Minister Dogojo vraagt totale samenleving om steun voor wielrentalent Jair Tjon En Fa

 

Een vrolijk lachende Jair Tjon En Fa naast zijn manager Fraenkel tijdens de launching van het plan “Sprint to Rio”.

“Ik spreek de dankzegging uit dat Jair ongeacht alle andere aanbiedingen, heeft gekozen om onder de Surinaamse vlag zich internationaal te profileren. Van deze plaats uit doe ik een oproep aan de totale Surinaamse samenleving, in het bijzonder het bedrijfsleven, om de volledige ondersteuning te bieden aan de sporter ten behoeve van de ontwikkeling van de topsport in Suriname. Vanuit het ministerie hebben we de commitment gedaan om dat ook te doen.” Woorden van minister Joan Dogojo van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken (S&J) tijdens de launching van het ontwikkelingsplan ‘Sprint to Tokyo 2020’ ten behoeve van wielrenner Jair Tjon En Fa in Courtyard by Marriot. Het plan is bedoeld om de nodige fondsen te verwerven voor de talentvolle wielrenner, die dankzij een sterke discipline en nationale opstelling,Suriname meermalen op de wereldkaart heeft gezet tijdens diverse internationale toernooien met zijn uitmuntende wielrenprestaties. Opmerkelijk is dat dit gebeurde op de korte baanwedstrijden, een onderdeel dat geen traditionele is binnen de Surinaamse wielrensport. Dankzij de prestaties van Tjon En Fa, staat Suriname nu heel hoog genoteerd op de UCI-wereld-ranglijst voor 200m baanwedstrijden.
Boven grote landen als België, Brazilië en zelfs de Verenigde Staten van Noord-Amerika (VS).
Minister Dogojo alsook SOC-voorzitter Oscar Brandon, de leden van het ma-nagementteam Eddy Fraenkel en Safira Jesserun, toonden zich bijzonder trots op het jeugdigde wielrentalent, dat zich nu opmaakt om een plaats te verwerven op de Olympische Spelen van het jaar 2020 in Tokyo/Japan. “Jair is nu nummer 11 in de wereld op zijn onderdeel. Hij compete met alleen professionele atleten. Die teams bestaan uit minimaal 8 tot 12 man. En dan hebben we het over fysiotherapeuten, mentale begeleiding, media connecties, mediahuizen, boekingsagents.Ze hebben van alles. Wat de professionele atleet heeft, heeft hij niet”, benadrukte Jessurun de grote offers die de Surinaamse wielrenner zich getroost. Het is dus meer dan noodzakelijk dat de Surinaamse samenleving de wielrenner ondersteunt. Voor de trip naar Tokyo zal de wielrenner ruim US 83.000 per jaar moeten zien op te brengen.Het ministerie van S&J en het Surinaams Olympisch Comite (SOC) hebben reeds hun steun toegezegd.

Toezegging Sportzaken

“Wij zullen ons te allen tijde beijveren om die faciliterende rol te bieden bij de bevordering van onze sportontwikkeling. Sinds 2015 is het ministerie van Sport- en Jeugdzaken (S&J) duurzaam en planmatig bezig de ontwikkeling van de wielrensport te bevorderen. Zo heeft het ministerie onder-steuning gegeven aan het Surinaams Olympisch Comite (SOC) bij het tot stand brengen van het Long-term, het late development plan”, zegt minister Dogojo. “Tegen deze achtergrond zou ik een beroep willen doen op de coaches alsook de begeleiding van Jair om de zaken die horen bij het bevorderen van de sporter op lange termijn, of opgenomen zijn in de langetermijnplanning, toe te passen en dat wij met trots mogen meekijken hoe die sporter zich gaat ontwikkelen om te belanden op de Olympische Spelen in Tokyo 2020. Zoals onze Golden Boy Anthony Nesty de gouden medaille behaalde op de Olympische Spelen voor het onderdeel zwemmen, zijn wij ervan overtuigd dat Jair dit ook zal be-werkstelligen in 2020!”, aldus Dogojo.
‘Jair doet Surinaams ding’

Volgens de bewinds-vrouwe ondersteunt het ministerie alle topsporters, met dien verstande dat er wel een ba-lans aanwezig is tussen school en de sport. “Dit is het beleid dat gevoerd wordt vanuit het ministerie met betrekking tot de ontwikkeling van topsporters. Dames en heren, laat vandaag de dag zijn dat we met ons allen een aanzet zullen geven om deze tak van sport en deze jonge ta-lentvolle Surinamer ver-der te ontwikkelen en te ondersteunen. Jair doet niet zijn ding. Hij doet het Surinaams ding!”.
(DRP)