Lokaal


Situatie FAI komt door laksheid van regering 

February 12, 2020

De werknemers van het bacovenbedrijf Food Agriculture Industries (FAI) in Nickerie, hebben over de maand januari, slechts SRD 500 aan salaris ontvangen. De arbeiders zijn hierdoor in financiële problemen geraakt. President Desiré Bouterse heeft vandaag via het Nationaal Informatie Instituut aangegeven, de arbeiders tegemoet te zullen komen.

‘Hoefdraad moet tenminste één keer de waarheid spreken’ 

February 12, 2020

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is vorige week na de spoedinterpellatievergadering die inzake de verdwenen kasreserve werd gehouden, naar het buitenland vertrokken. Volgens de oppositie ontwijkt Hoefdraad de vragen over de gebruikte kasreserves. Dit bevestigt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in gesprek met de krant.

ONBEVLEKT BLAZOEN 

February 11, 2020

Na het nog gedwongen ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname en diens gevangenneming door de justitie, is het nu van het allergrootste belang dat er ten spoedigste, een nieuwe governor wordt aangesteld.

SZF profileert zich als onbetrouwbare partner 

February 11, 2020

“Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft zich al jaren geprofileerd als een onbetrouwbare partner die zijn afspraken niet nakomt”, zegt VHP-parlementariër tevens arts, Dew Sharman, tegenover de krant. Dit zegt Sharman naar aanleiding van de brief die de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft gericht aan de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias.

Prijsverhoging vanwege fluctuerende wisselkoers 

February 11, 2020

De afgelopen dagen hebben veel bedrijven en ondernemers, de prijzen van hun producten verhoogd, omdat de grondstoffen die zij gebruiken voor hun producten in dollars moeten worden betaald, waardoor zij afhankelijk zijn van de koers. Ook Fernandes Ver-koopmaatschappij N.V. heeft vanwege de fluctuerende USD-koers, de prijzen van softdrinks aangepast.

‘Noodzakelijk dat Van Trikt gaat praten’ 

February 11, 2020

Volgens Abop-parlementariër Edward Belfort, is het een goede ontwikkeling dat de oud-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, is aangehouden. In het actualiteitenprogramma Magazine4 van donderdag 6 februari, zei Belfort dat het van eminent belang is dat Van Trikt vertelt wie er allemaal betrokken zijn geweest bij het verdwijnen van de kasreserves. “De gemeenschap wil weten van wie het plan is gekomen, wie achter dit plan zitten en wie allemaal hebben meegewerkt.

Personeel Centrale Bank strijdt voor autonomie 

February 11, 2020

Tientallen medewerkers van de Centrale Bank hebben zich vandaag om 09.00u verzameld op de stoep van de Centrale Bank. Samen met bondsvoorzitter Robby Berenstein, hebben ze een duidelijk signaal afgegeven aan de regering, die volgens hen te veel bemoeienis heeft bij de moederbank. De actie is volgens Berenstein een ontevredenheidsbetuiging over de gang van zaken.

Familie vermoorde agent wil rechtvaardigheid 

February 11, 2020

De nabestaanden van Manodjkoemar Mo-han, gewezen onderinspecteur van het Korps Politie Suriname (KPS) en daarna Security Investigator bij Newmont, die het slachtoffer is geworden van criminelen, willen rechtvaardigheid voor hem en de nabestaanden. Zij vragen daarom in een petitie aandacht voor de criminaliteit in Suriname.

Activisten gaan actie voeren tegen regering 

February 11, 2020

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet zal op maandag 17 februari aanstaande, samen met andere activisten en burgers, tegen het beleid van de regering protesteren op het Onafhankelijkheidsplein. “Ik hoop op een massaprotest, daarom roep ik de totale samenleving op, ongeacht tot welke politieke partij zij behoren om op die dag deel te nemen aan het protest, zodat er een duidelijk signaal wordt gegeven aan de regering”, zegt Biervliet in het radioprogramma ABC Online Nieuws van donderdag 6 februari.

PG acht Proeve niet geschikt 

February 11, 2020

Mr. Roy Baidjnath Panday, procureur-generaal bij het Hof van Justitie, heeft een antecedentenonderzoek doen instellen naar de persoon van drs. Sigmund Proeve, zulks naar aanleiding van de voordracht van president Desiré Bouterse, de heer Proeve voor te dragen als nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname.

