Bondsacties SWM opgeschort

Nadat de voorzitter van de Bond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), de leden hedenmorgen had toegesproken tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV), is er een gezamenlijk standpunt ingenomen. De leden van de bond hebben het advies van de kortgedingrechter, dat inhoudt dat de bond met de directie om de tafel moet gaan zitten om te proberen tot een oplossing te komen, uiteindelijk geaccepteerd. De bondsvoorzitter zegt in gesprek met De West dat er tijdens de ALV ook besloten is om de acties, die nu ruim een week gaande zijn, op te schorten. Terwijl de SWM-medewerkers normaal hun werk hebben voortgezet, heeft het bestuur van de bond om 12:00 uur een gesprek gehad met de directie van het bedrijf om samen tot een oplossing voor de problemen te komen.

De bond bij de SWM ging vorige week in acties, toen bleek dat de directie van het bedrijf gemaakte afspraken niet nakwam. De bond had gevraagd naar een loonsverhoging van 50 procent. Echter liet de directeur van SWM, Marlon Oosterling, weten dat het bedrijf niet in staat is om 50 procent loonsverhoging aan het personeel toe te kennen. Nadat het bij de directeur bekend werd dat de medewerkers niet van plan waren om het werk te hervatten, heeft hij afgelopen maandag een kort geding tegen de bond aangespannen om zo de stakers weer aan het werk te krijgen. Volgens Oosterling kan het bedrijf zich, als enige leverancier van water, geen staking permitteren. De directeur wilde met het kort geding voorkomen dat de acties dusdanig verscherpt zouden worden dat ziekenhuizen en huishoudens het gelag daarvoor zouden moeten betalen.

Ter perse gaan van deze editie was de bondsvoorzitter nog niet bereikbaar om een reactie te geven over de bereikte resultaten.

door Richelle Mac-Nack