Keerpunt


Totaal geen vertrouwen in de munt 

March 12, 2016

Van de week steeg de koers voor de US-dollar ver boven de SRD 6. In sommige gevallen werd er zelf SRD 6.15 neergeteld. De koers die wij tijdens het Nieuw Front kabinet hadden, stond stabiel op 2.80, maar vanaf de paarse amateurs in 2010 de zaak overnamen, steeg de zaak elk keer eerst naar SRD […]

VAKBONDSLEIDERS HEBBEN GEEN KEUS 

March 12, 2016

Voorzitters van overkoepelende vakorganisaties hebben thans geen keus en moeten naar hun leden die het financieel erg moeilijk hebben gekregen , luisteren.  Werknemers, zowel bij de overheid als in de private sector, hebben het door de devaluatie van de SRD ten opzichte van de US-dollar en de negatieve gevolgen van deze geldontwaarding  op hun algehele […]

STEEDS VERDER IN DE PROBLEMEN 

March 5, 2016

De regering Bouterse kan haar rekeningen vanaf het jaar 2013 niet meer op een juiste en tijdige wijze voldoen. Wij wisten het al tijden, want ze betaalt grote delen van de media waaronder deze krant nauwelijks of helemaal niet. Wij hebben er telkenmale over geschreven en toch geloofden velen het verhaal van Bouta voor de […]

DICTATUUR KRIJGT VOETEN IN DE AARDE 

March 5, 2016

Waar velen voor vreesden, begint langzamerhand werkelijkheid te worden. De Assembleeleden Amzad Abdoel, Carl Breeveld, Jennifer Simons, Stephan Tsang, Rossellie Cotino en Melvin Bouva, hebben een initiatiefwet ingediend over gronden en procedurele regels voor terugroepen van volksvertegenwoordigers. Benadrukt wordt dat er veel en ernstige onvolkomenheden zijn in de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers 2005. Dit heeft geleid […]

ELKE KEER HETZELFDE LIEDJE 

March 5, 2016

Van de week werden wij voor de zoveelste keer geconfronteerd met het feit, dat de bus en boothouders weer niet op tijd zijn uitbetaald. Het is niet is iets van een keertje of twee, maar al jaren schittert de overheid in het laat uitbetalen van deze groep en wanneer er wel wordt uitbetaald, is het […]

Hoeveel erger kan het nog worden 

March 5, 2016

Het houden van de valutaveilingen is deze week niet meer doorgegaan. De reden hiervoor is van technische aard. Als je dat zo hoort, dan lijkt het een eenvoudig probleem te zijn, maar het gaat hier om het in het gevang belanden bij het overtreden van het leningenplafond. Er moet eerst een wijziging plaatsvinden van de […]

KINDERLOKKER 

March 5, 2016

Op verschillende lagere scholen is alarm geslagen, nadat afgelopen week er zich een vreemd incident heeft voorgedaan, waarbij een leerling werd benaderd door een vreemde, die bij confrontatie met een leerkracht, onterecht beweerde de vader van het kind te zijn. Enkele scholen zijn deze week vervolgens begonnen via email, ouders op de hoogte te stellen […]

HET NEST EBS 

March 5, 2016

Toen wij dachten dat met een nieuwe directie binnen de EBS zaken in rustig vaarwater gebracht zouden worden, hadden wij het glad mis. Toen Rabindre Parmessar werd aangesteld als de nieuwe directeur, zei NH-minister Regilio Dodson dat er een compleet nieuw team was aangesteld. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van het […]

SUKU MONI 

March 5, 2016

Dat de regering Bouterse in ernstige financiële problemen verkeert, weten we zo langzamerhand allemaal. Rekeningen die ze gepresenteerd krijgt voor geleverde goederen en verleende diensten stapelen zich op en worden nauwelijks of niet betaald. En zo heeft deze kliek die in mei vorig jaar nog een regeermandaat voor nog vijf jaar kreeg, enorm veel burgers […]

WEL OF GEEN ASBEST? 

