Lokaal


Voorstel belastingverlichting nog niet naar regering 

February 18, 2020

Hoewel het voorstel van C-47 over belastingverlichting nog niet naar de regering is gestuurd, verzekert, C-47 voorzitter Robby Berenstein, dat het voorstel deze week nog opgestuurd zal worden. Berenstein wilde niet diep op het voorstel ingaan vanwege de technische aard, maar zei wel dat het gaat om een eindvoorstel, dat voortvloeit uit een aantal voorstellen, dat gedaan is.

Centrale Bank heeft geen instrumenten om koers te beheersen 

February 18, 2020

Om opstuwing van de koersen te voorkomen heeft de Centrale Bank vaste koersen vastgesteld voor de cambio’s. Zij zijn verplicht de USD voor SRD 8.50 op te kopen en voor SRD 8.60 te verkopen. De euro moeten zij voor SRD 9 opkopen en voor SRD 9.15 verkopen.

‘Ik vind meneer Bouva belachelijk’ 

February 18, 2020

Volgens De Nationale Assemblee vicevoorzitter (NDP) Melvin Bouva was er geen enkel boodschap en visie tijdens de protestactie die gisteren werd gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. “Ik vind meneer Bouva belachelijk, maar vooral geldzuchtig”, zegt activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet desgevraagd aan De West.

Roemer voorgedragen als Governor 

February 18, 2020

De Surinaamse Bankiersvereniging, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten hebben Maurice Roemer, directeur van Self Reliance en president-commissaris bij de Hakrinbank, voorgedragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).  Naar wij vernemen gaat Roemer met pensioen bij de verzekeringsmaatschappij.

‘Get up, stand up, stand up for your rights’ 

February 17, 2020

Duizenden mensen waren vanmorgen getrokken naar het Onafhankelijkheidsplein om hun woede te uiten over de plundering van vreemde valuta kasreserve bij de Centrale Bank. Er waren dronebeelden van het volle Onafhankelijksheidplein, honderden foto’s en liveverslagen van verschillende mediahuizen.

Centrale Bank in Suriname pleegt ‘de grootste bankroof aller tijden 

February 17, 2020

(TROUW)- Maandag wordt een grote opkomst verwacht bij de demonstratie tegen het funeste economisch beleid van Bouterse. Daar komt een venijnig schandaal bij kijken, met de Centrale Bank van Suriname als de grote slechterik.

‘Notaris Jadnanansingh is geen domme man’ 

February 17, 2020

De voordracht van ex-bankdirecteur, Sigmund Proeve, voor de functie van Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft de afgelopen week voor onrust binnen de gemeenschap en deel van de Bankwereld gezorgd. Proeve heeft zich inmiddels teruggetrokken. Naar verluidt beweerde notaris Carlo Jadnanansingh dat er volgens de bankwet niets mis was met de voordracht van Proeve voor de functie van governor.

“We zijn moe van het Tralala beleid” 

February 17, 2020

“President ga weg met je tralala beleid”, zei vakbondsman van C-47 Dayanand Dwarka tijdens de protestactie die op touw werd gezet door activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en vandaag gehouden op het Onafhankelijk-heidsplein. Ongeveer 180 bedrijven, maatschappelijke or-ganisaties en politieke partijen ondersteunden deze pro-testactie. Dwarka zei heel erg trots te zijn dat men massaal is opgekomen.

Financiële situatie overheid zorgelijk 

February 17, 2020

Volgens Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en tevens CEO van de Finabank en Rafiek Sheoradj Panday, CEO van de Hakrinbank en penningmeester van de SBV, is de financiële situatie van de overheid nu zeer zorgelijk. Volgens hen is er nauwelijks nog geld om de importen te kunnen dekken.

Geen bussen ingezet voor massale opkomst protest 

February 17, 2020

Vele duizenden hebben vanmorgen gehoor gegeven aan de oproep van activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet om massaal naar het Onafhankelijkheidsplein te komen om te protesteren tegen de regering Bouterse. Volgens de conferencier Donovan Grep zijn er geen bussen ingezet om de mensen af te halen.

