Keerpunt


Economische maatregelen onbehoorlijk, onverstandig en onsamenhangend 

November 7, 2015

Onbehoorlijk, onverstandig, onwettig en onsamenhangend, zijn kort samengevat enkele kwalificaties die aan de paniekmaatregelen kunnen worden gegeven die de financieel-monetaire autoriteiten deze week hebben doorgevoerd. Zonder enig overleg te plegen, is rigoureus, eenzijdig en in strijd met alle regelgeving aan de algemene banken opgelegd geworden, dat vanaf 4 november het kasreservepercentage wordt verhoogd met 5 […]

BIGI TEM 

November 7, 2015

Over precies negentien dagen zullen wij als volk 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid vieren. De overheid heeft aangekondigd de dag te zullen vieren en daarvoor is een commissie aangesteld onder leiding van Henk Herrenberg. Volgens de beschikbare informatie zullen er wat festiviteiten zijn, maar zal er rekening gehouden worden met de huidige precaire financiële positie van […]

Totale chaos 

October 31, 2015

Wie het er niet mee eens is, slaapt met open ogen. Het is een feit dat wij afstevenen op een financiële chaos. Wij onderschatten de zaak volledig, maar het gaat niet goed. De directeur van De Surinaamsche Bank heeft het via de media gezegd. De meeste banken hebben hun rente op krediet verhoogd. Ook De […]

GEGRONDE BEZORGDHEID 

October 31, 2015

Het assembleelid Kensenhuis van de NDP, maakt zich zorgen over het vertrek van Suralco en de daaruit voortvloeiende afvloeiing van personeel door de dochter van de multinationale onderneming Alcoa uit de VS. Kensenhuis beseft als bewoner van Para als geen ander wat de consequenties zijn voor het district van het sluiten van de raffinaderij te […]

Hok wordt onrustig 

October 31, 2015

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is een van de veel besproken departementen deze regeerperiode. Van de corruptieschandalen bij de EBS, skalians tot en met de verhoogde tarieven voor stroom en water. Kortom, NH is in de picture. Hok heeft zich in het tv-programma ‘Manten Taki’ danig opgewonden. De man is niet te spreken over […]

Onheilspellende ontwikkeling gezondheidssector 

October 31, 2015

De afgelopen weken is het steeds duidelijker geworden, dat er een onheilspellende ontwikkeling zich aan het aftekenen is binnen de gezondheidssector. De saneringsmaatregelen van de overheid schijnen ook doorgevoerd te worden in deze branche, met alle rampzalige gevolgen van dien. Dat men wil gaan bezuinigen op buitenlandse reizen, is tot daar aan toe, maar dat […]

Beleid zonder enige benul 

October 31, 2015

Het gouden woord van deze regering is alom bekend. ‘Bezuinigen’ is het devies. Wat nu wel opvalt, is dat de regering als een kip zonder kop werkt. Men heeft geen enig benul van hoe te besparen, maar er wordt over de hele linie geschreeuwd dat er bezuinigd moet worden. Wij willen wel hierover wat zeggen. […]

INFLATOIR FEESTVIEREN UIT DEN BOZE BIJ HUIDIG DOEMSCENARIO 

October 24, 2015

De regering dient nu reeds het besluit te nemen om 40 jaar Srefidensi niet groots te vieren, maar het erg sober te houden. Nog steeds zitten we met de naweeën van het financieel chaotische Carifesta; het laatste wat we bij de huidige precaire financiële situatie kunnen hebben, is dat er weer allerlei frommelfiguren miljoenen aan […]

WEL OF NIET UITLEKKEN INTERESSEERT ONS NIET 

October 24, 2015

Dat de kwestie EBS veel stof zou doen opwaaien, wisten wij allang. Waar er mogelijk gesjoemeld wordt moet men verwachten dat er veel informatie op straat komt te liggen. In de kwestie EBS heeft het accountantsbureau BDO het onderzoek verricht en is tot een bepaalde slotsom gekomen. Echter bestaat de indruk bij sommigen dat het […]

HET EINDE IS NOG NIET IN ZICHT 

October 24, 2015

De dollarkoers werd afgelopen vrijdag genoteerd voor ver boven de SRD 3.80 voor een US dollar. Er is rapportage dat er veel meer wordt gevraagd. Tongen beweren dat wij zo zoetjes aan richting de SRD 3.90 en SRD 4.00 gaan. Hoe diep zijn wij niet gevallen als land wanneer wij onze eigen economie niet meer […]

FA BOUTA SA MUSU FIRI? 

