December 20, 2016


Le Pen wil stopzetting ‘allocation’ Frans-Guyana


December 20, 2016

Als het aan Marine Le Pen ligt, wordt de financiële familiebijstand, de bekende allocations, voor buitenlanders afgeschaft. Le Pen, voorzitter van het extreemrechtse Front National, was eind vorige week op een vierdaags bezoek in Frans-Guyana. Le Pen is een groot voorstander van het afschaffen van de financiële familiebijstand. “De allocations zijn bedoeld als een steun van de Franse staat voor Fransen om Franse kinderen te krijgen, voor de balans van de economie van Frankrijk en voor de pensioenen, het is een investering van het land. Ik zie dus het nut er niet van in om geboortes te bevorderen bij mensen die niet de Franse nationaliteit hebben”, zei Le Pen, die zelfs nog verder gaat met de benadrukking van haar mening. “Ik stel voor om het recht van grond, het gedogen van illegalen, naturalisatie, medische hulp van de staat, gratis onderwijs, sociale woningen en familiesteun af te schaffen voor de buitenlanders”. Hiermee speelt Le Pen in op het gevoel van nalatigheid van de Frans-Guyanezen, die gelaten toezien hoe aan de grens onder anderen Surinamers misbruik maken van de kinderbijstand. Het is geen geheim dat veel vrouwen met de Surinaamse nationaliteit ervoor kiezen de grens over te steken met als enige doel, het baren van kinderen op Frans grondgebied. Volgens de wet van recht op grond, heeft een ieder die op Frans grondgebied wordt geboren, het recht op de Franse nationaliteit en dus ook de financiële steun vanuit de staat. Enkele mannen zorgen er zelfs voor om door middel van een overeenkomst, met meerdere vrouwen kinderen te krijgen en per kind een deel van de kinderbijslag te ontvangen. Het bezoek, dat eerst gepaard ging met protesten, heeft het standpunt van Le Pen alleen maar versterkt. Zij is er meer dan ooit ervan overtuigd, dat er een eind moet komen aan het gedoogbeleid aan de westgrens alsook het systematisch toelaten van onder andere Surinamers, die misbruik maken van Franse staatsmiddelen. De laatste keer dat Le Pen in Frans-Guyana was, was tien jaar geleden. Haar eerste indrukken waren toen al niet al te best door de opkomst van illegale goudzoekers uit Suriname en Brazilië op Franse bodem. “De situatie is verslechterd. De problemen kennen we; die zijn natuurlijk de massale illegale immigratie waarvan onveiligheid het gevolg is”, vertelde zij tijdens een interview vlak voor haar vertrek uit het Franse departement. “Wij kunnen niet doorgaan met het verwelkomen van de misère van iedereen.” Zij speelt hier onder andere in op de felle kritiek die de Fransen hebben gehad met betrekking tot de uit de hand gelopen immigratie van Haïtianen, die via Suriname hun heil zoeken in Frans- Guyana. De reden van haar misnoegen is volgens de voorzitter niet alleen het financieel aspect dat heel zwaar weegt op de Franse staatskas, maar ook de zware verliezen in ontwikkelingskansen van het Frans-Guyanees departement. Om die reden is zij groot voorstander van het afschaffen van de financiële bijstand. In combinatie met de toenemende strijd tegen illegale Surinaamse en Braziliaanse goudzoekers, maar ook het toenemend aantal gevallen van drugs en goederensmokkel, voelen veel Frans- Guyanezen zich aan hun lot overgelaten door de Franse regering. Dit geeft uiteindelijk meer ruimte voor de ‘indépendentistes’ (onafhankelijken) die graag zien dat Frans-Guyana een onafhankelijke staat wordt. Deze groep heeft tijdens het bezoek van Le Pen in Saint-Laurent gezorgd voor protestmanifestaties. “Marine Le Pen staat aan het hoofd van een xenophobisch en racistische partij. Voor ons is het geen republikeinse partij”, aldus de groep. De burgermeester, die regelmatig begrip toont voor de ontevredenheid van de onafhankelijkheidstrijders, hoopt eventueel dat het bezoek van Le Pen zal bijdragen aan een verbetering van de situatie: “Ik vraag al jaren om aandacht over deze dramatische situatie in mijn gemeente. Het bezoek van Marine Le Pen moet als een waarschuwing dienen”, zei Leon Bertrand, de burgemeester van Saint-Laurent.