Milieuactivisten worden weer aan het lijntje gehouden 

February 16, 2020

Ik scheer mijn hoofd helemaal kaal als de milieuraamwet wordt aangenomen, want wij worden weer aan het lijntje gehouden”, is de reactie van milieudeskundige en voorzitter van Probios, Erlan Sleur, op het voornemen van de regering de milieuraamwet nog voor het einde van hun zittingstermijn te willen aannemen.

Mogelijk aangifte tegen JusPol, Onderwijs en OWT&C 

February 16, 2020

VHP-parlementariër Riad Nurmoha-med overweegt aangifte te doen tegen de ministeries Justitie en Politie (JusPol), Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Openbare Wer-ken, Transport en Communica-tie (OWT&C). Nurmohamed stelt dat er sprake is van politiek gewin en in plaats van dat ministeries hiertegen optreden, verzuimen zij maatregelen te treffen.

‘Leerkrachten bedreigen werkt niet meer’ 

February 16, 2020

De protestmanifestatie die op maandag 17 februari aanstaande gehouden zal worden, wordt ook ondersteund door de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Volgens BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, sluiten alle scholen aanstaande maandag om 10:00 uur ’s morgens.

Verkwistend beleid SZF brengt gezondheidszorg in problemen 

February 15, 2020

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is het verkwistende beleid van het Staatszieken-fonds (SZF) beu en luidt naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, de noodklok. Op een vandaag gehouden persconferentie heeft de VMS de problemen binnen de zorg aangekaart.

Sudhar, Kampoe en Formula grootste kanshebbers troefcall kampioenschap 

February 14, 2020

Met nog 4 speel rondes te gaan zijn Sudhar, kampoe en Formula de grootste kanshebbers voor het troefcall kampioenschap.

Zunder is geen optie voor CBvS 

February 14, 2020

President Desiré Bouterse heeft vakbondsleider Armand Zunder, schriftelijk gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De voorzitter van de Progressieve Werknemers Bond (PWO), ziet dit aanbod als een grote uitdaging en wil invulling geven aan deze functie. PWO-bestuurslid Donavon Grep, zegt hierover: “Zunder is geen optie voor de Centrale Bank.

C-47 ondersteunt voordracht Zunder niet 

February 14, 2020

De vakcentrale C-47 heeft na overleg met haar besturen en mensen in en buiten de financiële sector, besloten om de voordracht van Armand Zunder als nieuwe governor van de Centrale Bank, niet te ondersteunen. Dit heeft de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, vandaag op een persconferentie over de huidige financiële situatie in ons land, meegedeeld. Zunder werd door de president gevraagd de functie te bekleden, nadat Sigmund Proeve bedankt heeft voor de eer.

Gezondheidszorg baart VMS zorgen 

February 14, 2020

De gezondheidszorg in Suriname baart de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), grote zorgen. De vereniging heeft eergisteren een ledenvergadering gehouden waarbij de situatie in de gezondheidssector besproken werd. Ben Hewitt, voorzitter van de VMS, zegt in gesprek met ABC Nieuws, dat behalve dat er niet genoeg spullen zijn om goed te werken, er ook een tekort is aan medicijnen en personeel, waardoor bepaalde ingrepen uitgesteld moeten worden.

Newmont Suriname blikt tevreden terug op 2019 

February 14, 2020

Albert Ramdin, Senior Director External Relations, blikt tevreden terug op de maatschappelijke betrokkenheid van Newmont Suriname het afgelopen jaar. “Investeren in het welzijn van de Surinaamse bevolking is een belangrijk onderdeel van onze missie als duurzaam en verantwoordelijk mijnbouwbedrijf”, zegt Ramdin.

Ook bedrijven en leerkrachten ondersteunen protestactie 

February 14, 2020

De protestactie die georganiseerd is door activist Stephano Biervliet alias Pakittow, wordt mogelijk door 35 bedrijven ondersteund. De protestactie vindt aanstaande maandag om 10.00u plaats op het Onafhankelijkheidsplein. Biervliet zei dit gisteren in het radioprogramma ABC Actueel. Ook politieke partijen zullen volgens hem het protest ondersteunen. Biervliet zegt helemaal klaar te zijn voor de actie.

Eerste grote onderhoudsbeurt Staatsolieraffinaderij 

February 13, 2020

Staatsolie heeft op woensdag 12 februari de  raffinaderij te Tout Lui Faut uit bedrijf genomen voor de eerste Turn Around (TA), ofwel grote onderhoudsbeurt.

