Peneux spreekt verruiming schooltijden tegen

“De schooltijden worden niet verruimd”, zo reageert minister Robert Peneux van Onder-wijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). De bewindsman betreurt het dat Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), onlangs heeft verklaard dat leerkrachten van 07.00 tot 15.00 uur moeten werken. Peneux zegt de informatie ook te hebben ontvangen, maar verwijst die naar het rijk der fabelen. Het ministerie heeft nooit een dergelijke maatregel afgekondigd en heeft die ook niet in voorbereiding. Bovendien moet een dergelijke maatregel eerst met een aantal structuren besproken worden. Volgens de minister richt zijn departement zich nu hoofdzakelijk op een vlotte start van het nieuwe schooljaar. Minister Peneux betreurt het dat de voorzitter van de eerdergenoemde vakbonden zich niet heeft laten informeren door de departementsleiding. De samenleving wordt opgeroepen om niet in te gaan op geruchten, maar de officiçële berichtgeving af te wachten.
Met betrekking tot het muteren van leerkrachten waarover de leiding van de vakbonden ook informatie heeft verspreid, zegt minister Peneux dat het mutatiebeleid een aangelegenheid is van het ministerie als werkgever en niet van de bond. In het kader van efficiëntie heeft het departement besloten leerkrachten woonachtig in een bepaald district aldaar les te laten geven. Dit was ook onderwerp van gesprek in De Nationale Assemblee. De onderwijsgevenden worden opgeroepen zich te houden aan de regels die het ministerie voorschrijft en de officiële berichtgeving af te wachten.