Aanname Anticorruptiewet geen applaus waard

Bij de aanname van de Anticorruptiewet vorige week donderdag, werd geapplaudisseerd door de DNA-leden. Politicoloog Hans Breeveld vindt de aanname van de wet geen applaus waard. Hij zegt dat Suriname het jarenlang heeft kunnen doen zonder deze wet. Ook zijn er genoeg landen die geen Anticorruptiewet hebben. Een wet aannemen is volgens hem mooi, maar om die te laten werken, betekent veel meer. Breeveld merkt op dat veel mensen de politiek als een hobby opvatten. “De politiek ingaan om er persoonlijk beter van te worden en niet letten op zaken die wel prioriteit hebben, is schandelijk.” Bij het aannemen van deze wet zijn sancties belangrijk, maar een degelijke controle vindt Breeveld ook van eminent belang. Hij vindt dat er vooral bij de politieke partijen regelmatig gecontroleerd dient te worden. Om de wet te laten werken, moet er dus vooral gelet worden op de politieke cultuur en de randvoorwaarden. “De controle moet met name gericht zijn op personen die de politiek ingaan om vrienden en familie te helpen in plaats van om er een beter land van te maken.”

Breeveld zegt desgevraagd dat de concrete corruptiegevallen alsnog aangepakt dienen te worden. In de Anticorruptiewet is er geen sprake van terugwerkende kracht, zoals de oppositie wilde. Aan publieke personen die zich voor de periode van aanname schuldig hebben gemaakt aan corruptieve activiteiten, zullen er geen sancties opgelegd worden. “Als je eenmaal in de fout bent gegaan en zoveel schade hebt aangericht aan land en volk, dan moeten er maatregelen getroffen worden”, aldus Breeveld. De politicoloog kan zich niet voorstellen dat de daders genieten van al de luxe, terwijl een grote groep alleen maar aan het verarmen is.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en heel wat DNA-leden, zijn blij dat de Anticorruptiewet is aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om corruptie vooral te voorkomen. De bestrijding van corruptie waar er al wetten voor zijn, is verder aangescherpt. Ook is er bij wet een speciale commissie ingesteld die in een vroeg stadium kan ingrijpen.

door Kimberley Fräser