Zunder gevraagd voor functie van governor 

February 13, 2020

President Desiré Bouterse, heeft vakbondsleider Armand Zunder (73), schriftelijk gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Zunder ziet dit aanbod als een grote uitdaging en wil invulling geven aan de functie. Zunder is momenteel bezig met het voeren van gesprekken met verschillende vakbondsleiders.

VHP vergadert met Braziliaanse gemeenschap 

February 13, 2020

De VHP heeft op dinsdag 11 februari in het kader van haar ‘Birti Taki’, vergaderd met de Braziliaanse gemeenschap aan de Amatstraat. De groep heeft zelf deze Birti Taki georganiseerd. De meeste van deze Brazilianen werken in verschillende sectoren, waaronder de goudsector. Verschillende sprekers hebben het woord gevoerd op deze goed bezochte vergadering.

Jongeren bruisen van ideeën 

February 13, 2020

Op het Natin-complex is vandaag de Generation Unlimited Youth Challenge gelanceerd door het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) en het United Nations Development Programme (UNDP). Het doel van het project is om Surinaamse jongeren de kans te ge-ven om met innovatieve oplossingen te komen op het gebied van onderwijs en vaardigheden, werkgelegenheid, empowerment en maatschappelijke betrokkenheid.

Regering moet zich niet als kleine aandeelhouder opstellen 

February 13, 2020

In het C-47 gebouw werd gisterenmiddag een persconferentie gehouden over de kwestie die speelt bij het bedrijf Food and Argiculture Industries N.V. (FAI NV). Tijdens de bijeenkomst is naar voren gekomen, dat de grootste aandeelhouder van het bedrijf, de Belgische multinational Univeg N.V., die 90 procent van de aandelen bezit, zich heeft teruggetrokken en vertrokken is uit Suriname. Momenteel zit het bedrijf zonder leiding. De staat Suriname bezit slechts 10 procent van de aandelen.

‘We moeten niet stil zitten 

February 13, 2020

De activist Stephano Biervliet alias Pakittow, heeft het initiatief genomen om een protestactie te organiseren tegen het beleid van de regering. Biervliet heeft elke Surinamer opgeroepen om op maandag 17 februari deze actie te ondersteunen op het Onafhankelijkheidsplein. Oud-vakbondsleider Wilgo Valies, zegt aan de krant, de actie eveneens te zullen ondersteunen. “We moeten niet stil zitten.

Nederland financiert welzijns- en zorgprojecten in Suriname 

February 13, 2020

De projecten voor de derde Twinningfaciliteit tussen Nederland en Suriname 2018-2021, zijn goedgekeurd. De Nederlandse ambassade hield vandaag een bijeenkomst voor de media, waarbij de pers kennis kon maken met de uitvoerders van de projecten uit de sector Zorg en Welzijn. Het gaat in totaal om zeven projecten uit deze sector die gefinancierd zullen worden.

ONDUIDELIJKHEID BLIJFT OVERHEERSEN 

February 12, 2020

Het verdwijnen van 200 miljoen dollar aan kasreservemiddelen en termijndeposito’s van de commerciële banken die sinds vorig jaar mei bij de Centrale Bank waren ondergebracht, houdt de gemeenschap nog steeds bezig.

Wanbeleid van deze regering steeds weer bevestigd 

February 12, 2020

De president-commissaris van de Raad van Commissarissen, Vidjai Kirpalani, zei op vrijdag 7 februari tijdens een persconferentie, dat een deel van de kasreserves gebruikt is voor de betaling van de olierekeningen en basisgoederen. NPS-voorzitter Gregory Rusland, zegt aan de krant, dat de Front-regering in 2005, ook met dit probleem werden geconfronteerd, waarbij er geen geld was om de brandstofrekeningen te betalen

Parlement wil beloofde documentatie over monetaire situatie 

February 12, 2020

Het parlement wil zo snel mogelijk de beloofde documentatie over de monetaire situatie en de kwestie rond de Centrale Bank, ontvangen van de regering. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had vorige week in een spoedvergadering van het parlement, uitleg gegeven over de ontwikkelingen rond de moederbank en de gebruikte kasreservemiddelen in vreemde valuta.