Bushouders ontberen 7 maanden brandstofcompensatie

De bushouders die de diverse routes van de particuliere lijnbussen onderhouden, hebben al ruim zeven maanden geen brandstofcompensatie ontvangen. Dit zegt de leider van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen, Suraj Sahadew-Lall, tegenover De West. Volgens hem is er ook een achterstand ontstaan doordat de brandstofcompensatie voor zon- en feestdagen nog niet uitbetaald is. Recent heeft het actiecomité een lijst gepresenteerd waarop wordt vermeld welke bushouders op zon- en feestdagen hebben gereden. Sahadew-Lall  merkt ook op dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) steeds tegenwerkt, waardoor de bushouders niet aan hun compensatiegelden kunnen komen. Dit zorgt volgens hem voor veel frustraties bij de bushouders. Terwijl de PLO de betalingsopdrachten moet uitvoeren, wil zij nu een controlerende taak op zich nemen door tal van bescheiden te eisen van de bushouders, pas daarna worden de compensatiegelden uitbetaald.

“Als PLO weer een manier zoekt om te sjoemelen met gelden die toebehoren aan de bushouders, gaan we ze een lesje leren”, benadrukt Sahadew-Lall.

Verder zegt hij, dat hoewel de voorzitter van PLO nadrukkelijk erop had gewezen dat er in de eerste week van juli weer overleg gepleegd zou worden met betrekking tot de bustarieven, de bushouders daarover tot nog toe nog niets hebben vernomen. Sahadew-Lall is van mening dat de PLO zich nooit aan haar afspraken houdt. De belofte om weer om de tafel te gaan zitten met de overheid voor de bustarieven, ziet hij tot op heden als een streek om het laatste voorstel van SRD 1, 85 per stadsrit goedgekeurd te krijgen. Hoewel de bushouders niet weten wanneer er weer overlegd zal worden, vindt Sahadew-Lall dat de huidige bustarieven aangepast moeten worden, omdat die volgens hem nog steeds niet marktconform zijn. Er wordt gezegd dat de regering van plan is de subsidie van het openbaar vervoer terug te draaien, de bushouders zullen dan volgens het model van de vrije markteconomie gaan werken. Sahadew-Lall ziet dit niet als concurrentie voor de particuliere bushouders, aangezien hij van mening is dat de diensten van deze bussen aantrekkelijker zijn.  Hij wijst erop dat ook de bustarieven van de bussen van het openbaar vervoer marktconform gemaakt zullen moeten worden, de prijzen tussen de bussen zullen daarom niet veel verschillen. Sahadew-Lall zegt dat het dan de keus van de klant wordt als hij kiest voor de betere diensten van de particuliere lijnbussen.

 door Richelle Mac-Nack