PLUKKEN GAAT RUSTIG VERDER

De regering Bouterse heeft dan wel een begroting goedgekeurd kunnen krijgen in De Nationale Assemblee, maar heeft de financiën niet om haar op een juiste wijze te kunnen uitvoeren. Het tekort zou ze dan volgens haar eigen mededelingen door leningen gaan financieren. Dit houdt in, dat ze de binnenlandse en externe schuldenlast van dit land zal vermeerderen, zonder daarbij aan te kunnen geven hoe ze deze financiële verzwaring van dit volk zal aflossen. Dat de overheid in grote financiële problemen zit, merken we elke dag. Zaken stagneren op vele fronten en om de financiële gaten op te vullen, worden er stelselmatig zware lasten op de gemeenschap losgelaten. Gisteren werd dat wederom overduidelijk bewezen door de verdere verhoging van de benzineprijs. Wederom als een donderslag bij heldere hemel werden de servicestation exploitanten ervan op de hoogte gebracht, dat de literprijs voor ongelode benzine met maar liefst 28 cent de lucht in moest. De afgelopen week kostte een liter ongelode benzine nog SRD 5.92,- voor de brandstof V-Power die slechts bij Shell stations te verkrijgen is, moet thans SRD 6.33,- per liter worden neergeteld. Deze verhogingen gelden voor de stations, die door de SOL van brandstof worden voorzien. Het ligt zonder meer in de lijn der verwachtingen, dat ook de Go2 stations die een onderdeel zijn van Staatsolie, op korte termijn ook met prijsaanpassingen c.q. verhogingen voor de dag zullen komen. Voor de servicestation exploitanten betekent deze niet vooraf aangekondigde verhoging telkenmale een verlies, omdat men niet tijdig heeft kunnen inspelen op deze prijsaanpassingen en steeds meer geld moet neertellen om nieuwe voorraden te betrekken bij de oliemaatschappijen. Wederom werd niet aangegeven, waar deze prijsverhoging voor benzine mee te maken heeft. Het heeft er dan ook alles van dat de overheid achter de schermen wederom de boosdoener is en aan haar government take heeft zitten sleutelen. De budgettaire tekorten van de overheid, spelen haar duidelijk parten. De ICT invoerrechten toepassing en de verhoogde invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen, doen zich reeds gevoelen bij de gemeenschap. Velen kunnen nu reeds nog maar nauwelijks kip of kipdelen op tafel brengen door de zeer hoge kosten voor dit belangrijke voedingsmiddel. Maar zolang de bevolking gelaten blijft toekijken hoe de verhogingen toegepast door de overheid op haar worden losgelaten, zal er niets veranderen en de verarming alleen maar gestadig toenemen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat men hiertegen in verzet komt. De regering Bouterse heeft dan wel een begroting goedgekeurd kunnen krijgen in De Nationale Assemblee, maar heeft de financiën niet om haar op een juiste wijze te kunnen uitvoeren. Het tekort zou ze dan volgens haar eigen mededelingen door leningen gaan financieren. Dit houdt in, dat ze de binnenlandse en externe schuldenlast van dit land zal vermeerderen, zonder daarbij aan te kunnen geven hoe ze deze financiële verzwaring van dit volk zal aflossen. Dat de overheid in grote financiële problemen zit, merken we elke dag. Zaken stagneren op vele fronten en om de financiële gaten op te vullen, worden er stelselmatig zware lasten op de gemeenschap losgelaten. Gisteren werd dat wederom overduidelijk bewezen door de verdere verhoging van de benzineprijs. Wederom als een donderslag bij heldere hemel werden de servicestation exploitanten ervan op de hoogte gebracht, dat de literprijs voor ongelode benzine met maar liefst 28 cent de lucht in moest. De afgelopen week kostte een liter ongelode benzine nog SRD 5.92,- voor de brandstof V-Power die slechts bij Shell stations te verkrijgen is, moet thans SRD 6.33,- per liter worden neergeteld. Deze verhogingen gelden voor de stations, die door de SOL van brandstof worden voorzien. Het ligt zonder meer in de lijn der verwachtingen, dat ook de Go2 stations die een onderdeel zijn van Staatsolie, op korte termijn ook met prijsaanpassingen c.q. verhogingen voor de dag zullen komen. Voor de servicestation exploitanten betekent deze niet vooraf aangekondigde verhoging telkenmale een verlies, omdat men niet tijdig heeft kunnen inspelen op deze prijsaanpassingen en steeds meer geld moet neertellen om nieuwe voorraden te betrekken bij de oliemaatschappijen. Wederom werd niet aangegeven, waar deze prijsverhoging voor benzine mee te maken heeft. Het heeft er dan ook alles van dat de overheid achter de schermen wederom de boosdoener is en aan haar government take heeft zitten sleutelen. De budgettaire tekorten van de overheid, spelen haar duidelijk parten. De ICT invoerrechten toepassing en de verhoogde invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen, doen zich reeds gevoelen bij de gemeenschap. Velen kunnen nu reeds nog maar nauwelijks kip of kipdelen op tafel brengen door de zeer hoge kosten voor dit belangrijke voedingsmiddel. Maar zolang de bevolking gelaten blijft toekijken hoe de verhogingen toegepast door de overheid op haar worden losgelaten, zal er niets veranderen en de verarming alleen maar gestadig toenemen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat men hiertegen in verzet komt.
