Keerpunt


Een volslagen idioot 

May 9, 2015

Je hoeft niet van een bepaalde partij of combinatie te houden, maar van sommige mensen vraag je je alleen maar af wanneer ze van het politieke podium zullen verdwijnen. Eén zo iemand is Rashied Doekhie uit Nickerie. De man die zich de baas en eigenaar waant van het rijstdistrict, heeft een tv-station gevonden waar hij […]

Wat is niet gerealiseerd? 

May 9, 2015

In augustus 2010 trad de huidige regering aan met een bataljon aan beloftes. Dit en dat zou gerealiseerd worden. Een kruistocht tegen de corruptie zou gevoerd worden. Huizen zouden hier en daar verrijzen. De president, tevens voorzitter van de NDP, heeft het vaker gehad over boeken die geschreven kunnen worden over hoeveel en hoe goed […]

NA PINA TYARI ME 

May 9, 2015

Wie had gedacht dat de paarse regering van Bouta de leefomstandigheden van de minst bedeelden binnen deze samenleving aanmerkelijk zou verbeteren, is zwaar bedrogen uitgekomen. Velen zijn er vele malen slechter aan toe dan toen het kabinet zijn aantrede deed. Het was nauwelijks aan de macht en devalueerde de SRD van 2.80,- naar 3.35,- voor […]

RACISME MET LEVENSGEVAARLIJKE CONSEQUENTIES 

May 9, 2015

Men is op dit ogenblik een zeer gevaarlijke snaar aan het bespelen in dit land tijdens de verkiezingscampagne in hoofdzakelijk het binnenland. NDP en ABOP houden tijdens de campagne de kiezers voor, dat indien ze hun stem uitbrengen op de kandidaat van de BEP, ze een wezenlijke bijdrage leveren aan het maken van Santokhi tot […]

NYAN NA MONI FU NA KONDRE 

May 9, 2015

Wij, van Keerpunt, zijn helemaal niet verbaasd. Die meneer op Justitie heeft het de gewoonste zaak van de wereld gevonden voor een bedrag van zeker 40.000 SRD, omgerekend op de officiële koers van SRD 3.35,- voor een dollar is dat 11.940,- stuk te slaan om in Frankrijk een Interpol paspoort op te halen. Ach lezers, […]

AANVANGEN MAAR NIET AFMAKEN 

May 9, 2015

Op verschillende locaties in het land heeft de regering Bouterse getracht en tracht nog steeds, de bevolking zand in de ogen te strooien. We hebben het dan over de zogenaamde infrastrucuturele werken die met groot fanfare worden gestart en na enkele dagen of weken worden stopgezet door de aannemer omdat de financiën niet over de […]

NEPOTISME VAN DE PUURSTE SOORT 

May 2, 2015

Het wordt steeds duidelijker; de regering Bouterse wenst nog voor de verkiezingen alle schaapjes op het droge te trekken voor familieleden, begunstigde partijleden, vrienden en kennissen.  Deze week werd bekend dat men voor wat betreft de energievoorziening in dit land, buiten De Nationale Assemblee om aan de NDP gelieerde personen, zwaar wenst te accommoderen.  Voor […]

Een brief aan dovemansoren 

May 2, 2015

Een aantal leden van de oppositie heeft in een brief DNA-voorzitter Jenny Simons gevraagd om een openbare vergadering uit te schrijven inzake de overname van de Suralco door de Staat. Een passage uit de brief luidt als volgt: “Het is van eminent belang De Nationale Assemblee en de samenleving tijdig en afdoende te informeren over […]

Alle respect verdwenen 

May 2, 2015

Soms heb je een hoge dunk van iemand die tijdens zijn loopbaan veel respect heeft afgedwongen. Maar sommige cruciale beslissingen maken dat het kleine beetje respect dat je nog had voor deze persoon, totaal verdwenen is. Vorig weekend besloot de ex- superminister tijdens de regering Wijdenbosch en recentelijk nog de minister van Binnenlandse Zaken, drs. […]

Vanwaar zullen die 28 zetels komen? 

May 2, 2015

Een recente opiniepeiling met een zeer discutabele werkwijze, heeft aangegeven dat de NDP de verkiezingen gaat winnen en maar liefst 28 zetels in de wacht zal slepen. Dat de NDP zal winnen, is niet onmogelijk als bedoeld wordt het behalen van de meeste zetels. Maar om nu te zeggen dat de paarse organisatie gewoon 28 […]

Sfeer van vijandigheid 

May 2, 2015

De belangrijkste administratieve zaken met betrekking tot de verkiezingen zijn achter de rug. De registratie van de politieke partijen, de indiening van de kandidatenlijsten, het verstrekken van de oproepingskaarten is nog gaande en deze week nog heeft de loting ten aanzien van de positionering van de politieke partijen of combinaties op het stembiljet plaatsgevonden. Nu […]

Family affairs 

May 2, 2015

Politiek betaalt goed. Wie het kruis heeft, zegent zichzelf. De schoonzoon van NDP-topper Ramon Abrahams wordt de nieuwe directeur van de nog op te richten naamloze vennootschap Energy Producers Suriname (EPS). Een bedrijf dat er nog niet is, is reeds voorzien van een directeur. Wij dachten dat uit hoofde van een stukje transparantie er een […]

ONTKENNEN HEEFT HELEMAAL GEEN ZIN 

April 25, 2015

Suriname is een klein land met een bevolking van iets meer dan een half miljoen. En juist omdat we zo klein en bijna dorps zijn, blijft zeer weinig geheim. Zo werd het al vanaf het prille begin van het aantreden van de regering Bouterse in augustus van 2010 duidelijk, dat we te maken hadden met […]

SMEERLAPPERIJ VANAF 1996 

April 25, 2015

Als de NDP van Bouterse zelf zo zeker is van de overwinning op 25 mei aanstaande, waarom is ze dan voortdurend bezig met inbraakpogingen in Pertjajah Luhur en de VHP. Ja, lezers en leden van het electoraat, de NDP is druk doende allerlei handelingen te plegen om in te breken in PL en VHP. Somohardjo […]

Financiënminister zet president te schande 

April 25, 2015

Minister Andy Rusland van Financiën zet president Desiré Bouterse al geruime tijd in zijn hemd, het staatshoofd is deze week opnieuw in verlegenheid gebracht. Nog geen week nadat de president ruiterlijk heeft toegegeven dat de financiële situatie van het land op dit ogenblik precair is, treedt Rusland naar voren en zegt en plan public dat […]

LEUGENS EN MISLEIDING 

April 18, 2015

De verkiezingen zijn in aantocht en daarom is het, vooral voor bepaalde mensen, van belang zaken aan te halen die zogenaamd zijn bereikt en of gerealiseerd. Zo hadden we dan de afgelopen week die meneer Graanoogst die enkele opsommingen deed. Hij had het onder meer over de afschaffing van het schoolgeld en dat zulks een […]

Dus frommelen wordt beloond bij de NDP? 

April 18, 2015

De politieke partijen die zich geregistreerd hebben voor deelname aan de verkiezingen, hebben ondertussen de kandidatenlijsten af. Die zijn ook ingediend bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). Wij kwamen een naam tegen op de lijst van de NDP en wel op nr. 8. De naam van een ondernemer die niet zo lang geleden ook een […]

VEEL TE LAAT VOOR SCHAAMTE 

April 11, 2015

Vicepresident Ameerali schaamt zich voor de achterstalligheid van de overheid bij de betalingen aan personen en instanties die, volgens onze informatie, in de tientallen miljoenen lopen. Met autoriteit kunnen we stellen dat een bepaalde groep personen en instanties wel 50 miljoen US dollar van de overheid moet ontvangen. Ameerali kan wel stellen dat hij zich […]

San yu du precies 

April 11, 2015

De president van ons land, tevens voorzitter van de NDP, heeft vaker op meetings gezegd dat armoede de grootste vijand is. Zijn domme aanhangers springen al een gat in de lucht, omdat bij hun het kwartje nog niet gevallen is. Bouterse gaat er prat op dat er boeken geschreven kunnen worden over hoe goed de […]

FROMU TORI 

April 11, 2015

De regering heeft zich, naar onze mening, wederom diep in de vingers gesneden met de zogeheten rijstleveranties aan Venezuela. Thans wordt het in ieder geval voor de rijstboeren duidelijk dat er sprake is van een zware fromu. Voor de rijstboeren is het tot op dit moment niet duidelijk voor welke prijs de rijst is geleverd […]

