Lokaal


Een levensgevaarlijke draaikolk 

March 3, 2015

Hij doet de hele bedrijfsadministratie en tekent ook voor alle aankopen, verkopen en alle andere uitgaven en inkomsten. Dus hij controleert zichzelf en kan ongehinderd, onrechtmatig handelen. Na enige tijd komen de eigenaren erachter en ontslaan hem met veel moeite zonder de door hem onrechtmatig toegeëigendegeld en goederen terug te kunnen krijgen. Per slot van […]

Ressortraden Saramacca dienen plan in 

March 3, 2015

Op 26 februari jongstleden, hebben de ressortraadsleden van de diverse ressorten in het district Saramacca, hun ressortplan aangeboden aan de Districtsraad (DR). Dit gebeurde in de vergaderzaal van de districtscommissaris (DC) van Saramacca op het Commissa-riaat te Groningen. Het district Saramacca telt de zes ressorten: Calcutta, Tijgerkreek, Groningen, Kampong Baroe, Jarikaba en Wayambo. Het districtsraadslid, […]

VHP boos over`enquête-sms`je’ 

March 3, 2015

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), is kwaad over een enquête-sms’je dat naar houders van mobiele telefoontoestellen wordt verzonden. In het sms’je wordt gevraagd of men het eens is met de stelling `Santokhi wordt president!’ De politieke partij vindt het sms’je zeer misleidend, omdat ze vindt dat de indruk wordt gewekt dat de VHP de sms’jes zelf […]

Beklaagde bekent diefstal bij bejaarde 

March 3, 2015

Een mevrouw, M.R., die als interieurverzorgster bij een bejaarde mevrouw werkte, bekende vandaag op de zitting dat zij zeven chequebriefjes had weggenomen uit de woning van deze gepensioneerde vrouw. Toen ze de chequebriefjes in de woning zag, nam ze een kans, waardoor haar werkgeefster de benadeelde en het slachtoffer in deze zaak is. Op vijf […]

Nalatigheid in vooronderzoek drugszaak 

March 3, 2015

Kantonrechter Rewita Chatterpal, kwam vandaag niet tot het bewijs dat de beklaagde I.S., zich schuldig heeft gemaakt aan het verkopen van drugs vanwege het feit dat er een nalatigheid is geweest in het vooronderzoek. In deze zaak ging een agent op 16 december vorig jaar naar het adres van de beklaagde, waarbij hij zag dat […]

Rol politie Korpschef discutabel 

March 3, 2015

Hierbij wenst de heer Desire Hooghart, Directeur van de Nationale Loterij Suriname te reageren op een vermeende uitspraak van de Korpschef van poltie waar hij aangeeft niet overtuigd te zijn van de rol van de Nationale Loterij bij loterij trekkingen. Allereerst wenst de Directeur zijn bevreemding uit te spreken voor de uitspraken gedaan door de […]

Renovatiewerkzaamheden zwembad ‘De Pirengs’ 

March 3, 2015

Deze week is er een aanvang gemaakt met de renovatiewerkzaamheden van zwembad ‘De Pirengs’ te Groningen in het district Saramacca. Dit wordt gedaan in samenwerking met de private sector. Districtscommissaris (DC) Laksmienarain Doebay, had in dit verband donderdag jongstleden een kennismakingsbespreking met de ondernemers van Saramacca. De DC zei dat de ondernemers van groot belang […]

Mega Front (MF) nieuwste politieke combinatie 

March 3, 2015

Dharm Mungra, voorzitter van De Nieuwe Leeuw (DNL), heeft vandaag een nieuwe politieke combinatie gepresenteerd, die voor een nieuwe wind wil zorgen in de Surinaamse politiek. Hoewel de naam nog niet definitief is, noemde hij de naam ‘Mega Front’ (MF), tijdens een ontmoeting met journalisten. Hij verbond zijn DNL met vijf andere partijen in deze […]

Politica’s moeten gelederen sluiten 

March 3, 2015

De politica’s van de verschillende politieke partijen, moeten de gelederen sluiten. Dit was de rode draad in de discussies van het eerste politiek café dat Stichting Zami Paramaribo hield gisteravond in Tori Oso. Onder meer werd ervoor gepleit dat vrouwen meer solidariteit ten toon zouden moeten stellen, voorts zouden ervaren politica’s de vrouwelijke nieuwkomers moeten […]

Nederlandse topcrimineel in Suriname geliquideerd 

March 2, 2015

De man, die vannacht door twee schutters is doodgeschoten in Bar-Dancing PP Shisha Launge op de hoek van de Wolframstraat en de Heliumstraat in Paramaribo-Noord (Tourtonne), is geïdentificeerd als Marchano Pocornie (37), een in Nederland zeer berucht crimineel en zelfs vermeend huurmoordenaar. Pocornie werd omstreeks 04:00 uur, vlak voor het oog van andere dancingbezoekers neergeknald. […]