****Tot op dit moment is er geen enkel teken, dat de overheid in staat is de toenemende criminaliteit een halt toe te roepen. Dagelijks worden er berovingen op klaarlichte dag en in de middag- en avonduren geregistreerd en deels in de publiciteit gebracht. Inbraken in woningen en bedrijven zijn aan de orde van de dag en de schade die wordt veroorzaakt door de criminelen, is bijna niet te becijferen. Jonge mensen en ook ouderen, worden niet door gewapende rovers ontzien en vaak ernstig mishandeld. Maar het juiste antwoord vanwege de overheid op deze stijgende criminaliteit, waarbij halsdelicten steeds vaker de boventoon voeren, blijft tot groot ongenoegen van velen uit. Alleen het feit al dat de overheid niet in staat blijkt om na bijna vier maanden een minister van Justitie en Politie te benoemen, geeft aan hoe onslagvaardig dit kabinet wel is. Het kiest er tot op heden voor minister Welzijn van Handel en Industrie te belasten met de waarneming op Justitie en Politie. Ook bij het Korps Politie Suriname is er sprake van waarneming in de functie van Hoofdcommissaris van Politie. Ook daar schijnt de regering niet te weten, wat voor stappen ze dient te nemen. Als ze maar niet overgaat op basis van anciënniteit, de criminaliteit de overhand te bieden. Maar dat het zo niet langer kan, staat buiten kijf. Het volk voelt zich onveilig en zeer onbeschermd, omdat het niet van mening is, ten volle op de politiebescherming te kunnen rekenen. Een korps dat gedemotiveerd is geraakt in de afgelopen zeven jaar en vaak de nodige middelen niet ter beschikking heeft, daar kan ook niet het beste van verwacht worden.
****En als we Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en ALS, mogen geloven, heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het rancune offensief ingezet tegen leden van zijn vakorganisaties, die in het verleden hebben gestaakt om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Inhoudingen van reeds toegezegde tegoeden en overplaatsingen, daar is het departement van Onderwijs mee aangevangen, zulks tot groot ongenoegen van de leraren en de besturen van de Bond van Leraren en de ALS. Het ministerie van Onderwijs met als minister Peneux, moet wel rekening houden met een hernieuwde ontregeling van delen van het onderwijs het komende schooljaar, als men denkt met bedreiging en rancuneuze maatregelen leraren op de knie te krijgen. Tranga ne tyari kaw go na ping. Het onderwijs heeft het afgelopen jaar enorme schade ondervonden van langdurige werkneerleggingen door leerkrachten. De bar slechte eindexamenresultaten van het afgelopen schooljaar zijn deels te wijten aan de stakingen binnen het onderwijs. En juist daarom zijn verdere spanningen tussen het ministerie van Onderwijs en de onderwijsbonden absoluut ongewenst en lijkt het ons niet verstandig dat men vanwege de overheid rancuneus blijft tegenover de bonden en hun leden. Maar misschien is het ook wel zo, dat men bij de overheid denkt met een strategie van vernietiging van het algehele vakbondswezen de rust te bewaren en zo de regeermacht te consolideren. Als men met dit soort geintjes bezig is, zal ze van een koude kermis thuis komen. De regering Bouterse mag geen moment denken een Maduro strategie in dit land te kunnen toepassen. Zodra duidelijk wordt dat ze een dergelijk pad wenst te bewandelen, komt er zeker grote sociale onrust.