Keerpunt


TINGI TORI 

September 26, 2015

Het wordt met de dag duidelijker dat er bij de Energie Bedrijven Suriname, EBS, tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gefraudeerd en dat er veel geld is verdwenen, zeer vermoedelijk in de zakken van hooggeplaatsten binnen het bedrijf. Ook daarbuiten is geld beland. Voor miljoenen aan vreemde valuta werd er overgemaakt en daarvoor […]

CBvS tovert nieuwe aap uit de mouw 

September 26, 2015

De Centrale Bank van Suriname heeft deze week in de staatssoap `A len’len libi’, een nieuwe aap uit de mouw getoverd. De binnenlandse schuld omzetten in een langlopende lening, oftewel als een struisvogel het probleem opschuiven naar volgende generaties. Is het daarom dat de Centrale Bank al geruime tijd geen nationale statistieken meer presenteert op […]

LINSCHEER IS NU DE BAAS VAN HET LAND 

September 26, 2015

Melvin Linscheer, directeur van het Bureau voor de Nationale Veiligheid (BNV) zegt dat de skalians niet ontmanteld moeten worden. Skalians en overige vormen van kleinschalige goudactiviteiten leveren een cruciale bijdrage aan de economie en mogen daarom niet kapot worden geslagen. “Vanaf het begin is het beleid erop gericht om ordening te brengen in de kleinschalige […]

Staatsschuld toch weer met SRD 180 miljoen toegenomen 

September 19, 2015

Gisteren is bekend geworden, dat de totale staatsschuld toch weer fors is toegenomen; per eind juli heeft er namelijk een vermeerdering plaatsgevonden met SRD 180 miljoen tot een totaalbedrag van circa SRD 6,5 miljard. De forse vermeerdering van de overheidsschuld is hoofdzakelijk te wijten aan een nieuwe tendens in de laatste maanden, namelijk een fikse […]

WAT STAAT ONS TE WACHTEN? 

September 19, 2015

Dit is de vraag die veel werknemers van Suralco L.L.C. en de aan dit bedrijf gekoppelde contractors zich dagelijks afvragen. Thans is het bekend dat per 30 november de productie in de raffinaderij te Paranam naar nul zal worden gebracht, hetgeen inhoudt dat op die dag het einde verhaal is voor de werknemers die aldaar […]

NU PAS? 

September 19, 2015

Minister Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft een aanvang gemaakt met het invorderen van voertuigen van de overheid bij lagere ambtenaren. Het is de bewindsman gebleken, dat deze groep ambtenaren voertuigen onder hun beheer had waar ze geen recht op heeft en oneigenlijk gebruik van maakte. Bovendien werden de auto’s op kosten van de Staat van […]

AFLEIDINGSMANOEUVRES IN ZWANG 

September 19, 2015

We zitten momenteel met zijn allen in een enorme financiële crisis die veroorzaakt is door wanbeleid van de regering Bouterse I en wel tussen 2010 en 2015. Hoe deze regering denkt uit de crisis te geraken, weten we thans ook al voor een deel. De government take is verhoogd en heeft gemaakt dat wij thans […]

RONALD MET RUG TEGEN DE MUUR 

September 12, 2015

Ronald van de ambtenarenploeg is het eens met de solidariteitsheffingen die zijn baas heeft aangekondigd en door de strot van de Surinaamse samenleving wenst door te drukken. Ronald is van mening dat het hele volk solidair moet zijn met de maatregelen, al moet je op korte termijn daarvoor pienaren. Ronald vindt dat we al veel […]

DynastIE Bouterse: Luis Vuitton and in love with the coco 

September 12, 2015

De kritieken op sociale media waren niet mals toen de website www.quotenet.nl deze week door middel van een artikel een kijkje gaf in het luxe leventje van de Dynastie van de familie Bouterse. Gucci, Prada, Luis Vuitton, opzichtige sportauto’s, paleisjes en speedboten: wie het breed heeft, laat het breed hangen, is een van de verontwaardigde […]

GOED BEGIN IS HET HALVE WERK 

September 12, 2015

De bal in het strafrechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden c.q. corrupte handelingen gepleegd bij de Energie Bedrijven Suriname, (EBS), rolt thans sneller dan gedacht. De zaak begint nu echt een sneeuwbaleffect te sorteren. Er is daar volgens meldingen op grote schaal met gemeenschapsgelden gestoeid. Volgens de meest recente berichten, heeft de directie van dat bedrijf ver […]

HOE EERLIJK IS CLO 

September 12, 2015

Het gesprek van de dag is ongetwijfeld de aangekondigde tariefsverhogingen door de regering. Het gaat om de verhoogde government take, ongeacht welke naam men die wil geven. Verder hogere onbetaalbare stroom- en watertarieven. Het gros van de vakbonden is het oneens met de werkwijze. Men wenst eerder een gefaseerde aanpak. Collega-vakorganisatie CLO (lees: verlengstuk van […]

DUS MOETEN WE NU OOK VOOR MISS PEGGY GAAN ZORGEN? 

