Department Store Kirpalani: Enorm, modern en uitdagend

Enorm, modern en uitdagend.

De nu nog in aanbouw zijnde Department Store van Kirpalani’s kan misschien niet anders omschreven worden.

Deze drie woorden vallen steeds weer wanneer dagblad De West een kijkje mag nemen achter de (bouw)schermen van de Super-store, zoals de nieuwbouw aan de Johan Adolf Pengelstraat met zowel doorrij- als doorloop mogelijkheid naar de Koningstraat, door de bedrijfsleiding omgedoopt is. Peggy Bawoek en Elisa van Dijk, twee jonge vrouwelijke bouwarchitecten verbonden aan het architectenbureau KDV Architects, raken niet uitgesproken over het bouwproject.

Wanneer in augustus 2018 de nieuwbouw volledig opengesteld zal zijn voor het publiek, zullen bezoekers naar verwachting op dezelfde wijze niet uitgekeken zijn op wat het totale bouwteam, van architecten, aannemers tot subcontractors in opdracht van directeur Shyam Kirpalani heeft neergezet.

De bestaande winkel aan de Johan Adolf Pengelstraat wordt langzaam opgeslokt door de Superstore. Nu al staat de stijl van dit gebouw in schril contrast met de nieuwbouw, maar daar maalt directeur Kirpalani niet om. Om klanten zoveel als mogelijk tegemoet te komen, wil hij de bestaande winkel blijven draaien, ook wanneer de eerste fase van de Superstore rond juli/augustus aanstaande een feit is. Daarna gaat de tweede fase in, waarbij er over de bestaande winkel heen wordt gebouwd en deze tegelijk wordt gesloopt. De Superstore zal volgens Bawoek en Van Dijk uit drie bouwlagen bestaan met totaal 10.000m2 aan vloeroppervlakte.

KDV, RCM, IBT EN BBP

Het bouwteam wordt gevormd door KDV, IBT, BBP en RCM samen met de opdrachtgever Kirpalani LTD. KDV Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp, IBT Consultancy is belast met de constructieve berekeningen, BBP Consultancy doet  de installatieberekeningen en RCM verricht de bouwwerkzaamheden.

ENORM EN UITDAGEND

Met de bouw van Kirpalani Department Store werd twee jaar geleden een aanvang gemaakt. KDV kreeg de eer het idee van directeur Kirpalani in een tekening uit te werken. Bawoek spreekt van een enorm gebouw dat zijn challenges heeft, gezien de nieuwste snufjes waarvan op bouwgebied gebruikt wordt gemaakt. Net als directeur Kirpalani in een eerder vraaggesprek aangaf, staat environmental safety bij de nieuwbouw vooraan. De verlichting in het gebouw bestaat uit 100 procent LED, er worden energiezuinige airco’s geplaatst en de Superstore wordt uitgerust met gebouwbeheerssystemen, in die zin dat airco’s, verlichting en audio, vanaf de mobiel of pc bediend kunnen worden. In het gebouw zal er free WiFi mogelijkheid bestaan en is er voor het binnentreden van zowel de winkel als de liften, ook gedacht aan mensen met een beperking.

Bawoek legt uit dat er drie liften komen naar alle vloeren alsook twee roltrappen in beide richtingen. Wat nu reeds opvallend is, zijn de brede winkelgangen. Volgens Elisa is dit bedoeld voor zowel het gemak als om het geheel zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Ook de aspecten voor een goede brandveiligheid ontbreken niet. De moderne rookmelders, brandslangen en haspels zijn reeds op hun plaats. Bij deze is er advies van alsook controle door de brandweer geschied.

Naast de brandweer, laten ook het ministerie van Openbare Werken (Bouw- en woningtoezicht), de dienst Arbeidsinspectie en het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG),  hun aanwezigheid kennen bij de bouw. Zo is de brandweer ook betrokken geweest bij het plaatsen van de vluchttrappen en -routes waarvan de vluchttrappen gecompartimenteerd zijn.

