Keerpunt


Vreemde tori 

August 22, 2015

Asis Gajadien laat er geen gras over groeien. De nieuwe regering zit er nauwelijks en de man heeft al heel wat vragen. Hij kaart een opmerkelijke zaak aan die uiteraard nader onderzoek behoeft. Tijdens de vorige regering speelde er al heel wat rond de prijzen van infrastructuur projecten waarop niet afdoend is geantwoord. Gajadien wil […]

Peneux zal zich moeten bewijzen 

August 22, 2015

Robert Peneux is de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Van hem wordt gezegd dat hij het onderwijsveld en beleid als geen ander kent, dus moet het de komende 5 jaar in elk geval beter gaan met het onderwijsgebeuren. We hebben zojuist het schooljaar 2014-2015 met minder prettig nieuws afgesloten. Landelijk is het gemiddeld […]

SLIMMER DAN VERONDERSTELD 

August 22, 2015

Leiders van de verschillende vakorganisaties aangesloten bij de Raad voor de Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, zijn veel slimmer dan door de regering Bouterse werd verondersteld. Voorbeeldfiguren als Derby, Daal en Sylvester, zijn niet langer in ons midden, maar ze hebben wel ervoor gezorgd dat hun kwekelingen wel het verstand op de juiste plaats hebben, met […]

FUFURU EN SPARTELINGEN 

August 22, 2015

Hoe je het ook draait of keert, er is ernstig gestoeid met middelen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in de afgelopen vijf jaar. Er zijn miljoenen aan vreemde valuta overgemaakt voor de levering van noodaggregaten en die werden nimmer geleverd. Nu reeds heeft de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD), aan het werk gezet door […]

Storm in bovenkamer Sandew Hira 

August 15, 2015

Al heeft meneer niet zo een groot hoofd, er gebeuren nogal veel dingen op zolder bij Sandew Hira (Dew Baboeram). Het regent niet alleen maar in zijn bovenkamer, maar er schijnt ook nog een stevige storm te woeden. Hira gelooft er heilig in, dat president Desiré Bouterse, de hoofdverdachte van de moord op 15 mannen […]

KAN ALLEEN MAAR ERGER WORDEN 

August 15, 2015

De afgelopen week vond er na lange tijd weer een gewapende roofoverval op de Oost-Westverbinding plaats en wel bij Alfonsdorp enkele kilometers verwijderd van de grensplaats Albina. Wie de weg tussen Moengo en Albina kent, weet dat er drempels zijn geplaatst bij het voormelde inheemse dorp. Daar moet je vaart verminderen en daar hebben de […]

NOG VIJF? 

August 15, 2015

De afgelopen woensdag hadden we dan de inauguratie van de president en vicepresident in de Anthony Nesty Sporthal die voor die gelegenheid dienst deed als De Nationale Assemblee. President Bouterse ging met deze inauguratie zijn tweede ambtsperiode in en Ashwin Adhin mag aan zijn eerste periode als vicepresident en voorzitter van de Raad van Ministers […]

TOT DE BODEM 

August 15, 2015

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gestolen. Het onderzoek, ingesteld door de CLAD in opdracht van het Openbaar Ministerie, heeft reeds aangegeven dat er sprake is geweest van ernstige malversaties. Zo zouden er overmakingen van 6.2 miljoen dollar hebben plaatsgevonden voor […]

GEEN FILANTROPISCHE INSTELLING 

August 8, 2015

Een apotheek is geen filantropische instelling en de uitbater van een dergelijke belangrijke instelling nog minder. Een farmaceut is iemand die een bedrijf draait en in stand dient te houden. De man of vrouw heeft een belangrijke en verantwoordelijke functie binnen de gezondheidssector en moet daar naar behoren invulling aan geven. En natuurlijk is het […]

OOK DAT NOG 

August 8, 2015

Je bent arm en hebt het al heel moeilijk om anno 2015 je hoofd boven water te houden en dan heb je ineens te maken met een ernstig zieke in de familie. Je bent daarvoor aangewezen op het sociaal zekerheidsstelsel, een baby van Ameerali en door Brunswijk door DNA gejaagd. Je komt al heel gauw […]

SLUIPENDE VERHOGING GOVERNMENT TAKE? 

