels zijn waar een ieder zich aan zal moeten houden. Ze kan er helemaal niet vanuit gaan dat een ieder gelijk medewerking zal verlenen aan een dergelijke maatregel. Heeft de regering en met name de belastingdienst het geschikte kader om te controleren, of de BTW wel op de juiste wijze wordt toegepast en de opbrengsten naar behoren door de meeste personen en instanties wordt afgedragen aan de fiscus. Tot op heden weten slechts weinigen wat BTW is en hoe dat allemaal in de praktijk gaat werken. Zal de regering Bouterse zo sportief zijn om het volk in alle transparantie te vertellen, wat ze met de extra inkomsten uit de BTW gaat doen? BTW betekent een verzwaring van het maandelijkse budget in elk huishouden, dus de regering mag nimmer denken dat men deze belastingheffing met open armen zal verwelkomen. Ze kan er veel eerder op rekenen, dat velen deze maatregel zullen proberen te omzeilen door een slechte of geen administratie er op na te houden. En hoe controleer je dat dan met een belastingdienst, die thans niet over voldoende en capabel personeel beschikt? De regering kan dan wel stellen dat ze de BTW begin 2018 wenst door te drukken, maar een slechte voorbereiding en ongeschikte controle op de naleving van een BTW wet zal tot een totale mislukking leiden. Ze doet er dan ook goed aan de ingangsdatum van deze nieuwe fiscale regeling uit te stellen en te werken aan een heel goede en professionele voorbereiding , de loonbelasting korting in te bouwen en dan uiteindelijk de zaak uit te voeren. Doet ze dat niet en drukt de zaak door per begin 2018 dan kan ze rekenen op een totaal fiasco en sabotage van het systeem.

****

Hoe vaak moet er nog gewaarschuwd worden dat transport van boomstammen en andere zware houtproducten, niet over de weg moet plaatsvinden, maar over onze waterwegen. Onze wegen worden volkomen aan barrels gereden door de zwaar beladen houttrucks en ook onze bruggen in het achterland begeven het. Het afgelopen weekend ging de Bailey brug te Falawatra in West-Suriname eraan. Een veel te zware last (oplegger met een groot aantal boomstammen) kon de brug niet dragen en brak in tweeën. Er wordt veel gebabbeld door de regering en ook door OW dat dit transport over water moet, maar er wordt helemaal niet ingegrepen en het daadwerkelijke verbod, blijft maar uit. Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar de belangen van de houthandelaren en vooral die uit het buitenland, wegen zwaarder dan alle andere belangen. De meldingen van schade aan onze infrastructuur zullen daarom blijven volgen. Corruptie en nepotisme vieren bij dit vraagstuk namelijk hoogtij.