Voor de watervoorzieningen is er in de grond onder het gebouw een kelder gegraven voor 20m3 aan watervoorraad.

Daarnaast zullen er voor de eigen energievoorziening c.q. energiebesparend werken, ook zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Voor het onderhoud, of om bij eventuele lekkages of technische storingen onnodige zoektochten te voorkomen, worden alle installaties, toevoer- en afvoerbuizen aan één kant van het gebouw geconcentreerd.

Ook wordt er voor gezorgd dat kabels niet loshangen, maar in kabelgoten of installatiegrids worden geplaatst.

In de winkel wordt er op elke vloer voor voldoende (aparte) toiletruimte voor mannen en vrouwen gezorgd. Verder komt er op de tweede etage een café c.q. foodcorner.

Vermeldenswaard is dat deze faciliteit komt op een extra vloer op de twee etage.

Voor het personeel komen er een kantine en lockers. Daarnaast zal op de tweede etage ook de IT-afdeling ondergebracht worden.

De afdeling Parts & Service is enkele meters verwijderd van de nieuwbouw in een nieuw pand gehuisvest.

AANWINST, MEERWAARDE

Bawoek praat over haar grootste bouwproject en is blij dat zij hieraan mag bijdragen.

“Het is een uitdaging en ik ben blij dat wij de opdracht van de heer Kirpalani hebben gehad,” Voor Van Dijk is het ook haar grootste project tot nu toe. “Het is vooral een project waarin je lering kan nemen van wat voor nieuws er op bouwgebied wordt toegepast”, zegt ze. Van Dijk betitelt de Superstore dan-ook als een aanwinst voor Suriname en een die meerwaarde geeft aan de omgeving.

Verder ziet ze het als een uitkomst voor Zuid.

Van Dijk is het eens met directeur Kirpalani die de nieuwbouw naar het idee van de Ikea-winkelketen wil neerzetten. “Hier worden alle afdelingen van Kirpalani ondergebracht.

Het is de bedoeling dat men in één winkel alles kan vinden.” Bawoek doet uit de doeken dat furniture dan ook als nieuw product erbij zal komen.

Een bijzonderheid is dat ook naar het buitenlands model, er onder het gebouw geparkeerd zal kunnen worden, met doorrijmogelijkheid naar de Koningstraat. Ook voor de 20ft en 40ft containers zal er nu mogelijkheid zijn om lading te lossen zonder dat er oponthoud voor het verkeer ontstaat.

Volgens Bawoek, die laat doorschemeren dat zowel binnen als buiten elke ruimte wordt benut, zal er voldoende parkeermogelijkheid geschapen worden: onder het gebouw komen er ongeveer 45 parkeerruimtes en zo’n 90 met uitbreiding tot 100 op het terrein van Arya Dewaker waar er momenteel geparkeerd wordt.

Bij het project is 70-80 man personeel betrokken. Van Dijk: “Er wordt aan de lopende band gewerkt”. Ook de ‘kleine man’ komt aan bod, omdat er ook onderaannemers betrokken worden. Het personeel is grotendeels lokaal, maar volgens Bawoek wordt er wel eens om een professional gevraagd wanneer materiaal dat uit het buitenland komt, zijn eigen uitdagingen heeft. “We doen het dan om de knowhow, maar we beschikken wel over die kennis om het gebouw neer te zetten.” Bawoek spreekt dan ook van een volledig Surinaams bouwwerk.

Het werk vlot en oponthoud door weersomstandigheden wordt volgens haar altijd meegenomen in het contract.

MOED EN VERTROUWEN

Het getuigt volgens de dames van moed van directeur Kirpalani om de stap te nemen en zo’n Superstore voor de Surinaamse samenleving neer te zetten. Bij de eerstesteenlegging zei directeur Shyam Kirpalani het ook treffend: “Een bewijs van vertrouwen in de toekomst van dit land.”

Een vertrouwen dat nu door een bouwteam van architecten, aannemers en consultants voor de opdrachtgever in bewaarheid wordt gebracht.

-tekst en beeld Roy Bruce-