Lokaal


‘Alleen maar achteruitgang met deze regering’ 

January 11, 2020

In de afgelopen jaren is de verkoopprijs van de US-dollar gestegen naar SRD 8,05 en de euro naar SRD 9. In het kader hiervan heeft de krant vanmorgen enkele verkopers bij de Centrale Markt gesproken over hoe zij het in de afgelopen vijf jaar, de verkoop hebben ervaren. “Met de komst van deze regering, zien wij alleen maar achteruitgang in de economie”, zegt Ryan, een visverkoper. H

Bouterse belooft Krijgsraad binnen te lopen als ‘echte man’ 

January 11, 2020

President Desiré Bouterse is gedagvaard om op 22 januari voor de Krijgsraad te verschijnen voor het verzet dat hij aantekende tegen zijn veroordeling inzake de Decembermoor-den. Tijdens een kadermeeting van de NDP, die gisteren werd gehouden in Ocer, beloofde partijvoorzitter Desiré Bouterse, aan zijn achterban, dat hij op 22 januari persoonlijk voor de Krijgsraad zal verschijnen. “22 januari aanstaande mi o koiri go so”, zei Bouterse, terwijl hij demonstreerde hoe hij het gebouw zal binnenlopen.

‘Wisselkoersen blijven onstabiel tot verkiezingen 2020’ 

January 11, 2020

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, heeft op een persconferentie eind december, gezegd dat er hard gewerkt wordt om de koers stabiel te houden. Op vragen van de pers, waar de dollars vandaan komen die via de cambio van Chotelal te verkrijgen zijn, is hij niet concreet ingegaan.

Ook poging tot ontmoeting met minderjarigen strafbaar 

January 11, 2020

De regering heeft gemeend vooral kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik door nadere wijzigingen te brengen in het Wetboek van Strafrecht. Het wetsvoorstel ingediend door de regering, werd gisteren in het parlement behandeld. Het betreft de toevoeging van een nieuw artikel tegen personen die contact zoeken met jeugdigen jonger dan 18 jaar voor een ontmoeting, waarbij zij op het oog hebben on-tuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen.

Niet een ieder weet nog niet op wie hij zal stemmen 

January 11, 2020

Over enkele maanden zijn er verkiezingen. De redactie van De West sprak vandaag met enkele marktverkopers over hoe zij de afgelopen vijf jaar hebben ervaren en of zij al weten op wie ze gaan stemmen. Marktverkoper S.K., zegt dat hij nog niet heeft beslist op wie hij zal stemmen op 25 mei. “Deze regering heeft niets gepresteerd, het gaat helemaal slecht op de markt”, zegt S.K.

President drukt benoeming Constitutioneel Hof door 

January 10, 2020

President Desiré Bouterse heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, goedkeuring gegeven om de voordrachten die gedaan zijn op 24 december voor de invulling van het Constitutioneel Hof, door te drukken. Dit betekent dat de voordrachten die de NDP-fractie voor de invulling van het Constitutioneel Hof heeft gedaan, zijn goedgekeurd. Ook de oppositie had voordrachten gedaan, maar de behandeling ervan werd uitgesteld, omdat de voordrachten te laat zouden zijn gedaan.

Minister Tsang bespreekt Canawaima-crisis 

January 10, 2020

Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), is gesprekken gestart met de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, over de Canaiwama veerverbinding tussen Suriname en Guyana. In december 2019 heeft HI& T een toerismeakkoord getekend met Guyana met als doel samen de toerismesector een impuls te geven.

‘Strengere maatregelen tegen onhygiënische toestanden’ 

January 10, 2020

Voedseltechnoloog Ricky Stutgard, zegt tegenover De West, dat hij nu al een aantal jaren pleit voor strengere maatregelen tegen onhygiënische voorbereiding van voedsel. In het afgelopen jaar hebben bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst, 28 eetgelegenheden in Paramaribo tijdelijk gesloten, om onhygiënische toestanden binnen de eetgelegenheden.

‘Een verkeerd besluit kan jaren spijt veroorzaken’ 

January 10, 2020

De NPS hield op donderdag 9 januari, een voorlichtingsavond voor leden en belangstellenden. De recente olievondst voor de kust van Suriname werd besproken. Tegelijkertijd hield Rusland de aanwezigen voor, dat zij op 25 mei het juiste besluit zullen moeten nemen over wie het land gaat besturen, want een verkeerd besluit kan jaren van spijt veroorzaken. ”Men gaat met de olievondst proberen, het volk wijs te maken dat de NDP de olie heeft gezet in de bodem. De olie is van de Surinamers, we hebben er allemaal recht op.”