Begrotingsbehandeling start komende week 

March 2, 2015

door Kimberley Fräser De voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Simons, deelde vandaag tijdens de openbare vergadering mede dat in de komende week waarschijnlijk gestart wordt met de begrotingsbehandeling. Zij beloofde haar best te doen om samen met alle fracties in het parlement te werken aan de wetten. Dit zei Simons nadat er aandacht werd […]

Vervolging Edgar Ritfeld voor een jaar geschorst 

March 2, 2015

De Krijgsraad heeft bepaald dat de strafzaak tegen Edgar Ritfeld in het 8 December-strafproces, voor maximaal een jaar wordt geschorst. Auditeur-militair, Roy Elgin, had tijdens de zitting van 2 februari jongstleden reeds geopperd de vervolging van Edgar Ritfeld voor maximaal een jaar te schorsen, tevens gaf de Krijgsraad aan meer tijd nodig te hebben om […]

Rusland nodigt bond Bruynzeel uit 

March 2, 2015

door Melissa Achthoven Minister Andy Rusland van Financiën heeft een groep van bezorgde ex-Bruynzeel personeel en voorzitter Raöl Barsati van de Bond Belangenbehartiging Ex-werknemers Bruynzeel Suriname, hedenmorgen te woord gestaan bij het parlement. Hij zegt dat de bondsvoorzitter en de leden voor morgen een oproep krijgen om met hem rond de tafel te gaan. Rusland […]

Eerste project Cageb ter stimulering kassenteelt 

March 2, 2015

De op 10 januari van dit jaar in Nickerie opgerichte Coöperatie Agrarische Groei en Bloei (Cageb) is nu bezig haar eerste project uit te voeren voor de leden. Bij de oprichting had de voorzitter van Cageb, Stephanus Gemin een plantenkassenproject aangekondigd. Dit zou volgens de voorzitter het eerste grote project van de coöperatie moeten worden. […]

OW Brokopondo nieuw leven ingeblazen 

March 2, 2015

Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken heeft zondag jongstleden een werkbezoek afgelegd aan het district Broko-pondo. Tijdens dit bezoek stond centraal de heropstart van Openbare Werken Broko-pondo. Na de Binnenlandse oorlog heeft het ministerie geen afdeling meer gehad in dit district. De huidige werkzaamheden noodzaakten dat OW Brokopondo weer actief wordt. “Er is heel veel […]

Main Event: Suriname Heritage Festival 

March 2, 2015

  In de maand van het Suriname Heritage Festival, dat vrijdag jongstleden van start is gegaan met een tour naar Danpaati, wordt er extra aandacht besteed aan onze bruisende cultuur, bewogen geschiedenis en fantastische natuur, deze zaken zullen op verschillende manieren herdacht en gevierd worden. Het ‘main event’ vindt plaats op 7 en 8 maart, […]

De Global Money Week Beurs 2015 en de Grote Rekendag 

March 2, 2015

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Stichting Projecten Christelijk Onderwijs Suriname, organiseren in het kader van de Global Money Week van 10 tot en met 14 maart a.s. de Global Money Week Beurs 2015. Evenals in 2014, zullen ook het ministerie van Financiën en verschillende financiële instellingen deelnemen aan dit evenement. Deze financiële, educatieve […]

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCCII 

March 2, 2015

-        ‘Tek dja…’.  “Yuan na ing gi dem Snesi-bizness!”. Nadat de Chinese influx en bouwmanie de US-dollars uit de economie van de onafhankelijke Republiek Suriname hebben geroomd/-ruimd, weggevoerd en er voor de lokale en traditionele betaalverplichtingen geen US-dollars meer te krijgen zijn om goederen/diensten uit onder meer de USA te voldoen, krijgt men selectief enkel […]

Twaalf jaar Nationale Voorlees- en Verteldag 

March 2, 2015

Het is op woensdag 4 maart aanstaande 12 jaar nadat de Nationale Voorlees- en Verteldag op 4 maart 2003 in het leven is geroepen door Stichting Lezen Suriname, en wel door de eerste secretaris, tevens medeoprichter van Stichting Lezen Suriname, Gerda Bijlhout. Alhoewel er elke dag op zijn minst een kwartiertje moet worden voorgelezen en/of […]

Pilot twinningprojecten voor vijf sectoren op stapel 

March 2, 2015

Er zijn pilotprojecten op stapel voor de primaire productiesectoren bouw, agro-industrie, machinale bestrating, zonne-energie en waterzuivering, die een karakter van twinning tussen Nederland en Suriname zullen hebben. Dit kwam vorige week op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) naar voren tijdens de presentatie van de directeur van het leerwerkbedrijf RoffaBOP, inginieur […]

