PLEGEN AANSLAG STOND VAST

Zeker twee personen die aangehouden zijn op 23 juli jongstleden, worden ervan verdacht een moordaanslag te hebben willen plegen op de hier ter stede geaccrediteerde ambassadeur Edwin Nolan van de Verenigde Staten van Amerika. De zogeheten terreurverdachten zijn vanaf dat moment op een onbekende plek opgesloten en hebben recentelijk de gelegenheid gekregen met hun raadslieden te praten. Deze zaak heeft een zeer ernstig karakter en derhalve heeft de rechter-commissaris ook besloten de inverzekeringstelling van de verdachten, te verlengen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) doen er alles aan om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken en hebben naar wij vernemen veel meer uit het onderzoek kunnen halen dan aanvankelijk werd gedacht. Dat de twee verdachten niet alleen handelden, staat thans als een paal boven water. Hun externe contacten dragen er ook aan bij, dat de zaak niet licht mag worden opgevat. Ook zouden er comparanten, behorende tot de terroristische organisatie ISIS, in beeld zijn gebracht. Noord-Amerikaanse veiligheidsagenten verlenen sinds deze zaak het rollen is geraakt, logistieke steun aan de Surinaamse opsporing en andere veiligheidsdiensten. Indien de overheid wat meer begrip wenst te krijgen voor deze zaak, dient ze op korte termijn wat meer informatie aan de gemeenschap te verstrekken. Dit kan geschieden zonder het verdere onderzoek en een goede afronding van deze strafzaak in gevaar te brengen.

*****

We maken onszelf steeds belachelijker. Vanwege het ministerie van Volksgezondheid, heeft men een dusdanig slechte planning gedemonstreerd, dat er momenteel een chronisch tekort is aan vaccins voor zuigelingen. Dit werd deze week bekend na mededelingen in De Nationale Assemblee. De minister van volksgezondheid bijt zich wel voortdurend vast in de uitvoering van een ICT-project voor medici, maar verzuimt op tijd voldoende vaccins voor baby’s in huis te halen of hebben. Wat de zaak alleen nog erger maakt, is dat bekend wordt dat de leveranciers al drie jaar niet zijn betaald voor geleverde vaccins. Als zuivere ad hoc maatregel gaat men bij de Pan American Health Organization (PAHO), op de stoep staan met de vraag om noodhulp te verlenen en als dat nog niet genoeg is, gaan men bedelen bij de buren in het westen. Zijn we thans zo vreselijk diep gedaald dat we Guyana om medicamenten moeten vragen? Foei toch! Wat is dit voor desastreus beleid. De klachten uit de medische sector dat er ook onvoldoende medicamenten zijn voor mensen die lijden aan kanker, doen de ongerustheid voor wat betreft de gezondheidsector, verder toenemen. De vaccin affaire geeft wederom aan dat er ook op dit ministerie geen goed beleid wordt gevoerd. En als we wegens het spoedeisende karakter vaccins gaan lenen bij Guyana, houdt dat in dat we de uit Guyana verkregen voorraad na ontvangst van onze eigen bestelling moeten teruggeven aan dat land. De tekorten zullen dan niet weggemaakt zijn en het oude niveau dat op voorraad dient te zijn, wordt niet gehaald. Na enige tijd zal er dan weer een tekort optreden. Minister Pengel van volksgezondheid is verantwoordelijk voor de onverkwikkelijke situatie waarbij ouders worden gemeld voorlopig niet naar de huisarts te hoeven komen met hun baby, omdat er doodgewoon geen vaccin beschikbaar is. De bewindsman zal zich straks proberen te verschonen door te stellen dat de schuld niet bij Volksgezondheid ligt maar bij Financiën, dat toch nergens geld voor kan vrijmaken. Geeft aan wat voor fnuikend beleid deze regering voert. Maar dan is er wel geld voor een asfaltplant die zwaar overfactureerd wordt om de buitenlandse rekeningen van belanghebbenden binnen de NDP verder te spekken. Suriname Quo Vadis?