38 wetten behandeld in 2019 

January 10, 2020

In het afgelopen jaar heeft het parlement 38 wetten aangenomen. In een gesprek met de krant zegt DOE-parlementariër Carl Breeveld, dat het aannemen en goedkeuren van de helft van de wetten, onnodig was. “Het goedkeuren van de Wet Wijziging Staatsschuld, was onnodig. Dit betekent dat Suriname dieper in de problemen komt te zitten, omdat onze verdiensten, in de mijnbouw vooral, dan moeten dienen als aflossing van de leningen die gedaan zijn”, zegt Breeveld.

VHP wisselt van gedachten met Abop 

January 10, 2020

VHP-voorzitter Chan Santokhi en Abop-leider Ronnie Brunswijk, hadden donderdag een ontmoeting met elkaar. “De VHP praat met alle politieke partijen die gelijkgericht denken. Dit om na te gaan hoe ons reddingsprogramma gerealiseerd kan worden”, zegt VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, tegenover de krant. Volgens hem wordt er gewerkt met partijen die genoeg daadkracht hebben in de samenleving.

‘Deviezenmaatregel overheid is paniekvoetbal’ 

January 10, 2020

De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari, het niet meer is toegestaan om valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet weten, dat het ook niet meer mogelijk is om deviezen over te maken, gezien deze transacties zullen worden geblokkeerd door de banken.

DE BEER EN ZIJN HUID 

January 9, 2020

De Amerikaanse Apache Corporation en het Franse Total SA, beide internationaal gerenommeerde maatschappijen binnen de aardolie en petrochemische industrie,

Gratis oogoperaties voor bewoners Marowijne 

January 9, 2020

De Mission Milagros (oogmissie) die vorig jaar in het district Nickerie werd uitgevoerd, krijgt in 2020 een vervolg. De Milagros oogmissie van Venezuela, zal ook in het Streekziekenhuis Marwina (SZM) plaatsvinden. De missie start in Nickerie op 13 januari aanstaande en gaat rond 22 januari voor het eerst naar Marowijne. Tijdens deze oogmissies kunnen burgers met oogaandoeningen een check-up laten doen en eventueel gratis geopereerd worden.

Leden PWO bieden verontschuldigingen aan 

January 9, 2020

De vier leden van de Progressieve Werknemers Bond (PWO), die op 19 december in een brief het bestuur om rekenschap hadden gevraagd, hebben hun verontschuldigingen aangeboden aan bondsvoorzitter Armand Zunder. Het ging om vermoedelijke malversaties met betrekking tot gelden die zijn opgehaald en betaald aan een bedrijfseconoom in de kwestie van het RCR Medical Center, meer bekend als Zorghotel.

8000 slachtoffers seksueel misbruik genoteerd 

January 9, 2020

Het onderzoek van sociologe Julia Terborg naar seksueel molest, heeft uitgewezen dat er nog veel seksueel misbruik voorkomt in de leeftijdsgroep 11-18 jaar. Als er gekeken wordt naar de cijfers die betrekking hebben op seksueel misbruik, blijkt dat in 2019, de politie 8000 aangiftes genoteerd heeft.

‘Jongeren dienen kritisch te kijken naar wie het land bestuurt’ 

January 9, 2020

De nationale bewustwordingscampagne ‘Balans in 2020’, werd gisteren gelanceerd inRoyal Ballroom van Torarica. Deze campagne is een initiatief van STAS International en is gehouden in het kader van de algemene, geheime en vrije parlementsverkiezingen op 25 mei 2020. Het doel van de campagne is om jongeren ervan bewust te maken dat zij kritisch moeten zijn bij het uitbrengen van hun stem.

‘Inflatiecijfers reflecteren geen realiteit’ 

January 9, 2020

Volgens econoom en oud-directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, reflecteren de inflatiecijfers die worden gepresenteerd door het Algemeen Bureau voor Statistieken (ABS) geen realiteit, gezien deze meting alleen wordt gedaan over basisproducten en de rest van de goederen niet mee wordt genomen. Dit gaf Bousaid afgelopen dinsdag aan tijdens de eerste bijeenkomst van de KennisKring voor het jaar 2020 in het Lalla Rookh gebouw.

19.5 MILJOEN EURO MISÈRE 

January 8, 2020

Op 24 december 2019 werd het uiteindelijk duidelijk wat de Rechtbank Noord-Holland had besloten in de kwestie van de 19.5 miljoen euro in cash geld, dat op de luchthaven Schiphol  door de douane in beslag was genomen en verzonden door de Centrale Bank van Suriname, zou gebeuren.

‘Veiligheidsgevoel burgers verder afgenomen in 2019’ 

January 8, 2020

Volgens de VHP-parlementariër en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera, is het gevoel van veiligheid onder de burgers verder afgenomen in 2019. Dit gaf zij gisteren aan tijdens de eerste bijeenkomst van de KennisKring voor het jaar 2020, welke werd gehouden in het Lalla Rookh gebouw. Tijdens haar presentatie gaf Mathoera een terugblik op een aantal veiligheidsaspecten waarover breedvoerig is gediscussieerd binnen de samenleving.