Ricky Stutgard wil minister Volksgezondheid worden 

February 28, 2015

  door Seshma Bissesar Levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard, heeft ambities om minister van Volksgezondheid te worden. Dat zegt hij in een interview met De West. Stutgard is actief in de politiek via DOE. Stutgard heeft zich bijna 20 jaren actief beziggehouden met voorlichting binnen de gezondheidsector. Hij schreef ook 14 jaren artikelen voor ‘De Ware Tijd’ […]

‘Motjo’ per heden volop verkrijgbaar 

February 28, 2015

  Bij Faranaz Literair in de Hermitage Mall, hield de schrijver Radjindre Ramdhani, vanmiddag een signeersessie, waarbij hij zijn nieuwste pennenvrucht ‘Motjo: Dagboek van een Hindostaanse escort’ lanceerde. Ramdhani geeft tegenover de redactie van De West aan, dat hij met de publicatie van dit waar gebeurde verhaal beoogt een genuanceerdere beeldvorming te geven van ’s […]

Ouders OS Clevia voorgelicht over natuur 

February 28, 2015

Op initiatief van de oudercommissie van OS Clevia, heeft een groep ouders gisteren een bezoek gebracht aan de dienst Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Zij werden toegesproken door voorlichter Ashok Pherai. Hij drukte de ouders op het hart om vaker te praten over de natuur met hun kinderen en vol […]

Brandweer inspecteert kindertehuizen 

February 28, 2015

door Melissa Achthoven De afdeling Preventie van het Korps Brandweer Suriname (KBS), is reeds gestart met de inspectiewerkzaamheden binnen de verschillende kindertehuizen. Met de aanname van de Wet Opvanginstellingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zijn de tehuizen verplicht een rampenplan op te stellen. Het hoofd van de afdeling Preventie, Michel Jules van […]

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCCI 

February 28, 2015

  - Dipo. De Finse maatschappij Wartsila levert deze week tweemaal 17MW generatoren aan Staatsolie en deze werden door het Rudisa Concern van Dalipkoemar Rudi Sardjoe ingevoerd.   - Owru gwenti. Men zal ze de kost moeten geven wie allemaal niet schuldig zijn aan aanvragen, toewijzing en dan ten verkoop aanbieden van domeingronden. Koning, keizer, […]

Noodzaak mangroven als kustbescherming apert 

February 27, 2015

De noodzaak voor mangrove vegetatie als bescherming voor onze kust, is meer dan ooit apert. Dit werd vanmorgen door diverse sprekers aangestipt tijdens presentaties en discussies over het mangrove ecosysteem die worden gehouden in het kader van het 15-jarig jubileum van de Suriname Conser-vation Foundation (SCF). Enkele dagen vóór dit seminar van de SCF, vond […]

Nieuwe verpleegkundigen deel van bijzonder korps 

February 27, 2015

door Melissa Achthoven Vandaag mochten 44 verpleegkundigen en 6 assistenten van de operatiekamer hun diploma in ontvangst nemen. De verpleegkundig directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Glenda Richards, is van mening dat de geslaagden vanaf vandaag deel uitmaken van een zeer bijzonder korps. “Ik wil u hierbij zeggen dat uw omgeving, kind, man, familie, […]

Cheung kleurt van paars naar groen 

February 27, 2015

Noreen Cheung heeft het kamp van de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) verlaten en politiek onderdak gevonden bij de  Nationale Partij Suriname (NPS), een gezworen vijand van haar thuispartij. Zij heeft vanmorgen tijdens een persconferentie in Restaurant Welkom, een lidmaatschapsformulier van de groene partij ingevuld en ondertekend. Cheung zegt in NPS-voorzitter Gregory Rusland niet alleen […]

Discussie over corrigerende tik 

February 27, 2015

In het gebouw van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), is er vanmorgen door onder meer DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, vertegenwoordigers van het onderzoeksproject ‘Preventie en aanpak van kindermishandeling in Suriname’ (Prekimi) en de bijzondere leerstoel Klinische (Kinder- en Jeugd) Psychologie aan het IGSR, breedvoerig gediscussieerd over preventie van kindermishandeling in ons land. Voer […]

19 – 24 februari 1990 

February 27, 2015

Assembleevoorzitter Jagernath Lachmon en Frontfractievoorzitter Rufus Nooitmeer, reizen naar het bauxietstadje Moengo voor het voeren van vredesbesprekingen met de leiding van het Jungle Commando. Het gesprek moet worden gezien in het kader van de continuering van het vredesproces. De Belgische regering is van mening dat de Surinaamse economie belangrijke onevenwichtigheden vertoont. Minister Geens van ontwikkelingssamenwerking, […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249