Meer controle nodig over psychische staat wapendragers

Door de jaren heen is het opmerkelijk dat er steeds weer traumatische gevallen zich voordoen onder leden van de gewapende macht, die in bepaalde gevallen moord- en zelfmoord tot gevolg hebben. Krishna Mathoera, VHP-volksvertegenwoordiger tevens ex-politiecommissaris, zegt dat het psychisch welbevinden van leden van de gewapende macht (leger, politie en veiligheidsmedewerkers) beter gecontroleerd zou moeten worden. Deze ongevallen hebben volgens Mathoera meestal hun oorsprong in de relationele sfeer, hoewel de huidige economische situatie ook invloed kan hebben op het gedrag van wapendragers. Behalve dat er een wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden naar de oorzaak van moord- en zelfmoordgevallen, moet er volgens Mathoera ook specifiek onderzocht worden waaraan het ligt dat bepaalde wapendragers zich schuldig maken aan dergelijke strafbare feiten. Daarnaast is ze van mening dat regelmatige psychologische testen noodzakelijk zijn, omdat onjuist gebruik van een wapen voorkomen moet worden. Hoewel hieraan hoge kosten verbonden zijn, vindt het assembleelid het van groot belang dat driftige mensen geen wapendragers worden.

“Een wapendrager moet te allen tijden weten wanneer hij zijn wapen kan gebruiken en wanneer niet”, benadrukt Mathoera.

Volgens het assembleelid moet er een ondersteuningsteam in het leven geroepen worden voor de gewapende macht. “Bij ernstige traumatische gevallen moet zij in staat zijn om collega’s op te vangen voor verdere begeleiding”, haalt Mathoera aan. Er moeten volgens haar deskundigen klaar staan om begeleiding te geven, zodat deze leden hun werk normaal kunnen doen. Tot nog toe bestaat zo een orgaan niet. Ook merkt ze op dat leden van de gewapende macht in bepaalde gevallen een passieve houding aannemen.

“Vanwege de macho cultuur, besluiten ze om niet over hun problemen te praten en laten deze problemen zo zitten, totdat er grotere problemen ontstaan”, geeft ze aan.

Desondanks is Mathoera van mening dat aan het gedrag van zo een persoon, gezien kan worden dat hij/zij met problemen zit.

“Mensen laten in hun directe kring altijd signalen zien, maar anderen vangen die niet op”, aldus de volksvertegenwoordiger.

Daarom is het volgens haar van groot belang dat er voorlichting komt over hoe men de signalen kan herkennen en wanneer men precies acties moet ondernemen.

door Richelle Mac-Nack