Lokaal


VMS in spoedberaad 

July 15, 2019

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is hedenmorgen om 10:30 uur in spoedberaad gegaan met haar leden. Hierdoor waren een aantal RGD-poli’s en particuliere poliklinieken eerder gesloten. Ter perse gaan van deze editie waren de huisartsen en specialisten nog in beraad.

Milieuorganisaties strijden tegen plastic zakken 

July 14, 2019

De milieuorganisaties: Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) WWF, Green Heritage Fund, Conservation Inter-national, Nimos en de Vereniging Suri-naamsbedrijfsleven (VSB), hebben zich gebundeld tegen het gebruik van plastic zakken

‘Samenleving verkeerd geïnformeerd over VMS-actie’ 

July 13, 2019

VHP-parlementariër Dew Sharman tevens arts, zegt dat de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) niet heeft aangegeven, dat zij helemaal geen dienst zal verlenen. De informatie die de stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft gegeven over de VMS-actie die maandag 15 juli aanvangt, wordt volgens hem verkeerd vertaald naar de samenleving. “Wij willen niet gezien worden als de stakingsbreker.”

RvC SLM versnelt lease Dreamliner 

July 13, 2019

“De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is al enige tijd bezig met de voorbereiding tot het vervangen van de A340 met een nieuw vliegtuig. Gedurende het voorbereidingstraject hebben de twee grootste vliegtuigfabrikanten, Airbus en Boeing, de SLM aanbiedingen ge-daan.

Volksgezondheid probeert juridisch uit wurgcontracten te komen 

July 12, 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, probeert juridisch uit de wurgcontracten te komen die het ministerie en verschillende instellingen die onder hem vallen, in een wurggreep houden.

Actie douane opgeschort 

July 12, 2019

De actie van de douane dat drie dagen duurde, is opgeschort. Dit deelde de bondsvoorzitter van de douane, Joyce de Vlucht mede aan De West. De bond besloot in beraad te gaan nadat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën

Geen screening meer voor BZV-kaarten 

July 12, 2019

Burgers die zich geen medische verzekering kunnen permitteren, hoeven voortaan geen screening meer te ondergaan bij de diverse kantoren van het Staatsziekenfonds (SZF) om in aanmerking te komen voor een Basiszorgverzekering (BZV) van de overheid. Dit deelde de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), André Misiekaba, vandaag mee tijdens de opening van de afdeling Basiszorg van zijn ministerie onder de Centrale Markt.

CBvS hanteert deviezenprovisie 

July 12, 2019

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) hanteert al geruime tijd een deviezenprovisie van 4,338 procent. Dit houdt in dat een ieder die zaken doet met de Bank, bij de aankoop van US-dollars, deze provisie moet betalen.

Opnamestop St. Vincentius Ziekenhuis 

July 12, 2019

Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), in de volksmond bekend als RKZ, heeft per gisteren een opnamestop aangekondigd. Dit blijkt uit een brief d.d. 11 juli 2019 van de Raad van Bestuur, gericht aan de specialisten. De brief is geschreven naar aanleiding van de actie die het personeel sinds gisteren voert.

Tekort medicamenten nog niet teruggebracht 

July 12, 2019

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft in haar communiqué van gisteren, haar bezorgdheid geuit over het tekort aan medische verbruiksartikelen en medicamenten dat nog steeds niet tot een duurzaam aanvaardbaar niveau is teruggebracht.

WEL OF GEEN DREIGEND GEVAAR? 

July 11, 2019

De in Guyana, Suriname, het Caribisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika als zeer berucht en levensgevaarlijk bekend staande drugsbaron Roger Khan, komt binnenkort in de Verenigde Staten op vrije voeten na tien van de vijftien jaar opgelegde gevangenisstraf, te hebben uitgezeten.

