EBS stelt tiplijn voor stroomdiefstal in

Onrechtmatig stroomverbruik, meer bekend als elektriciteitsdiefstal, is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht. Dit blijkt uit monitoringscijfers van de N.V. Energie-bedrijven Suriname (EBS). Er zijn verschillende vormen bekend en elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel klein- als grootverbruikers en varieert van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS heeft zich voorgenomen om dit vraagstuk structureel aan te pakken en wil met behulp van een tipgeverslijn, gevallen van elektriciteitsdiefstal opsporen. Burgers die kennis dragen van gevallen van elektriciteitsdiefstal kunnen deze anoniem melden. Tips die inderdaad leiden tot bevestiging van onrechtmatig stroomverbruik, zullen worden beloond. De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt daarom eerst intern nagegaan als er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt onder andere middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder dient eerst alle verschuldigde kosten te voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld. Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal, is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving. Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt. De EBS tracht middels de tipgeverslijn sneller en effectiever gevallen van stroomdiefstal op te sporen en aan te pakken en doet een beroep op de samenleving elke waargenomen onregelmatigheid te melden.