Blokland kent nieuwe minister Volksgezondheid niet in de medische wereld

De gewezen minister van Volksgezondheid, Michael Blokland, zegt onbekend te zijn met zijn opvolger Patrick Pengel in de gezondheidszorg. Pas op de dag van de beëdiging hoorde Blokland over de nieuwe minister die de gewezen directeur is van de onderneming CKC BEM N.V.

Blokland die vier jaar leiding gaf aan de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), zegt verder dat hij niets over minister Pengel weet als het om een medische achtergrond gaat, daar hij niet voorkomt in het ledenbestand van de VMS. Blokland die zijn artsenpraktijk weer ter hand neemt, zegt dat zijn opvolger veel te doen krijgt, maar dat er ook al veel uitgewerkt is zodat het gezondheidsbeleid voortgezet kan worden. Volgens Blokland zijn er nu projecten die gewoon gecontinueerd moeten worden door Pengel. “Het proces van de volksgezondheid is niet iets waar je mee stopt en met iets nieuws begint.”

Terugblikkend zegt Blokland dat hij en zijn directieteam geprobeerd hebben om ordening in de gezondheidssector te brengen, vooral op het gebied van regelgeving. In het verlengde hiervan noemt hij onder andere de ongelijke betalingsmethode die er vroeger was tussen de patiënten met kaarten van sociale zaken en patiënten verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Door de invoering van de basiszorgverzekering zijn de verschillen rechtgetrokken. Blokland vertelt dat dit project nog steeds in de startblokken staat, maar dat de financiering steeds beter gaat. Blokland hoopt dat de nieuwe minister het werk naar behoren zal doen daar hij een goed kader overneemt van zijn voorganger.