Lokaal


Nog geen vervanging voor glyfosaat 

July 9, 2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de agrariërs, hebben nog geen vervanging gevonden voor het verdelgingsmiddel glyfosaat. Per 1 januari van dit jaar is het verboden om dit middel te importeren, terwijl het gebruik hiervan per 1 januari 2021 verboden is.

Copa Airlines geen bedreiging voor andere airlines 

July 9, 2019

Een vliegtuig van Copa Airlines is afgelopen zaterdag voor het eerst op de Johan Adolf Pengel luchthaven geland. Dit markeert het feit dat Paramaribo vanaf nu een van de bestemmingen van Copa Airlines is geworden. Volgens Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is Copa Airlines niet naar Suriname gekomen om wie dan ook in problemen te brengen.

Doksenclub staat wederom voor uitdaging 

July 9, 2019

Sedert enige weken kan de Doksenclub wel contante euro’s, maar geen girale euro’s kopen bij de lokale banken en of cambio’s om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen voor haar leveranciers.

ONTEGENZEGLIJKE BENADELING 

July 9, 2019

Waar zijn we eigenlijk mee bezig in dit land? Een vraag die vaak en in vele opzichten, zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld.

Airbus adviseert SLM keuze voor Boeing te heroverwegen 

July 9, 2019

Airbus is ervan overtuigd dat de A330 de juiste oplossing is voor de vervanging van de huidige A340 en is van mening, dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) haar beslissing ten aanzien van de Boeing-777, moet heroverwegen.

Importstop en gebruiksverbod glyfosaat in Suriname 

July 8, 2019

De regering heeft besloten de import van het verdelgingsmiddel glyfosaat ingaande 1 januari 2019 te verbieden. Het gebruik van dit middel in Suriname is derhalve ingaande 1 januari 2021 niet meer toegestaan.

SZF verbaasd over stellingname Vereniging van Apothekers 

July 8, 2019

e stellingen van de Vereniging van Apothekers (VvA) verbazen het Staatsziekenfonds (SZF) ten zeerste, vooral omdat bekend is bij de VvA, de Vereniging van Medici Suriname (VMS) en alle andere beroepsgroepen, dat al meer dan tien jaar de Farmaceutische Inspectie van Volksgezondheid voornamelijk bemenst is geweest door Cubaanse farmaceuten

VERKAPTE DEVALUATIE OP KOMST 

July 8, 2019

Ofschoon de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, al geruime tijd roept dat we uit de economische crisis aan het geraken zijn, merkt de consument en het overgrote deel van het bedrijfsleven, daar nauwelijks of helemaal niets van

Rudolf H. op vrije voeten 

July 8, 2019

Rudolf H. (51) is op vrije voeten gesteld. Dit verneemt De West uit betrouwbare bron.

Mogelijk misdrijf bij woningbranden 

July 8, 2019

In het kader van de recente woningbranden en de ondersteuning die daarbij geboden zal worden aan de getroffen families, werd hedenochtend op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), een persconferentie gehouden.

Centrale Bank gaat USD-wisselkoers bijstellen naar SRD 7.85 

July 8, 2019

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is begonnen met het proces om de wisselkoers van de Amerikaanse dollar te stabiliseren. Uit welingelichte kringen uit het bankwezen verneemt De West, dat de moederbank haar wisselkoers zal aanpassen naar SRD 7.85.

SLM gaat niet inhoudelijk in op kwestie Lau 

July 7, 2019

In een perscommuniqué stelt de Suri-naamse Lucht-vaart Maatschappij (SLM), het volgende: ‘Als gevolg van diverse beleidsmatige en statutaire perikelen binnen de SLM, waarbij de Raad van Com-missarissen en de algemene directeur vooralsnog niet kunnen komen tot een vergelijk, heeft de RCV van de SLM N.V., besloten de algemene directeur dhr. K.T. (Gerard) Lau tijdelijk te ontlasten van zijn werkzaamheden.

Eerste vlucht Copa Airlines naar Suriname een feit 

July 7, 2019

Copa Airlines zal nieuwe verbindingen en meerdere reismogelijkheden bieden aan Surinamers om zaken te doen, aldus Timothy Mendonca, Head of Corporate Planning en Development van de Johan Adolf Pengel luchthaven. 

Suriname gereed voor bezoek president Evo Morales 

July 6, 2019

 “Suriname is helemaal ready voor de komst van de president van Bolivia, Evo Morales”, zegt Ramon Abrahams, voorzitter van de Voorbereidingscommissie tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). De Boliviaanse president heeft toegezegd op woensdag 10 juli aanstaande,

Lau slachtoffer lease-perikelen SLM 

July 6, 2019

Gerard Lau, tot de afgelopen week nog directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is naar verluidt, het slachtoffer geworden van lease-perikelen die te maken hebben met het aantrekken van een nieuw wide-body toestel dat zal moeten worden ingezet op de Mid-Atlantische route tussen Schiphol en de Johan Adolf Pengel luchthaven te Zanderij. Naar

Kritiek in een democratisch land 

July 6, 2019

Het is de laatste tijd mode geworden, dat men veel kritiek levert via sociale media. Men gaat zover, dat zelfs de jeugd wordt ingezet om krachttermen te gebruiken tegen politici; ook de hoogste leiding van het land wordt niet gespaard.

