Oud DSB-directeur Muller: ‘Hyperinflatie grootste vijand van een bank’

Edward Muller, ex-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), zegt in gesprek met De west dat hyperinflatie de grootste vijand van een bank is. Hij kan zich nog de woorden herinneren van de toenmalige governor van de Centrale Bank van Suriname, wijlen André Telting, die heel terecht zei dat inflatie de meest gevaarlijke dief is. “Ze breken niet bij je in, maar je wordt wel armer daardoor”, aldus de woorden van Telting, geciteerd door Muller. Hij geeft Telting gelijk, want door hyperinflatie kan men minder kopen. Daarom is het volgens hem belangrijk dat een regering stabiliteit moet creëren in een land. Muller denkt vaak aan de slagzin van sommige mensen: ‘Stabiliteit kun je niet eten’.

Hij benadrukt dat zonder stabiliteit men absoluut niets meer kan eten.

De grootste boosdoener is in deze volgens hem de overheid die veel meer uitgeeft dan ze verdient. “Het is een pijnlijke maatregel, maar dat moet eerst aangepakt worden anders komen wij er niet onderuit”, beweert Muller.

Over de nullen achter de SRD’s, zegt hij dat hij niet terug wil gaan naar die periode, men kan beter voorkomen dat die nullen erbij komen. Indien er niets gebeurt zegt de bankier dat er inderdaad een situatie kan komen waar de nullen terug kunnen komen. Een concrete oplossing is volgens hem om de productie in ons land aan te pakken en te stimuleren en vooral vertrouwen uitstralen naar investeerders toe, gezien onze instabiele economie. Muller verklaart dat het brengen van stabiliteit nog lang zal duren. Als het met deze regering zal lukken, is volgens hem de million dollar question. “ Ik heb het tot nu toe niet gezien, beleid dat vertrouwen uitstraalt”, aldus Muller. Over de recente ontwikkelingen bij de DSB, wenste hij niet inhoudelijk in te gaan, omdat hij niet over voldoende informatie beschikt. Hij vindt het jammer dat er weinig informatie van de bank komt. Muller is van mening dat de DSB met exacte informatie moet komen zodat mensen weten waar zij aan toe zijn.

door Johannes Damodar Patak