VEILIGHEID HELEMAAL ZOEK 

April 11, 2015

De ernstige gewapende overvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens, blijven maar doorgaan en deze regering is er zeker niet in geslaagd de doorsnee burger een veiliger gevoel te geven. We hebben in de afgelopen jaren Faya-Blo en Tigri Barba gehad en toch is er niets veranderd. Het is zelfs zo dat er een ernstige […]

Overlopen bij de vleet 

April 11, 2015

Een zeer populaire trend deze keer bij de komende verkiezingen, is het overlopen. Het betreft wel het overlopen van de zogenaamde `stemmentrekkers’ van de ene naar de andere partij. Nu zal dat niet meer nodig zijn, omdat de kandidatenlijsten al zijn ingediend. Maar als samenleving hebben wij toch aardig wat meegemaakt. Zullen wij even tellen: […]

INKLARINGEN EEN WARE ELLENDE 

April 11, 2015

Als je als ondernemer regelmatig aangewezen bent op het importeren van grondstoffen en andere producten in het belang van de continuïteit van je bedrijf, ben je momenteel wel de klos bij de inklaring, met name in de Nieuwe Haven. Sinds kort past de douane het Asycuda-systeem toe bij de inklaring van allerhande goederen. Op zich […]

WAARDERING UITGEBLEVEN 

April 11, 2015

Frustratie en teleurstelling bij de werkers van het eerste uur, zeker in de partijen NDP en ABOP. Mensen die zich in de afgelopen jaren zwaar hebben ingezet om de partijen te doen groeien, hebben thans te maken met afwijzing. Lieden die erg hadden gerekend op een verkiesbare plaats op de kiezerslijsten in de respectieve districten, […]

Stap van Koorndijk is ‘lasteng’ 

April 11, 2015

Het ontevreden hoofdbestuurslid, tevens kritische NDP’er Clifton Koorndijk, heeft de gemeenschap verrast. Hij heeft de paarse partij vaarwel gezegd. Koorndijk heeft uitgelegd, dat hij zich niet meer thuis voelt in de paarse partij. Er was teveel onenigheid in Saramacca. Hij is het er ook helemaal niet mee eens hoe de kandidatenlijst tot stand is gekomen […]

Nog 5 en alle bedrijven gaan over de kop 

April 4, 2015

Wij gaan voor nog 5, wij gaan voor nog 5. De lijfspreuk van de NDP op weg naar de verkiezingen. Men wil zo graag nog 5 jaar aanzitten. Nog 5 jaar om de voorzitter via de amnestie te beschermen en daarna weer schreeuwen voor nog 5. Nog 5 willen om alle centen te stoppen in […]

GEHEEL ONVOLDOENDE OPTREDEN 

April 4, 2015

Keerpunt zal er over blijven schrijven, gezien de banaliteit die verband houdt met geluidsoverlast en ook burengerucht. Het is al jaren zo dat hele buurten worden geterroriseerd door mensen die het de gewoonste zaak van de wereld vinden, overluide muziek af te draaien . Deze muziek wordt ongevraagd voorgeschoteld uit voertuigen, die voorzien zijn van […]

Geestelijke manifestatie schending… 

April 4, 2015

principe scheiding Kerk en Staat De geestelijke manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein, die president Bouterse had aangekondigd voor tweede Pasen, zou de zoveelste inbreuk op het principe van scheiding tussen Kerk en Staat zijn van het huidige regiem. Nadat diverse christelijke gemeentes sterk protest hadden aangetekend, omdat alles erop wees dat de president weer bezig was […]

Info Act is duidelijk NDP propaganda 

April 4, 2015

Niemand en dan ook niemand, zal Keerpunt wijs kunnen maken dat Info Act geen NDP-programma is. Een verkapt NDP-programma, dat door de belastingbetaler wordt gefinancierd. Door de oppositie is deze kwestie in het parlement aangehaald, maar ongelijk heeft ze niet. Vanaf dag één van deze regering werd het tv-programma uit de hoed getoverd. Onder het […]

BELAZERIJ 

April 4, 2015

De regering van Bouta heeft laten weten dat de treinverbinding tussen Onverwacht in het district Para en Paramaribo, die dwars door Wanica zal moeten lopen, in 2016 zal worden gerealiseerd. Bouta en zijn regering geven hiermede aan, dat de mensen die in Para en Wanica wonen zich geen illusies hoeven te maken en dat het […]