‘PG ontslaan: openlijk onder druk zetten c.q. bedreiging’

Hugo Essed, raadsman van de nabestaanden van het 8 Decemberstrafproces, zegt desgevraagd dat hij onder voorbehoud een reactie zal geven op hetgeen in de media is verschenen, namelijk dat de regering het vertrouwen in de procureur-generaal (PG) heeft opgezegd en hem gevraagd heeft zijn ontslag in te dienen. Dit, omdat er vanuit de zijde van de regering geen officiële berichtgeving hierover is. Essed benadrukt dat de PG niet kan worden ontslaan uit zijn functie door de regering. Hij voert aan dat wat de regering beoogt te doen, het openlijk onder druk zetten c.q. bedreiging, van de PG is.

Volgens Essed staan de door de regering c.q. de president, gedane uitspraken rond de PG haaks staat op de rechtsstaat, waarvan de trias politica de hoeksteen is. Hij legt uit dat de Rechterlijke Macht de enige macht is binnen een democratie die onafhankelijk is en dat er gezorgd is dat deze macht ook onafhankelijk kan blijven. De raadsman geeft aan dat wij gelukkig in ons land een onafhankelijke PG hebben, zoals Nederland dat heeft, want niet veel landen hebben een onafhankelijke PG. Hij duikt de geschiedenis in en vertelt dat de `founding fathers’ van onze democratie in 1975, middels een wet hebben aangegeven dat de PG voor het leven is benoemd. Dit is volgens Essed een extra waarborg dat de politiek zich niet bemoeit met opsporingsonderzoeken. “Onze Founding Fathers hadden het voorzien”, aldus Essed. Hij benadrukt dat de regering de PG niet kan ontslaan. Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Bouterse, is van mening dat de auditeur-militair een tuchtstarf moet krijgen voor het niet uitvoeren van het bevel van de regering, namelijk stopzetting van het 8 Decemberstrafproces. Essed benadrukt dat noch het Openbare Ministerie, noch de PG iets verkeerd hebben gedaan. Ook is een tuchtstraf volgens hem niet mogelijk voor leden van de rechterlijke macht. Volgens Essed weet een ieder dat dit de zoveelste poging van Bouterse is om het 8 Decemberstrafproces te vertragen.

door Johannes Damodar Patak