‘Elias doet als een struisvogel’ 

July 6, 2019

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, is meerdere malen in het nieuws verschenen vanwege de kwestie van de Cubaanse artsen en het accepteren van ge-neesmiddelen tegen prostaatkanker, waarvan niet duidelijk is hoe deze het land binnen zijn gekomen en of ze wel voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen.

Verzoekschriften RvB-betalers woensdag ingediend 

July 6, 2019

De Stichting Centre for Public Affairs Suriname (CPAS) zal op woensdag 10 juli aanstaande, de officiële verzoekschriften van de mensen die de Rij- en Voertuigenbelasting (RvB) hebben betaald, indienen bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. Dit zegt Anand Biharie, voorzitter van CPAS, tegenover De West. Het exacte aantal weet hij niet, maar hij schat dat ruim 1200 mensen zich online hebben aangemeld.

VvA betwist gedoneerde geneesmiddelen prostaatkanker 

July 5, 2019

De Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), plaatst vraagtekens bij de geneesmiddelen tegen prostaatkanker die de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft ontvangen van de Prostaatkanker Stichting Suriname. Dit blijkt uit een brief van de VvA d.d. 24 juni 2019, gericht aan de minister, waar op De West de hand heeft weten te leggen. I

Veel klachten over recepten Cubaanse artsen 

July 5, 2019

De vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), heeft in brief aan het ministerie van Volksgezondheid, haar bezorgdheid geuit over de kwaliteit van de zorg in Suriname en of de Cubaanse artsen hieraan kunnen voldoen.

Burgers verrast door ‘monsterbedragen’ EBS 

July 5, 2019

Het komt de laatste tijd vaker voor dat burgers bij het betalen van hun stroomrekening, worden geconfronteerd met vrij hoge bedragen.

Oproepingskaarten grootste probleem verkiezingen 

July 5, 2019

Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) zich heeft voorgenomen om politieke partijen voor te lichten over de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, blijft het uitgeven van de oproepingskaarten een groot probleem bij de verkiezingen in Suriname.

Waidoe misbruikt leed slachtoffers 

July 4, 2019

Tijdens de openbare vergadering van 2 juli in De Nationale Assemblee, bood assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, alle fracties de gelegenheid om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden van de vijf kinderen die recent bij een brand zijn omgekomen.

‘President faciliteert uitgezette Cubaanse artsen’ 

July 4, 2019

Dew Sharman, VHP-parlementariër tevens arts, zegt dat van de duizenden Cubaanse artsen die door enkele landen zoals Brazilië, Europa en Italië zijn uitgezet, er slechts een kleine groep door onze regering wordt gefaciliteerd. “Deze artsen voldoen niet en fungeren niet naar verwachting. Een grote groep zit gewoon thuis. Het is onderdeel van een buitenlandse economische strategie om deze artsen te helpen.”

‘Mensen zijn emotioneel zwaar beladen’ 

July 4, 2019

SLM-directeur op non-actief ‘Continuïteit beleid SLM in gevaar’ 

July 4, 2019

Gerard Lau, algemeen directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is gisteren per direct op non-actief gesteld door de Raad van Commissaris-sen. Abop-parlementariër Marinus Bee, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, zegt desgevraagd dat haast iedereen weet dat er bij de SLM sprake is van een structureel probleem.

Kinderziektes bij samenwerking Sur-Cad en AZP 

July 3, 2019

De samenwerking tussen de Suriname Centrale Ambulance Dienst (Sur-Cad) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), verloopt niet altijd vlot. “Het zijn kinderziektes”, zo reageert Sur-Cad-directeur Roël Brug tegenover De West. Hij zegt dat er met de leiding van het ziekenhuis goede afspraken zijn gemaakt, maar sommige medici doen moeilijk.

President niet tevreden met Surinaamse artsen 

July 3, 2019

President Desiré Bouterse heeft gisteren tijdens een persconferentie, duidelijk laten blijken dat hij niet tevreden is over het functioneren van de Surinaamse artsen. Als het aan de president ligt, haalt hij in plaats van 50, 500 Cubaanse artsen naar ons land.

‘Niet president, maar samenleving is held’ 

July 3, 2019

President Desiré Bouterse heeft gisteren tijdens een persconferentie, het besluit van onderwijsminister Lillian Ferrier, om de numerus fixus voor de artsenopleiding te brengen naar 20 studenten, teruggedraaid.

Zwervers in leegstaande panden grootste brandoorzaak 

July 3, 2019

Op 1 juli, de Dag der Vrijheid, stonden twee panden aan de Zwartenhoven-brugstraat in brand. Het vuur is begonnen bij pand nummer 127 en sloeg over naar het gebouw op nummer 129.