Suriname is een staatsdeurwaarder rijker

Vandaag is Maya Aarti Mila Matawlie, beëdigd tot deurwaarder van het Hof van Justitie. Met de beëdiging van Matawlie, is Suriname een staatsdeurwaarder rijker. De nieuwe deurwaarder zal enige verlichting moeten brengen in het betekenen van stukken aan belanghebbenden en vanwege het verlenen van kosteloze rechtsbijstand aan burgers.

Matawlie heeft nadat de eedsformule werd voorgelezen, beloofd trouwelijk, nauwgezet, eerlijk en met eerbied en naarstigheid, haar dienst te doen voor de staat. Iwan Rasoelbaks, president van het Hof van Justitie, gaf aan dat de beëdiging een druppel is op een gloeiende plaat, omdat de twee enige staatsdeurwaarders die er nu zijn, tegen hun pensioen aanzitten en bovendien ook overbezet zijn in verband met oproepingen en betekeningen.

Rasoelbaks gaf verder aan dat het Hof samen met het ministerie van JusPol er naartoe werkt dat er minimaal twee staatsdeurwaarders erbij komen om het werk op te vangen als de twee staatdeurwaarders met pensioen gaan. Rasoelbaks hoopt dat met deze nieuwe deurwaarder de achterstand ingehaald zal worden. Gezien haar opleidingen en trainingen, de beheersing van verschillende talen, rekent het Hof erop dat er een nieuwe wind zal waaien binnen de staatsdeurwaarderij.

Matawlie werd er vooral op gewezen loyaal en integer haar diensten te doen. Gezien de werkdruk door de onderbemanning, wordt van haar verwacht vooral tijdens werkuren zoveel mogelijk te produceren. Ook werd zij op het hart gedrukt oplossingsgericht te denken in plaats van obstakel gericht. De faciliteiten om dit werk naar behoren te doen, zullen door het ministerie gecreëerd worden. Gezien de problemen van de overheid met betrekking tot facilitaire en operationele zaken, zal er een zware wissel op haar gelegd worden tijdens werkuren, die competenties zoals flexibiliteit, inventiviteit, stressbestendigheid, goede contactuele eigenschappen en samenwerking vereisen. Voorts beloofde het Hof de nodige ondersteuning aan Matawlie bij het uitvoeren van haar functie.

door Priscilla Kia