R. Sapoen en D. Chitan moeten bedanken

Op woensdag 30 december 2015 heeft de rechter Pertjajah Luhur in het gelijk gesteld. De heren Sapoen en Chitan worden door de PL teruggeroepen. Dit betekent dat deze twee heren binnenkort geen parlementariërs meer zijn. Alle andere verhalen van geleerden, laat ik in het midden. Verraders moeten politiek afgestraft worden. Zo hoort het en niet anders. Verhalen van “Het volk heeft gekozen en daarom kan je persoon niet terugroepen”, verwijs ik naar het Rijk der Fabelen.

Een terugblik

Op 25 mei 2015 heeft de NDP 26 zetels behaald. De regering Bouterse/Ameerali had nog vijf jaren gevraagd en dat heeft zij ook van het Surinaamse volk gehad. De mooie verhalen die de machthebbers ons verteld hadden, blijken achteraf niet op waarheid te berusten. De president had kort voor de verkiezingen een tipje van de financiële sluier gelicht en na de verkiezingen hebben wij toen begrepen dat de droomverhalen van de afgelopen vijf jaren, verzonnen verhalen waren.

De verkiezingen van 2015

Elf politieke partijen/combinaties hebben op 25 mei 2015 aan de verkiezingen deelgenomen. Voor de volledigheid haal ik de uitslag van de verkiezingen weer voor de geest, waardoor de lezers een goed beeld kunnen vormen.

V-7 valt uit elkaar

Op het politieke veld was het kort voor de verkiezingen al duidelijk dat de politieke strijd op 25 mei 2015 zou gaan tussen de NDP, AC en de V-7. De positivisten gaven ook PALU en DOE een redelijke kans om een zetel te behalen. Wat voorspeld was, is voor een groot deel ook uitgekomen. Uit de data-analyse van de verkiezingen van 2010 (NF, BEP en PL) gaf men  V-7 een redelijke kans om de verkiezingen te winnen. Op 25 mei 2015 hebben de partners van V-7, te weten de NPS, VHP, BEP, SPA, DA-91 en PL landelijk (45.45%- 37.31%)= 8.14% minder gescoord dan de NDP (zie tabel 1). Kort na de verkiezingen van 25 mei 2015 zijn twee leden van Pertjajah Luhur te weten,  R. Sapoen en D. Chitan overgelopen naar de NDP. Ook de BEP (met de gekozen leden Waterberg en Zeeman) sloot zich aan bij de coalitie.

Sapoen en Chitan hebben het kiezersvolk bedrogen

Elke burger/kiezer mag zijn of haar politieke keuze hebben. Als de heren Sapoen en Chitan voor de verkiezingen de overstap gemaakt hadden naar een andere politieke partij, zou men deze twee heren niet kwalijk nemen. Nadat deze twee heren gekozen waren, werden zij plotseling hervormers en vernieuwers. Deze twee volksvertegenwoordigers zijn met ondersteuning van V-7 stemmen (niet alleen de PL-stemmen) gekozen. Op eigen kracht zouden zij nooit gekozen zijn. Ik zal mijn verhaal met cijfers onderbouwen. De heer D.Chitan behaalde op 25 mei 2015 in Saramacca 941 stemmen. De V-7 behaalde op 25 mei 2015 in Saramacca 4.524 stemmen en was goed voor 2 zetels. Wilde meneer D.Chitan via voorkeur gekozen worden, dan zou hij tenminste (4.525/2 )+1 stem= 2.272 stemmen moeten behalen. De heer D. Chitan heeft die 2. 272 stemmen niet behaald en werd dus over de rug van de andere V-7 partners gekozen.

De heer R. Sapoen (enige PL-kandidaat) behaalde op 25 mei 2015 in Wanica 5.845 stemmen. De V-7 behaalde op 25 mei in Wanica 31.074 stemmen en was goed voor 4 zetels. Wilde meneer R.Sapoen via voorkeur gekozen worden, dan zou hij tenminste (31.074/4)+ 1 stem= 7.769 moeten behalen. Meneer Sapoen heeft die 7.769 stemmen niet behaald en is over de rug  van de andere V-7 partners gekozen.

Advies aan de heren Sapoen en Chitan

Op  Sapoen en Chitan doe ik een dringend verzoek hun zetels terug te geven aan Pertjajah Luhur.  Jullie zijn niet op eigen kracht gekozen en jullie moeten de kiezers niet bedriegen. Op deze wijze verliezen velen het vertrouwen in de politiek. Politici moeten juist het goede voorbeeld geven en niet proberen via allerlei juridische misleiding en mazen van de wet, dit volk zand in de ogen te strooien. De partij ( de PL)  waartoe jij behoorde, moet je niet verder blijven tarten met juridische spitsvondigheden en continu dekking zoeken bij  de grootste coalitiepartner. De publieke opinie (in het latijns; “Communis  opinio”) is geen bondgenoot van deze twee politieke overlopers cq. verraders. Pseudo-geleerden moeten niet proberen met allerlei argumenten deze overlopers gelijk te geven.

Ingezonden: Hardeo Ramadhin