August 8, 2015

Het is niet uitgesloten dat de overheid, ondanks de internationale daling van de aardolieprijs per barrel, ertoe zal overgaan de government take voor brandstoffen te verhogen.  Ze zou dat volgens een bericht in een lokaal dagblad, op een sluipende wijze kunnen doen. Het lijkt ons onmogelijk de government take op een sluipende wijze te verhogen […]

IN HET DONKER 

August 1, 2015

Er is zoveel door de NDP beloofd voor de verkiezingen van 25 mei en het leek voor de niet-denkers en niet-weters in dit land o zo mooi wat aan hen werd voorgeschoteld. Nauwelijks twee maanden na de verkiezingen komt de aap uit de mouw en wordt doodleuk aan het volk voorgehouden dat er een crisis […]

HET RAVIJN IN 

August 1, 2015

De huidige directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, is van mening dat Staatsolie, ondanks de lage internationale prijs voor een vat aardolie, toch nog goed kan draaien en winstgevend is. Staatsolie zal volgens Elias, gezien de lage kosten om de olie uit de grond te halen en te raffineren, toch nog redelijk goed kunnen boeren. Wat […]

EERLIJKHEID WEDEROM ZOEK 

August 1, 2015

Hoeveel geld gaat deze regering nu weer uitgeven voor de inauguratie van de president en vicepresident. De afgelopen week gingen er geruchten dat Financiën 18 miljoen SRD wenst uit te trekken voor de inwijding van de beide heren. Bouterse en Adhin moeten de komende maand ingewijd worden tot respectievelijk president en vicepresident van dit land. […]

8 decemberkwestie is voor de rechtszaal 

August 1, 2015

De 8 decemberkwestie, blijft volgens Keerpunt, iets voor de rechter. De rechter zal getuigen en verdachten aanhoren. Daarbij neemt hij alles mee om uiteindelijk een uitspraak te doen. Wij zijn niet geïnteresseerd in een waarheidscommissie of welke vorm dan ook. Keerpunt vindt dat elk ander model dan het model van de strafrechter, een manier is […]

Tweede Dubai? 

July 25, 2015

Wij gaan voor nog 5. Maandenlang werd deze verkiezingsslogan grijsgedraaid op radio en tv. De slogan, afkomstig van de paarse politieke partij, baande de weg voor nog 5 jaren regering Bouterse. Nu zonder Ameerali die netjes wordt bedankt op 12 augustus aanstaande. In zijn plaats komt de jeugdige Ashwin Adhin die ambtelijke ervaring mocht opdoen […]

SRD 15.000 is een keiharde tori 

July 25, 2015

De regering heeft besloten dat slachtoffers van de recente rukwinden een bedrag tot maximaal SRD 15.000 mogen lenen voor reparaties aan voornamelijk het dak of andere schade als gevolg van de natuurramp. Ze moeten zich opgeven bij het NCCR dat ze een verklaring geeft waarmee ze naar de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) kunnen gaan en wel […]

INLEVEREN? 

July 25, 2015

Dat de overheid thans enorme financiële problemen heeft en het na de uitslag van de verkiezingen ook ruiterlijk toegeeft, weten we allemaal. Dat ze dat doet door nog eventjes misleidend te vertellen dat het allemaal komt door een recessie in het buitenland, is naar onze mening verfoeilijk. Dat de staatskas vrijwel leeg is en dat […]

RECESSIE? 

July 20, 2015

De afgelopen dinsdag werden Desiré Delano Bouterse en Ashwin Adhin in De Nationale Assemblee gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van Suriname. Bouterse begint hiermede aan zijn tweede ambtstermijn en Adhin vervangt met zijn aanstelling zijn voorganger Robert Ameerali. Kort na de verkiezing van het staatshoofd en zijn onmiddellijke vervanger, richtten de beide hooggeplaatsten zich […]

NPS moet zaken niet onderschatten 

July 18, 2015

De NPS maakt nu moeilijke tijden door. Vanaf 2010 is de populariteit en omvang van de organisatie behoorlijk aan het afzwakken. De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, is er niet in geslaagd om de neerwaartse trend die hij heeft aangetroffen om te buigen naar een positieve situatie. Integendeel laat het verkiezingsresultaat zien dat de […]

