Belang van technisch kader niet duidelijk genoeg

De directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), Robby Holband, heeft gisteravond tijdens de diploma-uitreiking van de eerste veertig afgestudeerden van het jaar 2017, gezegd dat we als natie het belang van technisch onderwijs niet inzien, terwijl juist dat kan zorgen voor de verdere ontwikkeling van ons land. “We zien als land de noodzaak om te investeren in de techniek nog niet in, we zien niet in dat techniek de stuwende innovatieve energie voor onze ontwikkeling kan zijn”, aldus Holband. Hij wijst erop dat het technisch onderwijs even belangrijk is als het wetenschappelijk onderwijs, beide vullen elkaar aan. Maar hij is van mening dat men meer gefocust is op het wetenschappelijk onderwijs. Ook wijst hij erop dat kinderen vanaf de basisschool worden klaargestoomd voor het wetenschappelijk onderwijs, om academici te worden. Hierdoor krijgt het technisch onderwijs volgens hem onvoldoende ruimte om leerlingen te inspireren en de verdere ontwikkeling te stimuleren.

Suriname verkeert nu in een economische malaise. Twintig jaar geleden, toen Suriname ook in een moeilijke tijd zat, nam de toenmalige regering het besluit om het PTC in het leven te roepen. Holband zegt dat die regering ervan uitging dat het technisch onderwijs het fundament zou moeten vormen voor de ontwikkeling van het land. Hij is van mening dat de tijd nu is aangebroken om aan de productiesector de voorkeur te geven. “Nu is de tijd dat we de schaarse middelen moeten inzetten voor het onderwijs, dat daadwerkelijk de ontwikkeling zal bieden aan de productiesectoren, die de Surinaamse economie aantoonbaar kunnen diversifiëren. Holband wijst erop dat als we de weg blijven bewandelen waarbij er meer aandacht besteed wordt aan het wetenschappelijk onderwijs, de economie en de ontwikkeling van het land kunnen blijven stagneren. “Willen we vooruit komen dan zullen we z’n allen maatregelen moeten nemen en de status quo aan moeten pakken”, zegt hij. De veertig afgestudeerden hebben daarin een belangrijke rol te vervullen volgens hem, ze zullen ervoor moeten zorgen dat de opgedane kennis wat betreft de techniek daadwerkelijk tot uiting komt.

Holband wees erop dat de crisis waarin wij nu verkeren, ons ook mogelijkheden en nieuwe kansen biedt. Hij zegt dat de crisis ons de gelegenheid biedt om onze creativiteit te gebruiken en de nodige veranderingen door te voeren om samen uit dit dal te komen. Verder haalde hij ook aan dat we de gedachte om een voedselschuur te worden, nu serieus moeten nemen, want in de afgelopen tijd is er bitter weinig aan gedaan. De eerste groep PTC-studenten die dit jaar is afgestudeerd is van diverse studierichtingen. De afgestudeerden zijn van de studierichtingen Hoger Laboratorium onderwijs, Elektrotechniek, ICT, Infrastructuur en Werktuigbouwkunde. De best geslaagde van deze groep komt is Kurban Mohamed-Ali (Werktuigbouwkunde). Holband moedigde de afgestudeerden aan om hun competenties niet alleen voor eigen succes te gebruiken, maar ook ten bate van hun omgeving. “Suriname heeft je vaardigheden dringend nodig”, benadrukte hij. Het is geen gemakkelijke opdracht, erkende Holband, maar de geslaagden moeten proberen anderen mee te krijgen, ook degenen die de moed hebben op gegeven, en ze inspireren om samen te werken aan de ontwikkeling van het land.

door Richelle Mac-Nack