October 24, 2015

Een vraag die je als weldenkend mens wel mag stellen nu er steeds meer corruptieschandalen boven komen drijven. Misschien slaapt de man nog even lekker als voorheen of misschien hindert het hem toch wel een beetje, dat zijn kabinet uit 2010-2015 zo te schande wordt gezet. Te midden van de financiële crisis komt nu ook […]

MONETAIRE FINANCIERING- INFLATIE EN KOOPKRACHT VERLIES 

October 17, 2015

De staatsschuld is naar verluidt met SRD 400 miljoen gestegen naar SRD 6.9 miljard, aldus gegevens die afleesbaar zijn op de website van het Bureau voor de Staatsschuld. Dat wil zeggen dat de tekorten van de Surinaamse overheid alsmaar verder toenemen, terwijl er tot op dit moment niet echt tekenen zijn dat ze haar inkomsten […]

ZEER GEVAARLIJKE ONTWIKKELING 

October 17, 2015

“De brand in het gebouw op de hoek van de Mr. dr. J.C. de Mirandastraat en de Mr. F.H.R. Lim A Postraat, is het gevolg van opzettelijke brandstichting”, aldus de huidige minister van Justitie en Politie, mr. Jennifer van Dijk-Silos. De bewindsvrouw deed deze onthulling tijdens een onlangs gehouden vergadering van De Nationale Assemblee. Volgens […]

EN WAT DOET JUSTITIE? 

October 17, 2015

Van de week onthulde Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos dat er sprake is van een corrupte bende die zaken heeft gedaan via de afdeling Vreemdelingenzaken. De tyuku’s werden mogelijk gevoed vanuit Hong Kong. Lokale ambtenaren zouden aan het toekennen van verblijfsvergunningen, duizenden dollars hebben verdiend. Het komt dus erop neer dat een netwerk bezig was om […]

HOE IS HET MOGELIJK? 

October 17, 2015

Tot nu toe kunnen wij onze eigen verfijnde brandstof niet produceren. Dit, omdat de nieuwe raffinaderij die met veel tam tam is gebouwd, nog niet in productie is. Uit informatie van de oppositie blijkt nu dat er heel wat zaken mis moeten zijn gegaan waardoor ons land nog steeds olie moet importeren. In april 2014 […]

HOE IS HET GODS MOGELIJK? 

October 12, 2015

Hoe is het Gods mogelijk dat de regering Bouterse met een gehalveerde landsbegroting voor 2015-2016 tot gezond bestuur wenst te geraken? Een vraag die niet slechts economen en economisten elkaar stellen, maar ook personen en instanties die onder de vorige begroting niet of nauwelijks aan hun geld konden komen. De overheid stikt van de schulden […]

Wist u dat? 

October 9, 2015

Door de te lange jaarrede van de president, zijn er weinig mensen die een touw aan de inhoud konden vastknopen, Zeker de helft van DNA-leden niets weet over de inhoud van een nieuwe overeenkomst met Alcoa, Alleen het nieuws van Alcoa echt nieuw was,de rest hebben we al zo vaak gehoord, Niet de regering,maar de […]

BELOOND VOOR HET ROVEN 

October 9, 2015

Ai boi, mi mama. Suriname, Suriname waar gaan wij naar toe. Er was eerst een heel gevecht rond de skalians. De minister van NH, Regilio Dodson, onpopte zich als een redder van het milieu door de houders van de drijvende goudbedrijven op het stuwmeer te sommeren te stoppen met activiteiten. Hij droeg de zaak over […]

Stevig Amerikaans signaal richting paars regiem 

October 9, 2015

De scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Jay Anania, heeft kort voor zijn vertrek drie afzonderlijke interviews afgestaan aan Apintie TV, Starnieuws en De West, waarbij met name de verslaggeving van zijn vraaggesprek met ons avondblad, het paarse regiem in het verkeerde keelgat is gevallen. De VS-ambassadeur heeft de vinger op de zere […]

WEER DAT SLAPPE GEDOE VAN SURINAME 

October 9, 2015

De grenskwestie met Guyana is weer actueel geworden. Zo actueel zelfs dat de president van Guyana er geen gras over heeft laten groeien en gelijk reageerde. Volgens hem is de claim van ons land ‘vals’. David Granger, een voormalige legertopper, zal zijn gespierde taal altijd demonstreren. Trouwens, dat heeft elke Guyanese president gedaan als het […]

VS-ambassadeur legt vinger op de zere plek 

October 3, 2015

De scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, zijne excellentie Jay Anania, heeft vorige week nog voor zijn terugreis naar zijn vaderland, een marathoninterview afgestaan aan ons avondblad. Anania heeft zijn licht over een scala aan onderwerpen laten schijnen en heeft daarbij geen blad voor de mond genomen. De Amerikaanse topdiplomaat heeft gewoon gezegd […]

HYPERMODERNE RAFFINADERIJ 

October 3, 2015

De president van dit land hield afgelopen woensdag zijn jaarrede in DNA en ging ook in op de Suralco perikelen. Al maanden horen wij dat de Suralco aan het afbouwen is en zal vertrekken. Er is niet voldoende winbare bauxiet om de raffinaderij te Paranam draaiende te houden en het is niet mogelijk op korte […]

Nu pas ontdekt 

October 3, 2015

Onze onderwijsminister is tot een ground breaking conclusion gekomen.  De Naschoolse Opvang, beter bekend als de NSO, moet stoppen omdat er nooit is geëvalueerd. Deze minister komt niet serieus over. Wie was dan de beste onderwijsdirecteur, zoals hij door enkelen werd genoemd. Heeft hij dan, toen Ashwin Adhin minister was, nooit een grondige evaluatie aanbevolen? […]

ARBEIDSONRUST NIET ONDERSCHATTEN 

October 1, 2015

Zowel te Moengo als te Paranam is het onrustig. Werknemers in dienst van de Suralco en contractors leven in grote onzekerheid. De krachten in dienst van de zogeheten contractors, komen gewoon op straat te staan en kunnen misschien niet eens op een behoorlijke afkoopregeling rekenen. Wat voor afscheidsregeling de Alcoa en haar dochter Suralco hebben […]

NU REEDS 

September 26, 2015

Nu reeds is minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen door de NDP in zijn hemd gezet. Dodson was onlangs met een actie begonnen om de zogeheten skalians uit het Van Blommesteinmeer in het district Brokpondo te verwijderen. Het streven van de bewindsman die namens de partij DOE het departement beheert, was erop gericht de drijvende goudpontoninstallaties […]

BEERPUT 

September 26, 2015

Zowel bij het Korps Politie Suriname als bij de penitentiare ambtenaren, is men opgelucht en blij met de komst van mr. Jennifer Van Dijk-Silos als minister op Justitie en Politie. Men had bij beide korpsen echt wel de buik vol van Belfort die vaak op rancuneuze wijze zaken wenste te benaderen. Vooral bij de gevangenbewaarders […]

DIT BEDOELEN WIJ MET DIE SPECIALE POT 

September 26, 2015

Al jaren schrijft Keerpunt over het hebben van een speciale pot. Een soort fonds dat kan worden aangesproken wanneer zich ernstige zaken voordoen en er binnen korte tijd geld nodig is. Wij hebben laatst nog een van de zwaarste rukwinden gekend waarbij de schade enorm was. Kortom, ons land heeft binnen korte tijd zoveel calamiteiten […]

TINGI TORI 

September 26, 2015

Het wordt met de dag duidelijker dat er bij de Energie Bedrijven Suriname, EBS, tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gefraudeerd en dat er veel geld is verdwenen, zeer vermoedelijk in de zakken van hooggeplaatsten binnen het bedrijf. Ook daarbuiten is geld beland. Voor miljoenen aan vreemde valuta werd er overgemaakt en daarvoor […]

CBvS tovert nieuwe aap uit de mouw 

September 26, 2015

De Centrale Bank van Suriname heeft deze week in de staatssoap `A len’len libi’, een nieuwe aap uit de mouw getoverd. De binnenlandse schuld omzetten in een langlopende lening, oftewel als een struisvogel het probleem opschuiven naar volgende generaties. Is het daarom dat de Centrale Bank al geruime tijd geen nationale statistieken meer presenteert op […]

LINSCHEER IS NU DE BAAS VAN HET LAND 

September 26, 2015

Melvin Linscheer, directeur van het Bureau voor de Nationale Veiligheid (BNV) zegt dat de skalians niet ontmanteld moeten worden. Skalians en overige vormen van kleinschalige goudactiviteiten leveren een cruciale bijdrage aan de economie en mogen daarom niet kapot worden geslagen. “Vanaf het begin is het beleid erop gericht om ordening te brengen in de kleinschalige […]