September 12, 2015

Buikriemen aanhalen, tai bere, torenhoge benzine – en nutstarieven: van alles en nog wat is deze week door de slokdarm van de eerbare Surinamer gedrukt. Wie schetst dan niet velen hun verbazing, als met droge kutai ogen eventjes medegedeeld is geworden dat een of andere Miss Peggy voortaan de dienst gaat uitmaken op het Kabinet. […]

SOLIDARITEITSHEFFINGEN 

September 5, 2015

Zo moet dat nieuwe ding heten dat de overheid de afgelopen week heeft aangekondigd op het volk van Suriname te willen loslaten. Assemblee op reces en dan als een dief in de nacht een besluit nemen om de government take met maar liefst 40 cent per liter te verhogen en de water- en energietarieven met […]

DODSON EEN VREEMDE IN JERUZALEM? 

September 5, 2015

Die DOE-minister op NH zeg , die geeft ons de indruk dat hij niet goed op de hoogte is van de zware financiële belangen in dit land . De man tracht namens zijn politieke partij een kruistocht te beginnen tegen corruptie, maar vergeet dat bepaalde belangen zo belangrijk zijn voor de grootste politieke groep binnen […]

ALLE MINISTERS MOETEN TECHNOCRAAT ZIJN 

September 5, 2015

Al jaren wordt gesproken over de ministers die in ons land worden aangesteld. Ministers zijn het product van de politiek nadat er verkiezingen zijn gehouden. Er moet een kabinet aangesteld worden dat het land verder tot ontwikkeling moet brengen. Van ministers en anderen die hoge posities zullen innemen, wordt verwacht dat ze goed onderricht zijn […]

LANTI GRABU AAN DE POMP ALS DIEF IN DE NACHT DOORGEVOERD 

September 5, 2015

Het gesprek van de week in deze inmiddels helemaal verpeste vakantie, is de op maandagnacht totaal onverwacht doorgevoerde drastische verhoging van de brandstofprijzen en de bekendmaking dat per 15 september aanstaande de elektriciteits- en watertarieven rigoureus zullen worden aangepast. Het gaat om zulke draconische maatregelen, dat autorijden, een wasje doen of kleren strijken, zullen verworden […]

EERST LAWAAI EN WERKNEERLEGGING DAN GELD 

September 5, 2015

De medisch specialisten in het Sint Vincentius Ziekenhuis die steun verleenden aan de Spoedeisende Hulp, hebben de werkzaamheden hervat. Zo kon deze week gemeld worden. De voormelde specialisten hadden het werk uit protest neergelegd, omdat ze al acht maanden niet waren betaald door Lanti. Na de werkneerlegging en de publiciteit rond deze actie, kwam de […]

NIEUWE BEGROTING NOODZAKELIJK 

September 5, 2015

De solidariteitsheffingen die de regering Bouterse II wenst door te drukken, zullen een behoorlijke inflatie over de gehele linie veroorzaken. De consument wordt ongetwijfeld keihard getroffen door deze tariefsaanpassingen op brandstof, water en licht. Neem nou bijvoorbeeld een taxichauffeur die meer voor benzine moet betalen, die vraagt gelijk meer voor een rit. Hij zal ook […]

Gilly Iron DOE 

September 5, 2015

Beleidmakers zijn in de geschiedenis vaak gekoppeld aan het robuust metaal ‘ijzer’ als ze een hard beleid voerden. Keerpunt vond de Engelse versie van die naam beter passen bij minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Die werd begin augustus als bewindsman opgenomen in een nieuw Kabinet, Bouterse II, en hij had nauwelijks de tijd […]

WIE WEL EN WIE WEER NIET? 