February 27, 2016

Bij de constructie van woonhuizen en andersoortige panden wordt tegenwoordig veelal in plaats van triplex en hardboard een nieuw materiaal cementboard gebruikt. Het product kan niet met een gewone zaag in een gewenste vorm verkregen worden. Speciale snijapparatuur is nodig om zonder beschadigingen aan het broze geheel vorm te geven. Op maat snijden gaat dan […]

SLAPELOZE NACHT TOEGEWENST 

February 27, 2016

Velen zullen met grote verbazing kennis hebben genomen van de wens van president Bouterse bij het zogeheten `Revo’ monument in de vroege ochtend van 25 februari. De president wenste de aanwezigen daar en vermoedelijk de gehele bevolking, een slapeloze nacht toe. Waar dat allemaal op sloeg, is niet duidelijk, maar kwam wel hoogst onvriendelijk over […]

DE VOS EN ZIJN HAREN 

February 27, 2016

Leugens, onwaarheden, bedrog en beloftes niet nakomen! De huidige regering heeft liegen en bedriegen in haar vaandel. Ik geloof zeker dat je drey ai moet hebben wanneer je doorgaat met verkondigen van leugens en onwaarheden. De ongeschoolde massa wordt steeds vaker voorgelogen, en die gelooft er heilig in dat de huidige economische misère waarin wij […]

WITWASPRAKTIJKEN 

February 27, 2016

Dat we in dit land al decennialang bezig zijn gelden uit de drugshandel wit te wassen en daar ook nog redelijk goed in slagen, is geen geheim. We hebben in de afgelopen jaren kunnen zien hoe bepaald vullis de mooiste kastelen heeft kunnen bouwen en in de duurste auto’s rondrijdt. Aangezien we geen actieve fiscale […]

SPOEDVERGADERING OVER ECONOMIE EN CRIMINALITEIT DRINGEND GEWENST 

February 27, 2016

De Nationale Assemblee (DNA) moet zich beraden over een spoedvergadering over de situatie in het land. Zeker als het gaat om de economische situatie en de criminaliteit. De economie heeft aan de ene kant ertoe geleid, dat zoals eerder was voorspeld, de koopkracht van de burgers achteruit is gegaan, waardoor ze minder kunnen besteden. Aan […]

SCHANDALIG 

February 22, 2016

Soms sta je er niet bij stil, wat allemaal om ons heen gebeurt. Het is echt schandelijk en aanstootgevend, wanneer je ziet hoe bepaalde mannen zich misdragen. Het komt te vaak voor, dat Surinaamse mannen vrouwen op onbehoorlijke wijze lastig vallen. Ze lopen vrouwen achterna, maken vrijpostige opmerkingen en blijven vaak zwaar aandringen. Soms neemt […]

VRIJHEID VAN MENINGSUITING op Social Media 

February 20, 2016

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, dat rechten maar ook verantwoordelijkheden (plichten) met zich meebrengt. Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – goedgekeurd in 1948 – stelt dat: `Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat een mening te koesteren zonder inmenging’. Deze wet […]

PRESIDENT WIST WEL MAAR DEED NIKS 

February 20, 2016

Dat het kabinet Bouterse/Ameerali achtervolgd werd door corruptieschandalen is allang bekend. De bedragen die in onbekende zakken zijn verdwenen, zijn niet mals geweest. Op verschillende momenten is er zo flink huisgehouden met staatsgelden dat het zijn weerga niet kent. Hetzelfde beeld van 1996-2000 heeft zich herhaald in de periode 2010-2015 waarbij op ongekende wijze gemeenschapsgelden […]

foto: Johan de randamie

GEEN HAMSTEREN MAAR WEL RICHTING LEGE SCHAPPEN 

February 20, 2016

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van HI heeft geconstateerd dat er vooralsnog niet wordt gehamsterd. Hamsteren komt op een moment dat er een schaarste is aan een product en waarbij op korte termijn geen beeld is wanneer een dergelijk product weer volop te vinden is. Producten waarop een volk snel zal overstappen […]

VRAAG EN AANBOD 

February 20, 2016

De monetaire reserves van ons land zijn ook de vorige maand aanmerkelijk afgenomen ( vide onze editie van donderdag ) naar een zeer verontrustend niveau. Die reserves zijn volgens officiële cijfers in januari van 330 miljoen dollar naar 309 miljoen US dollar gedaald. Dat wil zeggen dat we voor de maandelijkse noodzakelijke inkopen allang ver […]

AAN DE KANTLIJN BLIJVEN HELPT NIET 

February 20, 2016

Al te vaak wordt gezegd dat wij niet moeten klagen, maar dragen. Nu hebben wij een situatie waarbij de economie helemaal aan het afglijden is. Iedereen en alles heeft het moeilijk, omdat men vanwege financiële redenen niet meer kan rondkomen met het salaris. De regering komt nu met populistische maatregelen, omdat men niet vroegtijdig naar […]

