Lokaal


Suriname gebleven in resource based economy 

January 15, 2015

Suriname is blijven hangen in een resource based economie. Dat kwam gisteren naar voren in een masterclass gegeven door professor Dewanand Mahadew. Het onderwerp van de masterclass was: ‘De transformatie van de wereldeconomie van een industrie-economie naar een netwerkeconomie.’ Deze masterclass was georganiseerd door het Telesur Multimedia Innovation Labatory (TMIL). In zijn lezing gaf Mahadew […]

Weinig kindervermissingen in Suriname 

January 15, 2015

We mogen van geluk spreken’ In Suriname worden er in vergelijking met andere landen weinig kinderen vermist. De West sprak inspecteur Naarden in verband met de internationale dag van AMBER Alert, die op dinsdag 13 januari werd herdacht. “We mogen van geluk spreken dat kindervermissing in Suriname niet veel voorkomt”, zei Naarden . AMBER Alert […]

‘s Lands Hospitaal heeft 6 defibrillatoren nodig 

January 15, 2015

Het ‘s Lands Hospitaal heeft momenteel vier defibrillator-apparaten. Vandaag werd de vierde overhandigd door Kirpalani’s Foundation. “Dit aantal is zeker niet genoeg voor het hele ziekenhuis”, zegt cardioloog drs. Rajan Nannan Panday van het ’s Lands Hospitaal in de vergaderzaal van het Moeder- en Kindcentrum. Maar omdat dit apparaat heel kostbaar is, het heeft een […]

Rechtzaal: Zestal ontkent tenlastelegging 

January 15, 2015

Zes mannen die voor de rechter verschenen in verband met het door middel van geweld wegnemen van goederen van diverse slachtoffers, ontkennen de gehele tenlastelegging. De mannen verschenen vandaag voor de rechter, omdat er belastende bezwaren zijn die erop wijzen dat zij op 3 mei 2014 in Paramaribo en op 19 juni 2014 in Wanica […]

Justitia Pietas Fides MMDCLXVI 

January 15, 2015

- 2010 vs. 2015. Benauwend voor een aantal Calimero-partijen die een graantje mee willen pikken of paardje/olifant wensen te berijden. Politiek analisten komen met cijfers en dat zet nogal wat extra druk op de ketel. Argument van kwaliteit versus kwantiteit, gaan evenredig aan het grote verschil in de verkiezingswaarden van 2010 versus 2015. Toestanden ‘behind […]

Aandacht voor hoofd en hals 

January 15, 2015

Hoe begeleid ik een patiënt met halskanker na de bestraling? Welke tandheelkundige mogelijkheden zijn er voor mensen met speekselklierafwijkingen? Hoe behandel ik een cliënt met slaapapneu (snurken en ademstilstand tijdens de nachtrust)? Deze en andere vragen komen zaterdag aanstaande aan de orde tijdens een eendaags minisymposium in Paramaribo over afwijkingen in het hoofd- en halsgebied. […]

CBvS hekelt niet-officiële koersen bedrijfsleven 

January 15, 2015

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft in een persbericht het inzetten van interventiemiddelen tegen niet-officiële koersen aan de kaak gesteld. De moederbank hanteert sedert 2 januari 2011 steevast de koers van SRD 3,25 bij aankoop en SRD 3,35 bij verkoop van de Amerikaanse dollar. Bedrijven die in aanmerking komen voor US-dollar interventiemiddelen, betalen dan […]

Aandacht voor Chinese contractarbeiders 

January 15, 2015

In de meest recente halfjaarlijkse uitgave van het tijdschrift ‘Wi Rutu’ van de Stichting voor Surinaamse Geneaologie (SGS), is onder meer aandacht geschonken aan Chinese numerieke namen in Suriname en het distributiepatroon der Chinese contractarbeiders. De schrijver, William L. Man A Hing, maakt in het eerste artikel er gewag van dat bij de groepen aangevoerde […]

Straatrover simuleert beperking 

January 15, 2015

Arno G. is vandaag aangehouden en in verzekering gesteld door de recherche van het Bureau Centrum. Arno G. wordt ervan verdacht een man beroofd te hebben op zondagmorgen 11 januari van dit jaar. Deze beroving vond plaats aan de Watermolenstraat. Arno G. doet soms alsof hij invalide is en niet kan lopen. Hij verplaatst zich […]

Meeste sterfgevallen gevolg hart – en vaatziekten 

January 14, 2015

In Suriname sterven relatief veel mensen als gevolg van hart – en vaatziekten of door een herseninfarct of hersenbloeding. Deze doodsoorzaken komen in het laatste decennium het meest in ons land voor, blijkt uit een artikel dat vorige maand is verschenen in het wetenschappelijk medisch tijdschrift ‘The Lancet’. In de decembereditie zijn in dit artikel […]

