Monetaire reserve daalt lichtelijk

De monetaire reserve van Suriname is per 28 februari 2017 licht gedaald ten opzichte van januari 2017. Uit de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), blijkt dat de monetaire reserve in februari met USD 8 miljoen is gedaald van USD 398,6 miljoen naar USD 390,6 miljoen. Dit is een daling van 2% ten opzichte van een maand eerder. De USD390,6 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS statistieken, opgebouwd uit: USD308,7 miljoen foreigncurrency reserves (deviezenreserve), USD37,5 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het IMF), USD 12,5 miljoen voor de IMF-reserve positie en USD31,9 miljoen goud (including gold depositsand, ifappropriate, gold swapped).

Per eind februari is de deviezenreserve gedaald met USD 9 miljoen. Daartegenover staat een stijging van de goudreserve van (afgerond) USD 2 miljoen.

Het volume aan goud is echter ongewijzigd gebleven, namelijk 25.000 of fine troy ounces. Een stijging van de internationale goudprijs heeft dus geresulteerd in een positieve herwaardering van de goudreserve. De overige componenten waar de monetaire reserve uit bestaat, namelijk bijzondere trekkingsrechten bij het IMF en de IMF-reserve positie, zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven.