Keerpunt


VERHEVIGDE MONETAIRE FINANCIERING? 

February 14, 2015

Die vraag mag zeker gesteld worden, gezien de import van twee 20 voet vrachtcontainers met geld die op donderdagavond het erf van de Centrale Bank van Suriname zijn binnengebracht en wel via de poort aan de Waterkant. Onder groot vertoon en zwaar bewapende begeleiding van de bankbewaking, werden de containers in de avonduren naar de […]

Precies hoe het niet moet 

February 14, 2015

In het nieuws verscheen een artikel dat meer dan 350 landsdienaren inactief zijn. Mensen die om welke reden dan ook, niet aan het werk verschijnen, maar maandelijks wel op tijd worden betaald, terwijl alle andere voorzieningen normaal doorlopen. In deze groep zitten assembleeleden en ook mensen die om politieke redenen naar huis zijn gestuurd. Tegenwoordig […]

ACHTER DE SCHERMEN 

February 14, 2015

Er doen zich gebeurtenissen voor in ons land waar velen geen weet van hebben en die naar onze mening wel door de pers vermeld dienen te worden, willen we niet dat ze een eigen leven gaan leiden. Zo vernamen wij, dat er bij een onlangs gehouden vergadering van de NDP in Land van Dijk, een […]

Schreeuwen om macht en het verleden vergeten 

February 14, 2015

Naarmate de verkiezingen naderen, wordt het steeds duidelijker dat politici is sommige gevallen een hoop rotzooi aan het volk voorhouden. Daarnaast is men bereid alles te doen, enkel en alleen om weer gekozen te worden. Daarna is men de gemeenschap vergeten. Als het moet, zullen wij de vloer likken en kussen, zolang het volk maar […]

VERVOLG: DE WEEK IN RETRO 

February 9, 2015

– Arrival. Edgar Q.M. aangewezen als kompaan van Dino B., is nu ook in de USofA vanuit Trinidad & Tobago aangevoerd om strafrechtelijk te worden vervolgd. Zijn verzoek in eerste aanleg en beroep in T&T kon echter niet voorkomen, dat Edgar Q.M. evenzo een vlucht in een DEA – learjet werd geprepareerd. Dit keer niet […]

A man e slijm 

February 7, 2015

De minister van Openbare Werken, tevens ex-DNA-lid, heeft zich de afgelopen dagen belachelijk gemaakt. De man ging op zijn knieën tijdens een partijvergadering van de NDP en smeekte de aanwezigen op 25 mei te stemmen op de paarse partij. Tegenwoordig gaan politici zover om stemmen te winnen. Uit betrouwbare bronnen verneemt Keerpunt dat er straks […]

Kesho denkt dat het volk dom is 

February 7, 2015

Toen de man nog politieagent was, hield hij ervan om in de schijnwerpers te staan. Dat hij zijn werk als buurtmanager goed deed stond buiten kijf. Maar veel journalisten uit die periode wisten dat de man op een gegeven moment dingen deed om het nieuws te halen. Ook al zou hij een plank van de […]

PROBLEMEN GROTER DAN GEDACHT 

February 7, 2015

Men moet vanuit de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van  Financiën eerlijker en transparanter zijn ten opzichte van de samenleving. Er worden ons gegevens verstrekt die vaak niet op waarheid berusten en in bepaalde gevallen maar ten dele kloppen. Telkenmale als Financiën of de Centrale Bank met berichten uitkomen, regent het van commentaar van […]

MET DE OOGKLEPPEN OP 

February 7, 2015

Het is wel opvallend hoeveel mensen er nog in dit land zijn die met oogkleppen op rondlopen en in veel gevallen ziende blind wensen te zijn.  Mensen die niet willen luisteren naar argumenten van anderen en denken dat de weg die ze ingeslagen zijn met een bepaalde politieke partij, voor hun zaligmakend is of dat […]

PLATZAK 

February 7, 2015

De afgelopen week lazen we een bericht in een lokaal blad, handelende over het exporteren van grote hoeveelheden rijst naar Venezuela. We dachten toen gelijk aan de woorden van een oud-hoofdredacteur van deze krant. Die stelde dat het nooit verstandig is zaken te doen met Venezolanen, omdat die over het algemeen zwaar onbetrouwbaar zijn en […]

Brunswijk op de bedeltoer 

February 7, 2015

De man die zo stoer en opvallend door het leven gaat, heeft de afgelopen week gedemonstreerd een doodeenvoudige politicus en burger te zijn. Die bigi mofo die hij had, dat politiek big business is en dat je geld moet hebben, is plotseling verdwenen. Integendeel, de man is op de bedeltoer geslagen en probeerde nog positief […]

BRANDSTOF EN ELEKTRICITEIT 

February 7, 2015

Vanuit het binnenland wordt er regelmatig steen en been geklaagd. Vaak heeft dat te maken met de onderwijsvoorzieningen die niet optimaal zouden zijn. In bepaalde gevallen geven onderwijskrachten niet voldoende aandacht aan hun werk en het komt ook wel voor dat ze wegblijven of weglopen. Het is al jaren geen geheim, dat leerkrachten uit de […]

Tante Alice ziet ze vliegen 

February 7, 2015

Wat politici niet allemaal aan grapjes verkondigen op het podium. De verkiezingen naderen, en in plaats van het volk ontwikkelingsmodellen voor te houden, gaat men uitleggen dat zonder partij A of B er geen coalitie mogelijk is. Tante Alice heeft zich ook in de rij der sprekers gevoegd. Tijdens een vergadering in Para, zei ze […]

Jhauw weet het allemaal niet meer 

February 7, 2015

Die PING-meneer heeft zijn krediet bij de pers helemaal verspeeld. De man die nog aan het begin van zijn conflict met de overheid over een gunningskwestie nog veel steun genoot van de media en de samenleving, is op zijn zachts gezegd, mogelijk de weg kwijt. De man won de headlines in positieve zin, toen hij […]

GEZAGHEBBEND VERTOON?? 

February 7, 2015

Iamgold weet zich geen raad in zijn eigen goudconcessie in Brokopondo. Daar zitten al maanden leden van de zogenaamde Makamboa groep in een deel van de concessie van de Canadese multinational in de grond te wroeten. Makamboa zoekt daar met honderden leden en zwaar materieel naar goud en de concessionaris wordt al maanden in de […]

DE WEEK IN RETRO… 

February 7, 2015

MEMORABILIA – Para. Het werd de week van de ‘no show’. Geen verschijning van Bouterse te ‘Land van Dijk’. Veel speculatie. En de Paraanse dansen van Kescho die ook nog vertelde, dat hij bij elkaar geteld zo’n 1000 stemgerechtigde mannen en vrouwen uit de NPS/VHP had versleept en naar de NDP overgebracht. Leek wel Dipo […]

Als het waar is wordt het spannend 

February 7, 2015

Arthur Tjin A Tsoi heeft een verzoek ingediend bij de procureur-generaal voor onderzoek naar vermeende corruptiehandelingen bij de N.V. EBS. Enkele weken terug heeft het assembleelid  reeds te kennen gegeven, dat hij over documentatie beschikt dat zaken niet goed gaan binnen het stroombedrijf. In 2013 is er SRD 22 miljoen betaald voor levering van noodaggregaten, […]

Op elke hoek zien ze een spion 

February 7, 2015

Dat de paarse partij zo en nu dan paranoïde wordt is geen nieuws meer. We hebben het er eerder in Keerpunt al over gehad, dat toen de partij in de oppositie zat, zij problemen met elke jungle training aan Nederlandse mariniers had. Ook de humanitaire daad van de VS met het bekende schip Comfort, werd […]

Er is een potje gemaakt van de reserves 

February 6, 2015

In 2010 droeg de toenmalige regering een monetaire reserve van bijkans 1 miljard US$ over aan deze regering. Binnen heel korte tijd tussen toen en nu, is er daarvan de helft opgemaakt. Er wordt gezegd dat het komt door de dalende prijzen voor goud en aardolie, waardoor een druk ontstond op de staatsportemonnee. De koers […]

Vervolg: De week in Retro 

February 2, 2015

– Lackin. Wat gaat Winston Lackin eigenlijk in Nederland doen? Over diasporarelaties praten? Gaat het om de invulling van nog ver afstaande wenselijkheden en behoeften? Wat heeft Lackin nog aan te vullen of uit te leggen, wat anderen al eerder kraakhelder neerzetten? Of is het een bezoek met meerder en onzichtbaar gemaakte doelstellingen. Misschien wil […]

Weer zo een domme actie 

January 31, 2015

Jongeren van de NDP protesteren en voeren actie. Ze willen dat de in ongenade gevallen Noreen Cheung die door de NDP was voorgedragen, haar zetel teruggeeft. Het is jammer dat jongeren worden aangezet om een ondoordachte en domme actie te voeren. Wat denkt men ermee te bereiken om hun handtekeningen te verzamelen om daarna een […]

Waarom afgeven op het oude huis 

January 31, 2015

De toon is al gezet. Wij koersen allemaal richting de verkiezingen. En zoals wij van onderbroeken en ondergoed verwisselen, zo zien wij mensen van politieke partij veranderen. Noreen en Charles zijn er openlijk voor uitgekomen. Andere exponenten hebben ook hun oude huis vaarwel gezegd en hun toevlucht gezocht in een nieuw onderkomen. Nu zien we […]

Goudpontons nog steeds actief 

January 31, 2015

De regering heeft al zo vaak beloofd dat de goudpontons op het stuwmeer en omgeving verwijderd zouden worden. De zaak liep destijds al bijna uit de hand toen lokale bewoners het aan de stok kregen met zogenaamde medewerkers van een goudexploitant. Mensen maken zich zorgen over de mogelijke effecten van goudwinningsactiviteiten in het achterland van […]

JEUGD EN VERKEER 

January 31, 2015

De jeugd is de toekomst van morgen zo zeggen onze ouders. Maar wanneer de automobilisten nog veel te hard blijven rijden,ook ouders van kinderen, niet voor ons stoppen bij Zebra-paden,dan zijn wij straks niet meer de toekomst van morgen. Ook moet de politie ervoor zorgen, dat er geen auto’s op het trottoir parkeren, anders moeten […]

EENHEID ZOEK 

January 31, 2015

De eenheid is zoek binnen de vakbeweging en dat is de afgelopen week op een samenkomst op het ministerie van ATM weer duidelijk gebleken. De leiders van de verschillende vakcentrales vlogen elkaar in de haren. Er werden opmerkingen gemaakt die volkomen verkeerd vielen. De vakbeweging is nog nimmer zo verdeeld geweest. En dat komt vanaf […]

Geen reden tot afkondigen noodtoestand 

January 31, 2015

Sommige regeringsgelieerde vrienden hebben het in hun hoofd gehaald om de laatste dagen te praten over de mogelijkheid die de president zou hebben om de noodtoestand af te kondigen. Dit aan de vooravond van veel kritiek en ontevredenheid vanuit de samenleving. De Megacombinatie is ook in zwaar weer terechtgekomen nu twee parlementariërs van de NDP […]

De Aloe man 

January 31, 2015

Dit is die meneer die op de zondagmiddag via een bepaald radiostation, het luisterend publiek probeert te intimideren met zijn inhoudloos gebrabbel De man zijn tong is zo paars dat je er misselijk van zou worden, als je ernaar zou moeten kijken. Wat de zaak nog erger maakt,is dat deze hypocriet,want dat is hij,een stem […]

NL EN HELIKOPTERS 

January 31, 2015

Reeds tijdens de regering Venetiaan III, werden er in India Chetak helikopters besteld die dienst zouden gaan doen bij de Luchtmacht. Het heeft ruim vier jaar geduurd alvorens de onderdelen van de hefschroefvliegtuigen hier arriveerden. Thans worden de heli’s van de Luchtmacht van het Nationaal Leger (NL)  te Zorg en Hoop in elkaar gezet. De […]

DE WEEK IN RETRO… 

January 31, 2015

MEMORABILIA. – Massa ging massaal. Ondanks de regen wist de VHP, tezamen met de partners verenigd in V7, een ongekende massa op de been te brengen. Geen moment werd er daarna geaarzeld, door onder meer Panka om te gaan schelden op alles wat los of vast zat. In het bijzonder Charles Pahlad en Noreen Cheung […]

Eenheid Marronpartijen weggeslagen 

January 31, 2015

Het is overduidelijk dat er geen eenheid binnen de Marronpartijen meer is. Dit was al enkele jaren het geval. Onderlinge twist en dominantie van een bepaalde partij, hebben de samenwerking met organisaties niet langer mogelijk gemaakt. Wat als A Combinatie begon, de droom voor alle binnenlandbewoners, is nu geëindigd in een compleet fiasco. In A […]