Minister participeert in Barbershop Conferentie 

January 14, 2015

Op initiatief van Suriname en IJsland, wordt op 14 en 15 januari 2015 een 'Barbershop Conference' gehouden op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York. Ambassadeur Henry Mac Donald, heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit initiatief. Het is de bedoeling om met mannen en jongens te discussiëren over […]

U.S.A: Suriname fiscaal niet transparant 

January 14, 2015

Vandaag heeft het U.S State Department zijn jaarlijkse fiscale transparantierapport gepresenteerd. Het rapport beoordeelt of overheden die Amerikaanse hulp ontvangen, aan de minimale eisen voldoen wat betreft fiscale transparantie. Suriname was, volgens het U.S State Departement, een van de 50 landen dat niet voldeed aan de eisen van fiscale transparantie in het rapport van 2014. […]

Ministerie S & J overhandigt apparatuur 

January 14, 2015

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vanochtend verschillende producten aangeboden aan drie buurt- en sportorganisaties ter bevordering van de ontwikkeling en ondersteuning van de desbetreffende organisaties. “Deze organisaties hebben zelf een beroep op ons gedaan”, zegt Faizel Abdoelgafoer, jeugdambassadeur. “Er zijn meerdere organisaties die een beroep op ons hebben gedaan, maar we hebben deze […]

Jaaroverzicht Binnenland December 2014 

January 14, 2015

In onze oudejaarseditie maken wij al decennialang een aanvang met de publicatie van een overzicht van de meest relevante gebeurtenissen in de verstreken twaalf maanden. Een heel werk dat vele weken in beslag neemt. Het afgelopen jaar kende, zoals elk jaar, hoogte- en dieptepunten. In de politiek zagen we ontwikkelingen die als niet bepaald positief […]

Nickerie begint in februari met ophaal grofvuil 

January 14, 2015

Het lokaal bestuur van Nickerie begint in de maand februari met het ophalen van grofvuil in alle ressorten van Nickerie. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, die de krant deze informatie verschaft, zegt dat het geenszins de bedoeling is dat de vier aannemers die per 19 januari beginnen met het ophalen van huisvuil in Nickerie, ook grofvuil gaan […]

Stichting Projecten start met Aflatounprogramma 

January 14, 2015

Stichting Projecten is in 2013 gestart met het programma Aflatoun. Het is een programma voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 16 jaar. Onder leiding van een trainer, wordt eenmaal per week gewerkt aan de vorming van deze jongens en meisjes. Het gaat om basic life skills, maar dan met veel nadruk op […]

Naam slachtoffer in afgebrande auto bekend 

January 14, 2015

De naam van de vrouw, wiens lichaam op zaterdagmorgen 10 januari in een afgebrande auto is aangetroffen, is bekend bij de politie. De naam van het slachtoffer is Equindia Fernandes. Het vermoeden bestaat dat de vrouw slachtoffer is van een misdrijf. Met betrekking tot deze zaak is een 35- jarige militair aangehouden en in verzekering […]

SEH RKZ uit nood na inning achterstallige gelden 

January 14, 2015

“We kunnen voorlopig dit jaar vooruit. De overheid heeft in totaal SRD 2.700.000 gestort voor de exploitatie van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Sint Vincentius Ziekenhuis (RKZ)”, zegt Monodj Hindori, algemeen directeur. Het aangevraagde bedrag was SRD 3.600.000. “Wij zullen zuinig omgaan met het ontvangen bedrag, zodat wij hiermee hopelijk de kosten van […]

Justitia Pietas Fides MMDCLXV 

January 14, 2015

- Denken. Is het een gladiolengedachte of een ‘maripa-denki’, het Ruth Wijdenbosch’ schuld is, dat de coalitie uit elkaar is gevallen en dat daarom men onvoldoende geesten en neuzen heeft om nog een publieke vergadering te houden in De Nationale Assemblée? Hoeveel dagen van het jaar 2014 was Ricardo Panka, zinvol en meer nog zinloos, […]

Open dag nieuwe vestiging ABC Opleiding & Training 

January 14, 2015

Het opleidingsinstituut ABC Opleiding & Training, heeft op 7 januari jongstleden zijn vierde vestiging geopend op de hoek van de Louiselaan en de Verlengde Mahonylaan. Het instituut zal op zaterdag aanstaande tussen 10.00 uur en 17.00 uur een open dag houden in het pand dat bestaat uit een kantoor en zes leslokalen. De directeur is […]

