Surmac Education Center officieel geopend

Na achttien maanden hard gewerkt te hebben aan de totstandkoming van het Surmac Education Center (SEC), was het gisteren eindelijk zover en werd het SEC officieel geopend aan de Slangenhoutstraat. De opening ging gepaard met de lancering van de post-MBO opleiding. Avriëlle Cicilson, manager van SEC, zegt dat voorheen Surmac elk jaar afgestudeerden van de MBO-instellingen wervde en daarna trainde zodat ze bijvoorbeeld zelfstandig een machine konden servicen. Deze programma’s werden eerst intern verzorgd en hadden een duur van twaalf maanden. Door de toegenomen behoefte aan deze trainingen, was Surmac genoodzaakt om de duur van de opleiding te verkorten naar vier maanden. Dat is trouwens ook de reden geweest waarom het bedrijf verder is gegaan met het intensiveren en optimaliseren van de service technicians en heavy equipment technicians opleidingen. De lessen zullen allemaal op locatie verzorgd worden. “Het SEC biedt genoeg ruimte voor het volgen van zowel theorie- als praktijklessen”, zegt Cicilson.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, liet gisteren weten dat de samenwerking met het bedrijfsleven gekoesterd moet worden. Hij is van mening dat het bedrijfsleven als een aanvulling moet dienen voor het ministerie als het aankomt op de ontwikkeling binnen het onderwijs. De ontwikkelingsvisie van de huidige regering is volgens Peneux erop gericht om ontwikkeling in Suriname te brengen op basis van de prioriteiten die zij stelt. Hij zegt dat ervoor gezorgd moet worden dat er opgeleid kader is voor de ontwikkeling in bijvoorbeeld de mijnbouwsector. De korte praktische opleidingen die Surmac biedt op het gebied van zwaar materieel, sluiten volgens de minister goed aan op de ontwikkeling die we nu kennen binnen de mijnbouwsector. Peneux liet weten dat het ministerie er zorg voor zal dragen, dat middels een brief van de minister naar de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), gegadigden die aan het SEC een training willen volgen, in aanmerking kunnen komen voor een studiefinanciering. Die brief is naar zeggen van de minister hedenmorgen gestuurd naar de directeur van NOB. Verder deelde hij dat er een samenwerking met de MBO-scholen op gang moeten komen. De minister legt uit dat de mogelijkheden bekeken moeten worden voor studenten die geen lange opleidingen willen volgen, maar juist korte trainingen. Via het ministerie zullen deze studenten verwezen worden naar SEC. De opening van het SEC ziet Peneux als een begin. Als de vraag groter wordt naar dergelijke trainingen, zal het SEC volgens de minister moeten uitbreiden. Peneux gaf aan dat Surmac daarbij de volledige ondersteuning van het ministerie mag verwachten.

Om de waarde van het certificaat van SEC te verzekeren, is dit educatiecentrum samen met het ministerie bezig om te zorgen voor de nodige accreditatie via Nova. Cicilson liet weten dat er ook gesprekken zijn gevoerd met Caterpillar, om te werken aan een internationaal erkend certificaat. Studenten die een dergelijk certificaat hebben, zullen niet alleen in Suriname kunnen werken, maar ook bij een buitenlandse Caterpillar. Cicilson zegt dat de gesprekken met Caterpillar in een vergevorderd stadium zijn en dat de accreditatie waarschijnlijk in het eerste kwartaal van het komend jaar afgerond zal zijn.

-door Richelle Mac-Nack-