Proeve trekt zich terug 

February 11, 2020

Sigmund Proeve die voorgedragen was door president Desiré Bouterse om voor zes maanden waar te nemen als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft zich teruggetrokken.

STRIJDIG MET DE BANKWET 

February 10, 2020

Na het gedwongen ontslag van Robert van Trikt als governor van de Centrale Bank van Suriname, is het van eminent belang dat er zo snel als mogelijk, een goede plaatsvervanger dient te worden aangesteld, een die op zijn minst macro- en monetair econoom is.

Surinaamse VS-alumni wisselen ervaringen uit 

February 10, 2020

Surinamers die deel hebben genomen aan de uitwisselingsprogramma’s aangeboden door de Verenigde Staten van Amerika via de ambassade alhier, zijn afgelopen vrijdag bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over onderwerpen aangaande meisjes en vrouwen in Suriname. Enkele hiervan waren huiselijk geweld, de rol van de vrouw binnen het bestuurlijke en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Financiën ook verantwoordelijk voor ‘verdwijnen’ reserves 

February 10, 2020

Volgens DOE-parlementariër Carl Breeveld, zijn de hedendaagse ontwikkelingen bedroevend en gewetenloos. Volgens hem moeten erin een parlement debatten op een goed niveau gevoerd worden. “Debatten moeten technisch inhoudelijk zijn. De burger verwacht een bepaald niveau, als we dat niet kunnen doen, kunnen we liever bedanken. Het gedrag dat leden vertonen, past niet in het parlement, want het parlement moet een gerespecteerd instituut zijn”, zei Breeveld afgelopen vrijdag in het radioprogramma ABC Actueel naar aanleiding van de discussies die zijn ontstaan in het parlement over de ‘verdwenen’ kasreserve.

‘Hoefdraad bewust beschermd met wijziging Wet op Staatsschuld’ 

February 10, 2020

Volgens VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, heeft de coalitie er bewust voor gekozen om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, te beschermen door de Wet op de Staatsschuld te wijzigen. Zo reageert hij op het schrijven van de procureur-generaal (PG), waarin wordt gesteld, dat de minister de wet niet heeft overtreden en er daarom geen gronden aanwezig zijn om hem strafrechtelijk te vervolgen.

Vertrouwen Centrale Bank niet hersteld met benoeming Proeve 

February 10, 2020

Het vertrouwen in de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een flinke deuk opgelopen. Herstel van het vertrouwen is volgens de directeuren van de commerciële banken, noodzakelijk. Volgens bestuurskundige August Boldewijn en DOE-parlementariër Carl Breeveld, zal met de benoeming van Sigmund Proeve als governor van de Centrale Bank, het vertrouwen in de Centrale Bank, niet snel terugkeren.

‘AKB- en AOV-verhogingen hopelijk geen verkiezingsstunt’ 

February 10, 2020

De regering is voornemens de Algemene Kinderbijslag (AKB) en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) te verhogen. “Hopelijk is dit geen verkiezingsstunt’’, zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed tegenover De West. Volgens hem had zowel de AKB als de AOV, allang verhoogd moeten worden.

Situatie bacovenbedrijf FAI uitzichtloos voor arbeiders 

February 10, 2020

Bij het bacovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI) Nickerie, zijn de arbeiders zich aan het roeren. Maandag hebben de arbeiders gedreigd met acties nadat bleek dat op vrijdag 31 januari, slechts een deel van hun loon was gestort. Van de leiding kregen de arbeiders te horen dat het andere deel op een nader te bepalen tijdstip zal worden gestort. Dit was in december 2019 ook het geval.

‘Verhoging broodprijs komt uit de lucht vallen’ 

February 10, 2020

Veel bakkers hebben de prijs van een wit puntje verhoogd van SRD 0.80 verhoogd naar SRD 0.90. Zij geven aan dat deze verhoging te maken heeft met de koersschommelingen van de afgelopen week. Niet alleen bakkers, ook sommige ondernemers hebben de prijzen van bepaalde producten verhoogd.