Personeel SVZ en AZP in actie 

July 11, 2019

Personeel SVZ en AZP in actie

Artsen zullen dienstverlening SZF-patiënten beperken 

July 11, 2019

Artsen zullen dienstverlening SZF-patiënten beperken

Personeel Douane in beraad 

July 11, 2019

Het personeel van de Douane heeft sedert vanmorgen het werk neergelegd. De aanleiding hiervan zou zijn geweest de overplaatsing van de douaneambtenaren Liefde en Profijt door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Volkswagen voorziet al 5 jaar in mobiliteitsbehoefte 

July 11, 2019

Surinaamse artiesten verdienen met Trackdrip 

July 10, 2019

“Surinaamse artiesten zullen eindelijk gaan verdienen met hun muziek”, zei de directeur van Trackdrip, Giovanni Ravenberg,

CBvS: Geen sprake van devaluatie SRD 

July 10, 2019

De officiële wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is nog steeds SRD 7.520 voor de verkoop van de US-dollar. “Er is geen sprake van devaluatie van de SRD”, benadrukt directeur Bankbedrijf

VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI 

July 10, 2019

Als je als regering in de afgelopen 9 jaar een dusdanig desastreus financieel-economisch beleid hebt gevoerd, dat je uiteindelijk genoodzaakt was de nationale munt, de SRD, met meer dan 100 procent te devalueren en daardoor een enorme verarming binnen de gehele gemeenschap teweegbrengt,

Morales krijgt hoogste onderscheiding van Suriname 

July 10, 2019

De president van de Plurinationale Staat Bolivia, Evo Morales, heeft vandaag de hoogste onderscheiding ge-kregen van president Desiré Bouterse.

88-jarige ondernemer beroofd van SRD 40.000 

July 10, 2019

De 88-jarige ondernemer Cornelis Wal-dring, is maandag tegen 14.30 uur in de middag, overvallen door drie rovers. Hij werd beroofd van SRD 40.000. Waldring zegt tegenover De West, dat hij van zijn bedrijf op weg was naar huis toen het tragische voorval zich voordeed.

Presidentiële commissie Alcoa verrast Kenniskring met bezoek 

July 10, 2019

De Presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa, onder leiding van Dilip Sardjoe, heeft gisteravond de Kenniskring tijdens haar discussieavond verrast met een bezoek. Het thema van de avond was: De beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst; een analyse van het resultaat van de onderhandelingen.

Aantal geslaagden AMS toegenomen 

July 10, 2019

Op het terrein van de Algemene Mid-delbare School (AMS), heerste er he-denmorgen een enorme stilte. De leerlingen stonden in groepen, terwijl de laatste scholieren zich rustig aansloten.

Journalisten krijgen geen toelichting op Rekenkamer verslagen 

July 10, 2019

Hoewel de Rekenkamer haar verslagen aan de media mag aanbieden, is het niet toegestaan dat de Kamer deze verslagen toelicht of uitlegt. Dit heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren voorgehouden aan het parlement.

VERKAPTE DEVALUATIE OP KOMST 

July 9, 2019

Ofschoon de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, al geruime tijd roept dat we uit de economische crisis aan het geraken zijn, merkt de consument en het overgrote deel van het bedrijfsleven, daar nauwelijks of helemaal niets van.

Nog geen vervanging voor glyfosaat 

July 9, 2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de agrariërs, hebben nog geen vervanging gevonden voor het verdelgingsmiddel glyfosaat. Per 1 januari van dit jaar is het verboden om dit middel te importeren, terwijl het gebruik hiervan per 1 januari 2021 verboden is.

Copa Airlines geen bedreiging voor andere airlines 

July 9, 2019

Een vliegtuig van Copa Airlines is afgelopen zaterdag voor het eerst op de Johan Adolf Pengel luchthaven geland. Dit markeert het feit dat Paramaribo vanaf nu een van de bestemmingen van Copa Airlines is geworden. Volgens Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is Copa Airlines niet naar Suriname gekomen om wie dan ook in problemen te brengen.

Doksenclub staat wederom voor uitdaging 

July 9, 2019

Sedert enige weken kan de Doksenclub wel contante euro’s, maar geen girale euro’s kopen bij de lokale banken en of cambio’s om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen voor haar leveranciers.

ONTEGENZEGLIJKE BENADELING 

July 9, 2019

Waar zijn we eigenlijk mee bezig in dit land? Een vraag die vaak en in vele opzichten, zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld.

Airbus adviseert SLM keuze voor Boeing te heroverwegen 

July 9, 2019

Airbus is ervan overtuigd dat de A330 de juiste oplossing is voor de vervanging van de huidige A340 en is van mening, dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) haar beslissing ten aanzien van de Boeing-777, moet heroverwegen.

Importstop en gebruiksverbod glyfosaat in Suriname 

July 8, 2019

De regering heeft besloten de import van het verdelgingsmiddel glyfosaat ingaande 1 januari 2019 te verbieden. Het gebruik van dit middel in Suriname is derhalve ingaande 1 januari 2021 niet meer toegestaan.