Dag der Marrons uitbundig gevierd

Het eerste vredestraktaat, dat destijds werd getekend door de koloniale overheid en de vertegenwoordigers van de marronsgemeenschappen, werd gisteren op zeer bijzondere wijze herdacht. Verschillende organisaties en stichtingen hebben op diverse locaties simultaan in een zeer feestelijke sfeer de vrede herdacht die vanaf de ondertekening van het traktaat gestalte kreeg tussen de kolonisator en de marrongemeenschap.

De stichting 10 oktober heeft deze herdenking dit jaar gehouden in de Stichting Olifant van de VHP. De voorzitter van de Stichting 10 oktober 1760, Leo Atomang, zegt dat de Marron voorvaderen besloten hebben een traktaat te sluiten met hun slavenmeester en dat is in zijn ogen vrede, gezien de twee partijen vanaf dat moment vrienden van elkaar zijn geworden. De viering van de Dag der Marrons in het partijcentrum van de VHP, heeft volgens Atomang niets te maken met politiek. Hij is van mening dat deze dag waar dan ook gevierd mag worden. Atomang ziet dit meer in de richting van het thema van het jaar ‘integratie’. “Je moet samen kunnen wonen, samen kunnen leven, anders kom je niet vooruit”, aldus de voorzitter van de stichting 10 oktober. Ook zegt hij dat de viering van deze dag gedecentraliseerd moet worden.

Verder vindt hij het nodig dat niet alleen de marrongemeenschap maar een ieder participeert in de feitelijkheden van 10 oktober. De viering van de Dag der Marrons is samen met de stichting 10 oktober 1760 en een afdeling van de VHP, Haathi Club, georganiseerd in de Olifant. De voorzitter van VHP, is ook van mening dat de viering van de Dag der Marrons in het partijcentrum niets te maken heeft met politiek. Hij zegt dat het allemaal gaat om de culturele gedachte. Het wordt volgens hem tijd dat Surinamers samen in eenheid met elkaar gaan leven. Hij verklaart dat er gewerkt moet worden aan de versterking van natievorming, de viering van de herdenking van de Dag der Marrons in De Olifant ziet hij daarom als een goed begin. De dag werd opgeluisterd door culturele optredens, een braderie, activiteiten voor kinderen en een dansfestijn dat begon in de vooravond. Ook in de Kathedrale basiliek werd een bijzondere mis gehouden in verband met de herdenking van de Dag der Marrons. Tijdens de kerkelijke samenkomst kon het publiek, dat de kerk tot aan de ingang had gevuld, genieten van culturele optredens door leden van de Rooms-Katholieke gemeenschap. Deze bijzondere bijeenkomst die vol vreugde werd geleidt, werd ook door een aantal van hoogwaardigheidsbekleders bezocht, waaronder parlementariërs. Na de mis konden de aanwezigen genieten van een braderie, die gehouden werd op het terrein van het RK-bisdom.  Pater Esteban Kross, sprak over een denderende mis. “De mis is gehouden met het enthousiasme, het levensgevoel van de marrons”, aldus de pater. Pater Kross typeert het samenleven van de diverse bevolkingsgroepen in Suriname als apart en dat is volgens hem datgene wat Suriname zo mooi maakt, vandaar dat de RK-gemeenschap ook op deze dag een speciale bijeenkomst houdt. Dit moet aantonen dat de RK-gemeenschap de diversiteit eert binnen de samenleving, gisteren hebben het bisdom de eer betoond aan de marron broeders en zusters in het binnenland maar ook aan hen die in de stad woonachtig zijn.

door Richelle Mac-Nack