‘Centrale Bank nu een tandeloze tijger’ 

February 9, 2020

De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, zei afgelopen donderdag in het radioprogramma ABC Actueel, dat het niet meer mogelijk is om de wisselkoersen kunstmatig in stand houden. Volgens Ramautar-sing is de stijging begonnen na het schandaal met de kasreserves bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij een deel van de kasreserve, verdwenen bleek. Ramautarsing zegt dat de Centrale Bank geen interventiekracht meer heeft om de wisselkoers te verdedigen.

Opdrachtgever interventie uit kasreserve niet bekend 

February 9, 2020

Het is tot nog toe niet duidelijk wie opdracht heeft gegeven om interventies te plegen met kasreservemiddelen. Het is wel een feit dat het geld is gebruikt voor interventie, hetgeen niet had moeten gebeuren. Noch regeringscommissaris Vijay Kirpalani noch president Desiré Bouterse, kon aangeven wie hiertoe de opdracht heeft gegeven. Er is in totaal 197 miljoen USD van de banken gebruikt voor interventies.

‘Stijging wisselkoers heeft impact op iedereen’ 

February 9, 2020

“De wisselkoers heeft impact op een ieder en er zullen nog meer tekorten ontstaan die de overheid probeert op te heffen door allerlei koersverhogingen door te voeren”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland aan de krant. De kosten voor levensonderhoud zullen volgens hem steeds hoger worden door de maatregelen van de overheid waarmee het volk belast wordt.

Finabank ontkracht uitspraak Bouterse 

February 8, 2020

De continuïteit van Finabank is nooit in gevaar geweest en Finabank heeft op eigen kracht haar positie in de markt uitgebouwd tot de 3e Surinaamse bank.

Hoefdraad: ‘Finabank verkeerde wel in gevaar’ 

February 8, 2020

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën betreurt het feit dat de Finabank in een persbericht aangeeft, dat haar continuïteit nimmer in gevaar is geweest.

BANKIERSVERENIGING LUST PROEVE NIET 

February 8, 2020

De Surinaamse Bankiers Vereniging, SBV voorgezeten door Eblein Frangie CEO bij de Finabank, verzet zich in collectieve zin tegen een eventuele  benoeming van drs. Siegmund Proeve tot de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. Binnen de voormelde vereniging is het de laatste dagen duidelijk geworden, dat Proeve de favoriete kandidaad van president Bouterse is om de hoogste functie bij de moederbank te gaan bekleden.

Suriname zwemt binnenkort in de olie, richting Venezuela 

February 7, 2020

Terwijl Nederland de ‘Dutch desease’ door de gaswinning achter zich laat, lijkt een resistente vorm hiervan te zijn achtergebleven in Suriname. Of komt de besmetting uit Venezuela?

Wisselkoers een zorgpunt voor bedrijven 

February 7, 2020

De stijgende wisselkoers is een groot probleem voor bedrijven en kleine ondernemers. De koersstijging heeft bedrijven en kleine ondernemers het meest getroffen, want zij moeten hun inkopen in dollars doen. Nu de koers gestegen is, moeten zij meer SRD neertellen om te voldoen aan hun verplichtingen.

‘Regering kan niet sjoemelen met gelden uit IDB-leningen’ 

February 7, 2020

Volgens de econoom Steven Debipersad hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken over leningen die de regering sluit met de Inter-American Development Bank (IDB). ‘’De regering kan niet sjoemelen met gelden uit IDB-leningen’’, is zijn reactie op de recente leningsovereenkomst die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gesloten met de IDB. Het gaat om twee concessionele leningen, in totaal 40 miljoen US-dollar.

Consumentenkring kan weinig doen aan stijgende prijzen 

February 7, 2020

Vanaf bekend was dat meer dan 100 miljoen USD uit de kasreserve bij de Centrale Bank is verdwenen, zijn de wisselkoersen aan het stijgen. Als gevolg hiervan zijn winkeliers ook bezig de prijzen van de verschillende producten op de schappen, te verhogen.

‘Van Trikt op de offertafel gelegd’ 

February 7, 2020

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, is gisteren door de afdeling Fraude van de politie, in verzekering gesteld. Van Trikt wordt verdacht van frauduleuze handelingen. “De Centrale Bank bestaat niet alleen uit Van Trikt, dus ik kan niet begrijpen dat hij dit alles alleen heeft gedaan. De minister weet alles hierover”, zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) desgevraagd.