Monetaire reserve ongewijzigd

Wel wijzigingen in deviezen- en goudreserve

De monetaire reserve van Suriname is per 31 juli 2017 nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van een maand eerder. Uit de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), blijkt een minimale daling van USD 0,9 miljoen. Per 30 juni 2017 was de stand van de monetaire reserve namelijk USD 401,4 miljoen, terwijl deze per ultimo juli USD 400,5 miljoen bedraagt.

De USD 400,5 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS statistieken, opgebouwd uit: USD 314,4 miljoen foreign currency reserves (deviezenreserve), USD 38,5 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het IMF), USD 13 miljoen voor de IMF-reservepositie en USD 34,7 miljoen goud (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped).

Bovenstaande cijfers geven weer dat, ondanks de minimale fluctuatie van de totale stand, er in de verschillende componenten van de monetaire reserve wel wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Deze wijzigingen zijn in de volgende tabel weergegeven:

Uit deze tabel blijkt dat de bijzondere trekkingsrechten en IMF-reservepositie nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven, maar dat de deviezenreserve is gedaald met USD 7 miljoen, terwijl de goudreserve met USD 5,5 miljoen is toegenomen. De toename van de goudreserve komt voornamelijk vanwege de toename in van het goudvolume met 4.000 of fine troy ounces.  De CBvS-statistieken van de monetaire reserves per ultimo juli zijn later dan normaal gesproken gepubliceerd. Gebruikelijk is dat deze statistieken rond het midden van de eerstvolgende maand worden gepubliceerd. De cijfers over juli 2017 zijn echter eind augustus bekendgemaakt. Een reden voor verlate publicatie is niet gegeven.