August 29, 2015

Niet alleen Keerpunt, maar velen in deze gemeenschap zijn benieuwd hoever deze regering wenst te gaan bij het bestrijden van corruptie in dit land. We zien dat er een grootschalig corruptieonderzoek is gestart over vermeende malversaties bij de Energie Bedrijven Suriname , EBS, en dat deze week de directeur van het bedrijf is gesommeerd gaande […]

Leven wordt duurder 

August 29, 2015

Consumenten hebben in juli 4,6% meer betaald voor goederen dan een jaar geleden. Het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) komt op een maandinflatie in juli ten opzichte van juni dit jaar van 0,6%. De goederen en diensten (297) die het ABS in de gaten houdt, hebben in één maand prijsschommelingen gehad van een daling tot […]

Economie behoeft sanering, geen financiële abracadraba 

August 29, 2015

De economie van Suriname kan slechts gezond gemaakt worden wanneer maatregelen als de implementatie van een stringent budgettair beleid, diversificatie, uitbanning van corruptie, en rigoureuze sanering binnen de overheid plaatsvindt. Voorts is het van cruciaal belang dat de monetaire autoriteiten met serieuze besluiten komen en niet gaan goochelen met cijfers of komen opdraven met allerhande […]

Vreemde tori 

August 22, 2015

Asis Gajadien laat er geen gras over groeien. De nieuwe regering zit er nauwelijks en de man heeft al heel wat vragen. Hij kaart een opmerkelijke zaak aan die uiteraard nader onderzoek behoeft. Tijdens de vorige regering speelde er al heel wat rond de prijzen van infrastructuur projecten waarop niet afdoend is geantwoord. Gajadien wil […]

Peneux zal zich moeten bewijzen 

August 22, 2015

Robert Peneux is de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Van hem wordt gezegd dat hij het onderwijsveld en beleid als geen ander kent, dus moet het de komende 5 jaar in elk geval beter gaan met het onderwijsgebeuren. We hebben zojuist het schooljaar 2014-2015 met minder prettig nieuws afgesloten. Landelijk is het gemiddeld […]

SLIMMER DAN VERONDERSTELD 

August 22, 2015

Leiders van de verschillende vakorganisaties aangesloten bij de Raad voor de Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, zijn veel slimmer dan door de regering Bouterse werd verondersteld. Voorbeeldfiguren als Derby, Daal en Sylvester, zijn niet langer in ons midden, maar ze hebben wel ervoor gezorgd dat hun kwekelingen wel het verstand op de juiste plaats hebben, met […]

FUFURU EN SPARTELINGEN 

August 22, 2015

Hoe je het ook draait of keert, er is ernstig gestoeid met middelen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in de afgelopen vijf jaar. Er zijn miljoenen aan vreemde valuta overgemaakt voor de levering van noodaggregaten en die werden nimmer geleverd. Nu reeds heeft de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD), aan het werk gezet door […]

Storm in bovenkamer Sandew Hira 

August 15, 2015

Al heeft meneer niet zo een groot hoofd, er gebeuren nogal veel dingen op zolder bij Sandew Hira (Dew Baboeram). Het regent niet alleen maar in zijn bovenkamer, maar er schijnt ook nog een stevige storm te woeden. Hira gelooft er heilig in, dat president Desiré Bouterse, de hoofdverdachte van de moord op 15 mannen […]

KAN ALLEEN MAAR ERGER WORDEN 

August 15, 2015

De afgelopen week vond er na lange tijd weer een gewapende roofoverval op de Oost-Westverbinding plaats en wel bij Alfonsdorp enkele kilometers verwijderd van de grensplaats Albina. Wie de weg tussen Moengo en Albina kent, weet dat er drempels zijn geplaatst bij het voormelde inheemse dorp. Daar moet je vaart verminderen en daar hebben de […]

NOG VIJF? 

August 15, 2015

De afgelopen woensdag hadden we dan de inauguratie van de president en vicepresident in de Anthony Nesty Sporthal die voor die gelegenheid dienst deed als De Nationale Assemblee. President Bouterse ging met deze inauguratie zijn tweede ambtsperiode in en Ashwin Adhin mag aan zijn eerste periode als vicepresident en voorzitter van de Raad van Ministers […]

TOT DE BODEM 

August 15, 2015

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gestolen. Het onderzoek, ingesteld door de CLAD in opdracht van het Openbaar Ministerie, heeft reeds aangegeven dat er sprake is geweest van ernstige malversaties. Zo zouden er overmakingen van 6.2 miljoen dollar hebben plaatsgevonden voor […]