19.5 miljoen euro komt nog niet terug 

January 8, 2020

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad tegen het vonnis van de Rechtbank Noord-Holland om de 19.5 miljoen euro terug te geven aan Suriname. Op 24 december jongstleden deed de Rechtbank Noord-Holland de uitspraak, dat de in beslag genomen euro’s teruggegeven moesten worden, omdat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) immuniteit geniet.

Ravaksur zet vergadering belastingschijven vrijdag voort 

January 8, 2020

Robby Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt in gesprek met De West, dat de vergadering over de belastingschijven vrijdag wordt voortgezet. Hij geeft aan, dat er gisteren in Ravaksur verband, een vergadering is geweest over de belastingvrije kortingen en de aanpassing van de belastingschijven, maar die is volgens hem niet naar verwachting afgelopen.

Elias en Akiemboto willen het beste uit olievondst 

January 8, 2020

Het grote nieuws over de olievondst voor de kust van Suriname, werd gisteren officieel meegedeeld aan de samenleving. Zowel Rudolf Elias, directeur van Staatsolie en minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, zijn van mening dat we het beste uit de olievondst moeten halen voor de ontwikkeling van het land. Elias zei in gesprek met de pers, dat na de ontdekking, het nog zeker vierenhalf tot zesenhalf jaar duurt voordat de eerste olie ontgonnen kan worden.

‘Uitspraak Adhin over grondstoffen domste in 2019’ 

January 8, 2020

Volgens de econoom Jim Bousaid, is de uitspraak gedaan door vicepresident Ashwin Adhin, over de waarde van onze bodemschatten, de domste die hij heeft gehoord in 2019. Dit zei Bousaid gisteren tijdens de algemene bijeenkomst van de KennisKring in het Lalla Rookh gebouw. Adhin zou tijdens een partijvergadering van de NDP hebben aangehaald, dat Suriname 200 miljard US-dollar aan bodemschatten bezit en dat we als land niet bang moeten zijn om leningen te nemen, gezien wij in staat zullen zijn deze af te lossen.

‘Massale indienstname bij overheid is politieke stunt’ 

January 8, 2020

Het lijkt erop dat tientallen mensen de afgelopen maanden in overheidsdienst zijn genomen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, bevestigt dit tegenover de krant. Volgens hem kunnen mensen zich laten registreren om in aanmerking te komen voor een baan bij de overheid.

EXPLORATIE EN EXPLOITATIE 

January 7, 2020

De Amerikaanse maatschappij Apache Corporation, gespecialiseerd in olieboringen en de Franse oliemaatschappij Total SA, hebben bij het boren voor onze kust in het zogenaamde Block 58 op de locatie die bekend staat als Maka Central-1, een significante oliebron aangeboord.

Herziening Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2020 

January 7, 2020

In augustus 2018 is de Wet Rij -en Voertuigenbelasting (Wet R&VB) goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA).

‘Regering mag niemand oproepen rij- en voertuigenbelasting te betalen’ 

January 7, 2020

De regering heeft besloten om de Wet Rij- en Voertuigenbelasting te herzien. Ingaande 1 januari 2021 moet iedereen die een rij- en of voertuig bezit, de belasting hebben betaald. Dit maakte de regering eergisteren bekend via het Nationaal Informatie Instituut. Anand Biharie, voorzitter van stichting Centre for Public Affairs (CPAS), zegt dat de burgers niet verplicht zijn de belasting te betalen en dat de regering vooralsnog niemand mag oproepen om deze belasting te betalen.

‘Bouw VOS Marowijne was misleiding’ 

January 7, 2020

In 2015 werd het startsein gegeven voor de bouw van een vos-scholengemeenschap en een landbouwcentrum in het district Marowijne. Tot op heden zijn beide projecten niet van de grond gekomen, terwijl de behoefte in de afgelopen jaren verder is gestegen. Volgens Abop-parlementariër Marinus Bee, is dit een van de vele projecten van de regering dat werd gebruikt als propagandastunt.

Geldzending nog steeds niet terug naar Suriname 

January 7, 2020

De 19,5 miljoen euro, waarop Neder-landse autoriteiten beslag hadden ge-legd, is sinds december opgeheven. De in beslag genomen gelden moesten volgens de rechtbank Noord-Hol-land worden teruggegeven, omdat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) immuniteit geniet. Dat oordeelde de rechtbank op dinsdag 24 december jongstleden in een rechtszaak die was aangespannen door de CBvS en drie commerciële Surinaamse banken.