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 

February 20, 2016

De regering Bouterse heeft een begrotingstekort van meer dan 8 miljard dollar en zoekt naarstig naar geld. Ze heeft het vorige jaar de subsidies aan de nutsbedrijven SWM en EBS afgeschaft en de kosten afgewenteld op de bevolking. Dit heeft vooral bij de EBS tot gevolg gehad dat de bevolking rekeningen voor elektriciteit voorgeschoteld kreeg […]

NIET NORMAAL 

February 15, 2016

Van de week is dus duidelijk en bevestigd hoeveel de managers en directieleden bij parastatale bedrijven ontvangen. Wie nog durfde te ontkennen wie wat en hoeveel iemand verdiende, heeft dus nu niets meer te zeggen. De informatie is door vicepresident Ashwin Adhin aan het parlement verstrekt, zodat een stukje openheid wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk […]

GEEN DUIDELIJK PRIJSCONTROLEBELEID 

February 13, 2016

Enkele weken of maanden geleden schoten de prijzen in de winkels als een raket omhoog. De koersen waren sky high en dat ging gepaard met de verhoogde tarieven voor nutsvoorzieningen. De chaos was compleet en zowel individuen als de handel en bedrijven, zaten of zitten nog met de handen in het haar. Intussen is bekend […]

DE KLEINE MAN ZAL BOT VANGEN 

February 13, 2016

De Centrale Bank van Suriname heeft gemeend om vanaf nu op nog te bepalen momenten valutaveilingen te doen. Dit op basis van het principe van vraag en aanbod. Zo hoopt men de druk op de ketel weg te halen. Op basis van het resultaat van die dag, wordt een gewogen gemiddelde koers bepaald voor de […]

NASCHOOLSE OPVANG WAS ALTIJD ‘LASTENG’ 

February 13, 2016

Een speciale commissie heeft duidelijk aangegeven dat de Naschoolse Opvang niet heeft voldaan aan de eisen en verwachtingen. Uiteindelijk lag de nadruk op eten in plaats van schoolbegeleiding. Dit is precies wat Keerpunt al geruime tijd heeft gesteld. Wij hebben het van dichtbij meegemaakt en het was niet om aan te zien dat men wachtte […]

(foto: Louis Alfaisie)

BEDELAARS REGIEM 

February 13, 2016

De regering Bouterse I heeft er in de afgelopen vijf jaar zo een financieel –economische en monetaire puinhoop van gemaakt, dat ze thans met een begrotingstekort zit van ruim 8 miljard SRD volgens recente cijfers en dus de grootste problemen heeft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Ze zit tot haar nek in de schulden […]

MOETEN WIJ HET ECHT ALLEMAAL SAMEN DOEN? 

February 13, 2016

`Wij moeten het allemaal samen doen!’ Deze stelling hangt al geruime tijd heel wat mensen de keel uit. Als wij het allemaal echt samen moeten doen, dan zouden de geweldige directeuren van onze overheidsbedrijven niet zoveel hoeven te verdienen. Als het volk moet inleveren met een maandelijkse vergoeding die op dit moment meer dan 50% […]

LOGISCH GEVOLG 

February 6, 2016

Rijst volksvoedsel nummer één wordt ook al duurder. Wat is eigenlijk niet duurder geworden de afgelopen maanden? Alles als je het aan Keerpunt vraagt. Allemaal het gevolg van de devaluatie van de SRD ten opzichte van de dollar, de verhoging van de tarieven voor stroom en water en de tot twee keer toe verhoging van […]

Wordt men nu echt wakker? 

February 6, 2016

Als het kalf verdronken is, dempt men de put, dit wil zeggen: pas nadat er iets goed fout is gegaan, treft men maatregelen die al veel eerder genomen moesten worden. De kranten staan er elke dag bol van, nadat zich al tientallen gevallen hebben voorgedaan, komt het ministerie van Volksgezondheid nu pas met informatie, die […]

PURE KLETSKOEK 

February 6, 2016

Wie gelooft dat verhaal nou eigenlijk van minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen dat de tarieven voor stroom en water verhoogd zijn op basis van de werkelijke kosten om stroom op te wekken in Suriname. Het oude tarief was volgens de bewindsman ver beneden de werkelijke kostprijs en daarom zijn de tarieven volgens Dodson zo uitgevallen. […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249