ZONDER KADER GEEN ONTWIKKELING

Het conflict tussen de overheid c.q. het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en de onderwijsbonden, is in een rustiger vaarwater beland, maar zeker nog niet helemaal ten einde. De onderwijzers verbonden aan de Bond van Leraren en de ALS, hebben reeds laten weten dat als hun herwaardering niet zoals overeengekomen aan het einde van de maand is uitbetaald, ze ook niet zullen meewerken aan een inhaalprogramma ten bate van de leerlingen. De spanning binnen het onderwijsveld is dus latent gebleven en zal pas helemaal weg zijn als de onderwijsgevenden de zogeheten herwaardering hebben ontvangen. Of men totaal tevreden is met wat door de overheid is toegezegd, moet nog blijken. De ontwaarding van het salaris is van dien aard dat men onmogelijk tevreden kan zijn met hetgeen de overheid wenst te betalen. Binnen deze groep ambtenaren kijkt men dan ook gespannen toe of de overheid aan het eind van de maand over de brug komt. Hoe de overheid al deze additionele loonkosten gaat ophoesten, blijft voor velen een open vraag. Ze kan proberen nog meer geld te gaan lenen, maar ook dat zal niet volgens wens verlopen. Ondertussen zijn er leraren op verschillende middelbare scholen die er hard over nadenken naar het buitenland te vertrekken. De gevoerde strijd om een beter bestaan heeft natuurlijk niet helemaal het gewenste resultaat opgeleverd en wie een beetje kan rekenen, ziet de financiële achteruitgang en wenst daar niet langer genoegen mee te nemen. Wij vernemen, dat er een aantal leraren is op de verschillende middelbare scholen dat al enige tijd doende is een uitweg naar het buitenland, met name Nederland, te zoeken. Men is het spuugzat te werken voor een zwaar aangetast salaris waarmede je vooral als jong mens geen toekomst kan opbouwen. De vooruitzichten in het buitenland zijn daarentegen veel beter en daarom wil men weg. Vooral het niet zien van perspectieven op korte termijn en de steeds zwaarder wordende financiële lasten hebben gemaakt dat men weg wil. Dat een minister van Financiën in het kader van de grootschalige misleiding van dit kabinet allerhande verkeerde voorstellingen verkondigt, slaat al niet meer aan bij deze groep uit het onderwijsveld. De algehele sfeer binnen het onderwijs en het gebrekkig materieel en materiaal waarmede gewerkt moet worden, hebben gemaakt dat een steeds groter wordende groep de knoop heeft doorgehakt en een vertrek naar het buitenland aan het arrangeren is. Het meest verontrustende in dit geheel is, dat steeds meer geschoolde krachten in dit land die zich een vertrek kunnen permitteren, geen vertrouwen meer hebben in deze regering en niet willen wachten op een verandering in positieve zin. Men weet heel goed waar een regering met NDP-signatuur voor staat en dat wat eenmaal stukgeslagen is, niet snel weer wordt hersteld. En die niet korte tijd van opbouw wenst men niet hier door te maken en juist daarom wordt de groep die het voor gezien houdt, steeds groter. Er zijn dan ook maar weinig mensen die van mening zijn dat er aan de verarming van dit volk spoedig een eind zal komen. Ook is men huiverig over de aangekondigde fiscale maatregelen die de overheid heeft aangekondigd en die moeten leiden tot een vermeerdering van haar inkomsten. Deze inkomsten zullen namelijk uit de portemonnee van het volk, dat nu al financieel ernstig te lijden heeft onder het beleid van dit kabinet , moeten komen. In het buitenland heeft men de kans om meer te verdienen en ook nog voldoende geld opzij te leggen om een betere toekomst op te bouwen . En na nauwgezet deze zaken tegenover elkaar te hebben afgewogen, hebben velen al besloten Suriname voor korte of langere tijd de rug toe te keren. Opvallend is momenteel ook het stijgende aantal woningen dat te huur of te koop wordt aangeboden in stad en district. Geeft aan dat er sprake is van een zeer ongezonde toestand in ons zo mooie land. Wat men bij dit kabinet in zeer onvoldoende mate beseft, is dat als het kader grotendeels wegtrekt, er van een gezonde ontwikkeling in Suriname absoluut geen sprake meer zal kunnen zijn. In vrijwel alle sectoren zal er stagnatie of volkomen stilstand ontstaan en dat is zeker niet goed voor ons allen.