Grote olieraffinaderijen huidige mondiale trend 

January 14, 2015

De wereldwijde trend is dat er juist raffinaderijen worden gebouwd met een grotere capaciteit, waarbij zo’n 1 á 1½ miljoen barrels ruwe olie per dag worden verwerkt. Dit staat, naar zeggen van landbouwingenieur Richard Kalloe, in schril contrast met de nieuwe olieraffinaderij van Staatsolie die slechts een paar duizend barrels per dag zal verwerken en […]

Suriname breed vertegenwoordigd in Utrecht 

January 13, 2015

Van woensdag 14 januari tot en met zondag 18 januari, is Suriname sterk vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse Vakantiebeurs in Utrecht, Nederland. Zestien Surinaamse bedrijven zullen leuke pakketten, acties en nieuwe producten presenteren aan de bezoekers tijdens deze beursgang. Het evenement maakt vandaag de aftrap met een ‘vakdag’. Verschillende bedrijven uit landen over de hele wereld […]

Justitia Pietas Fides MMDCLXIV 

January 13, 2015

- Apprecieer. Waardeer de goede raad en wijs die in puur eigen en egocentrisch belang niet af. Of misschien weer wél, bij de stompzinnige en kortzichtige. Het begint misschien al bij het uitrijden van een poort en de teckel Snoes van de buurvrouw gaat eraan. Erger wordt het als de eigen pekinees Poki die aan […]

Suriname voorzitter Permanente Raad OAS 

January 13, 2015

Surinames permanente vertegenwoordiger bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Niermala Badrising, is met ingang van heden aangesteld als voorzitter van de Permanente Raad, een functie die zij voor de duur van drie maanden zal bekleden. Vooruitlopend op het aanvaarden van de verantwoordelijkheden, had ambassadeur Badrising laten weten dat deze functie eervol is, de functie […]

Overdracht artefacten aan Fort Nieuw Amsterdam 

January 13, 2015

De Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA) te Nieuw Amsterdam, is bezig met een actie die als doel heeft het Surinaams erfgoed dat verloren dreigt te gaan, te verzamelen en te bewaren voor het nageslacht. De overheid heeft een soortgelijk beleid met betrekking tot archieven in het buitenland om die terug te voeren naar Suriname. […]

Bushouders Nickerie-Paramaribo klantgerichter 

January 13, 2015

Om te voorkomen dat zij hun bussen straks in de garages moeten houden, omdat zij bijna geen passagiers meer vinden om te vervoeren, hebben de bushouders op de route Nickerie-Paramaribo (NP) na afstemming met de afdeling Openbaar Vervoer (OV), sectie Nickerie van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT), besloten om ingaande 10 januari […]

Gasbomdief en helers aangehouden 

January 13, 2015

De politie van het Bureau Nieuwe Haven heeft in het afgelopen weekeinde drie mannen aangehouden en zes gascilinders in beslag genomen. Robertino L. wordt verdacht van diefstal of verduistering van de gasbommen. De gasbommen heeft hij verkocht aan Alfons F. Vervolgens heeft Alfons F. de gascilinders met winst verkocht aan een handelaar. Het betreft in […]

Jaaroverzicht Binnenland November 2014 

January 13, 2015

De inzaai van padie voor het najaarsseizoen, is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), vastgesteld voor de periode 1 november tot en met 31 december. Verwachtbaar is dat de inzaai fors zal toenemen, vooral nu de compensatie van SRD 480 per hectare al is uitgekeerd aan de boeren. Op een website worden […]

Drugs in bruine bonen blikken bij de rechter 

January 13, 2015

Getuigende politieambtenaren, waaronder majoor N., namen als ondersteunende stukken in de zaak tegen de vijf mannen die terecht staan, een deel van de aangetroffen goederen mee naar de zitting. Van de 84 blikken `bruine bonen en doperwten’ die aan de Sidodadiweg in beslag zijn genomen, namen de ambtenaren er 6 mee naar de zitting. Op […]

Als je de waarheid zegt in de NDP, word je … 

January 13, 2015

NDP’ers zijn toiletpapier. Dat zei de ex-NDP’er, Charles Pahlad, zaterdagavond op een drukbezochte massameeting van de VHP in Nickerie. Volgens Pahlad doet hij deze uitspraak, omdat hij niet de enige NDP’er is die uit ontevredenheid de paarse partij de rug heeft toegekeerd. Pahlad wed bij aankomst in het partijcentrum zaterdagavond warm onthaald door de grote […]