8 Decemberstrafproces terug naar Krijgsraad voor verdere voortzetting

Het Hof van Justitie heeft vandaag tijdens een openbare zitting aan de Tamarindelaan 4, besloten dat het 8 decemberproces moet worden voortgezet. Het hoger beroep van het Openbaar Ministerie (OM) om de strafzaak te beëindigen, is niet ontvankelijk verklaard. De zaak werd terug verwezen naar de Krijgsraad voor verdere voortzetting in de stand waarin deze zich bevond. De advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, zei tegenover journalisten dat het hoger beroep van het OM niet gestoeld is op een afwijzing van een beslissing of van een vordering die in het wetboek genoemd is.

Hij gaf aan dat het wetboek geen vordering kent tot het beëindigen van een strafproces, welke de procureur-generaal (pg), Roy Badjnath Panday, wel heeft gevraagd. Volgens Essed kan het verzoek van de pg volgens het Wetboek van Strafvordering niet gedaan worden , wat betekent dat het verzoek ook niet kan worden toegewezen. Het niet ontvankelijk verklaren van het OM, is gebaseerd op artikel 375 en 376 van het Wetboek van Strafvordering. Het Hof van Justitie bestond uit de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen.

Sunil Oemrawsing, een van de nabestaanden, zei dat de uitspraak van het Hof van Justitie geen verrassing was. Volgens hem was de uitleg van de president van het hof duidelijk, namelijk dat in een rechtstaat alles gebaseerd moet zijn op een wet. De uitspraak van het hof betekent volgens hem dat onze rechtstaat heel goed functioneert en dat er weer een barrière vanuit de regeringszijde genomen is. Echter verkeert Oemrawsing niet in een hoerastemming. “Van deze machthebbers mag je alles verwachten om deze zaak te torpederen”, zegt hij. Hij geeft aan dat er gelukkig nog een onafhankelijk rechterlijke macht is in ons land, zodat er daar kracht uit kan worden geput en met een goed perspectief de zaak kan worden voortgezet.

-door Johannes Damodar Patak-