Weinig belangstelling voor protestmanifestatie Nickerie

Het is de organisatie van de protestmaifestatie, vertegenwoordigers uit de vakbeweging, het bedrijfsleven alsook het Burgercollectief, afgelopen zaterdag niet gelukt een grote massa op de been te brengen. Aan de protestmanifestatie hebben nog geen 150 mensen deelgenomen. De organisatie had tijdens een persconferentie beweerd in Nickerie een massa op de been te zullen brengen, omdat de mensen van Nickerie ernaar gevraagd hadden, omdat zij de slechte economische situatie ook voelen. Omstreeks elf uur vertrok een groep van nog geen honderd mensen, vanuit het actiecentrum aan de Wilhelminastraat naar het Volksplein. Daar werden de mensen in de stromende regen, die later als spelbreker optrad, toegesproken door de vertegenwoordigers van de organisaties die de protestmanifestatie hebben georganiseerd.

Zij riepen de Nickerianen op om zich niet te laten intimideren. Volgens hen is de situatie van velen uitzichtloos. De mensen verarmen en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.  Volgens de verschillende sprekers zou de teleurstellende opkomst te maken hebben met het slechte weer, hoewel en verder aan hen ook is gerapporteerd dat mensen zijn geïntimideerd om niet deel te nemen aan de manifestatie. Ook deze keer hadden de sprekers geen goed woord over voor de regering en het verkwistende beleid dat gevoerd wordt.

Het overgrote deel van de mensen dat had deelgenomen aan de protestmars, was uit Paramaribo gekomen. De Nickerianen kon je tellen op één hand. De leerkrachten die de zaterdag ervoor nog een protestmars gelopen hadden om hun misnoegen te uiten over het afwijzen van de vergunning voor de protestmanifestatie die voor 6 mei gepland was, waren in geen velden of wegen te bekennen. Slechts de shopstewards Vidjai Kanhai en Premesh Debi waren aanwezig. Ook de boerenorganisatie die gezegd had eveneens te komen was niet te zien. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de koopkrachtversterking die de regering een dag tevoren voor de ambtenaren heeft gestort, de mensen op andere gedachten gebracht.

Dat is volgens Dayanand Dwarka van de vakbeweging weer een van de misleidende streken van deze regering. “De regering heeft het volk weer zoet kunnen houden met een zoethoudertje”, reageert hij tegenover de krant.