Regeringen kweken spookambtenaren 

July 18, 2015

Tijdens zijn eerste persmoment als president elect, zei president Desi Bouterse dat er heel veel te doen is rond de financiële situatie van het land. Daarbij speelt het aantal van 54.000 ambtenaren een grote rol. Dit drukt zonder meer op de portemonnee van de overheid. Van dit aantal is een groot deel 'spookambtenaar'. Dat wil […]

LONT IN HET KRUIDVAT 

July 18, 2015

De NDP ziet naar verluidt de bui al hangen en spreekt over een op komst zijnde of reeds ontstane recessie die het hoofd moet worden geboden. De partij die de verkiezingen heeft gewonnen en kan bogen op 26 zetels in De Nationale Assemblee, realiseert zich maar al te goed dat ze enorme financiële problemen heeft […]

STEEDS WEER HETZELFDE VERHAAL 

July 11, 2015

Overal waar je komt en met vooraanstaanden uit het bedrijfsleven praat, steeds hoor je hetzelfde verhaal over teruglopende omzet en verhoogde exploitatiekosten en daarenboven bij velen het uitblijven van betalingen vanwege de overheid. Je hoeft niet eens langs de weg te timmeren om deze informatie te betrekken. Je kan ook gewoon naar het nieuws luisteren […]

RANCUNE 

July 11, 2015

De Venezolaanse regering heeft plotsklaps laten weten dat ze geen behoefte meer heeft om Guyanese rijst af te nemen. Ook wil ze geen PetroCaribe deal meer met de oostelijk gelegen buur. Naar de mening van Keerpunt, heeft dit allemaal te maken met de grensperikelen tussen beide landen en de maatregelen die Venezuela onlangs via verschillende […]

HEBBEN KLAGERS ALTIJD NOOD? 

July 4, 2015

Die vraag kan gesteld worden als we kijken naar de vrijwel jaarlijkse klaagzang van de rijstboeren uit voornamelijk het westen des lands. De afgelopen week lazen wij een bericht in een lokaal dagblad dat men de wens heeft geuit de prijs voor rijst met maar liefst 100 procent te verhogen. Een dergelijke prijs zou noodzakelijk […]

SURALCO OVERNEMEN? 

July 4, 2015

TWEEDE PARA INDUSTRIES OP KOMST? De regering Bouterse is al maanden bezig met de Alcoa-Suralco L.L.C. bezig te onderhandelen om te kunnen geraken tot de overname van de Suralco en al haar activiteiten in ons land. Het vorig jaar werd bekendgemaakt dat de overdracht van de Suralco faciliteiten ultimo 1 juli 2015 zou plaatsvinden. De […]

FROMU TORI 

July 4, 2015

Hoe is het mogelijk dat al maanden een aanzienlijk aantal koeien op de boerderij van de Staat te Tibiti wordt vastgehouden en dat militairen van het Nationaal Leger daar voor de bewaking zorgen? Al maanden zijn koeien die uit Brazilië zijn gehaald en deels bezit zijn van de ondernemer Ashruf, te Tibiti ondergebracht. De minister […]

VERMINKING 

July 4, 2015

Geschiedkundige aantekeningen zijn in vele boeken en geschriften vastgelegd en die kan je niet weerleggen, al proberen bepaalde elementen dat vaak genoeg. Valse politiek geëngageerde leraren, maken er de laatste tijd werk van kinderen verkeerd te informeren en handelen in strijd met de historie van Suriname. Vooral wanneer het de contemporaine geschiedenis van dit land […]

VERDEELDHEID EN ONDERGANG 

June 27, 2015

De Pertjajah Luhur wordt na de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen, verscheurd door verdeeldheid en verraad.  Zoals bekend, heeft de ondervoorzitter, Raymond Sapoen, onder het verkondigen van allerlei drogredenen, zich verwijderd van voorzitter Somohardjo en wenst samen met het eveneens gekozen PL-parlementslid Chitan uit Saramacca, steun te gaan verlenen aan de NDP . Verraad […]

Hoe gaat die ontwikkeling tot stand komen? 

June 27, 2015

De officiële instructie is al door de minister van Financiën gegeven. Er is niet zoveel geld, dus moet de portemonnee niet zomaar open gedaan worden. De politie en heel wat overheidsdiensten mogen mooie dingen verwachten. Zeker als het gaat om brandstof en dienstvoertuigen. Maar ook met personele kosten moet er rekening gehouden worden. Zo mogen […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249