Keerpunt


OM DE HETE BRIJ .. 

June 15, 2019

De regering Bouterse loopt maar om de hete brij van de Chinese hektrawlers heen en durft dus nu overduidelijk geen beslissing te nemen. Minister Rabinder Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zat nauwelijks op zijn zetel aan de Leatitia Vriesdelaan of hij verkondigde, dat er niet om de wet heen gelopen kan worden en daarom de zes Chinese hektrawlers maar moeten vertrekken, omdat ze geen vergunning zullen kunnen krijgen.

STAAT ONS EVENTUEEL OOK TE WACHTEN 

June 15, 2019

Het eiland Sint Maarten, dat uit een Nederlands en Frans deel bestaat, heeft volgens berichten nog maar enkele maanden de tijd om zijn wetgeving rond het witwassen van crimineel geld op orde te brengen.

REINSTE MUGGENZIFTERIJ OVER ZWEMVESTEN 

June 15, 2019

De Verenigde Hervormings Partij, VHP, maakt een enorme groei door en dat tot groot ongenoegen van Bouterse en zijn NDP. Op tal van manieren tracht men de partij  te bekladden, beschuldigen en dan ook vaak nog op ongefundeerde wijze.

LEESHONGER 

June 15, 2019

Over enkele maanden is het weer zover en maken alle glo-leerlingen van de zesde klas, de eindtoets. Al jaren ligt het cijfer voor algemene taalkennis tussen de vijf en de zes.

SRD 150.000 EXTRA VOOR VERHUIZING SOZAVO 

June 15, 2019

André Misiekaba heeft bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, verklaard, dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, dit jaar nog zal verhuizen uit het pand aan de Waterkant.

POLITIEKE VERRADERS HEBBEN BOUTERSE GEKOZEN ALS PRESIDENT 

June 15, 2019

De regering Bouterse II heeft nog ongeveer een jaar om aan te zitten. Inmiddels is zij al ruim 9 jaar aan de macht en heeft op veel vlakken grandioos gefaald. Deze stelling wordt bevestigd en benadrukt door een aantal deskundigen.

WE ZIJN NIET VERGETEN 

June 15, 2019

Heel veel mensen staan te springen en te juichen, alleen omdat de regering beloofd heeft de wegen in het Anjoemara-project in Albina en de weg naar Ricanaumofo te asfalteren.

DE STRIJD OM VLAGGEN 

June 15, 2019

Wie zou kunnen denken dat vlaggen van politieke partijen zoveel invloed hebben op de mens. Je kan zelfs worden uitgescholden als een vlag van een politieke partij voor je deur wappert. Hoe mooi zou ons land niet zijn als iedereen zich zo nationalistisch opstelde en uitkwam voor de Surinaamse vlag.

WAT EEN OPLUCHTING?! 

June 15, 2019

Suriname en Togo hebben een visumafschaffingsovereenkomst getekend voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. Veel Surinamers hebben nauwelijks van dit land gehoord.

DAAD BIJ HET WOORD VOEGEN 

June 8, 2019

De aannemers kijken reikhalzend uit als de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, de daad bij het woord zal voegen en de regels in de contracten voor projecten zal aanpassen.

FERMERE UITSPRAKEN VERWACHT VAN CARAM 

June 8, 2019

Het is jammer dat professor Anthony Caram, als voornalige opponent van het regime van Bouterse, zich niet wat fermer opstelt in de kwestie van de wijziging van het kasreservebeleid. In zijn analyse ziet hij voor- en nadelen van de nieuwe kasreserveregeling, maar zijn voorgestelde oplossing is halfslachtig

CENTRALE BANK WEKT GEEN VERTROUWEN 

June 8, 2019

Het Surinaamse volk en zijn vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee, zouden moeten eisen, dat er spoedig een onafhankelijk en deskundig onderzoek komt naar de cijfers en de financiële positie van de Centrale Bank van Suriname, CBvS.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR?? 

June 8, 2019

Enige tijd geleden werd er vanwege de regering Bouterse geopperd, dat ze voorstander van de openbaarheid van bestuur is. Toen we deze op schrift gestelde mededeling lazen, moesten we hardop lachen, omdat het voor ons de zoveelste klucht was, voortgebracht door een bedrieglijk regiem. Openbaarheid van bestuur bestaat nauwelijks of helemaal niet in dit land.

HOUTROOF, GOUDROOF, VISROOF 

June 8, 2019

Ons land wordt op allerlei manieren leeggeroofd van haar natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt er in het binnenland hout- en goudroof gepleegd, beide met extreme ecologische gevolgen voor onze natuur. Vervolgens lopen wij het risico, dat straks onze vis door fabrieksschepen in rap tempo zal worden weggedragen.

WALGELIJK 

June 8, 2019

Dat was de vertoning van een telegrafist, toen bij de verbindingstroepen van het Nationaal Leger en thans omhoog geschoten (gebombardeerd) tot minister, die tijdens de Binnenlandse Oorlog niet verder kwam dan Paranam en ook niet verder dan Stolkertsijver.

Waar moet het naartoe 

June 8, 2019

De situatie wordt op elk gebied in dit land steeds erger en triester. Men blijft vanwege de regering onwaarheden verkondigen, men gaat gewoon door met het lenen van geld, de corruptie neemt steeds grotere vormen aan en het schaamtegevoel is compleet komen weg te vallen.

LANGVERWACHTE AANPAK 

June 8, 2019

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft aangegeven, dat om nog meer woningbezit te stimuleren, de volkswoningbouwprojecten Helena Christina en Sophia’s Lust, ten verkoop aangeboden zullen worden.

GEEN SPELLETJES MEER 

June 8, 2019

Overal waar de regering burgers tegemoet probeert te komen, zijn er burgers die misbruik maken van de gelegenheid, terwijl anderen strikt de richtlijnen volgen.

KIJK OM JE HEEN, DOE WAT 

June 8, 2019

Kijk om je heen, doe er wat aan. Wie denkt dat dit de slogan is van een milieuorganisatie die oproept iets te doen aan al de troep op straat, of een campagne tegen kwikvervuiling, heeft het bij het verkeerde eind. Het is de slogan van het Korps Politie Suriname, KPS, en de werkgroep Trafficking in Persons, TIP.

PALMOLIE OF ORDINAIRE HOUTROOF? 

June 8, 2019

Binnen de regering Bouterse II, beschikt men al geruime tijd over informatie dat er rare dingen gebeuren in de streek in Oost-Suriname die aan het Chinese staatsbedrijf China Zhong Heng Tai Investment Company Ltd, in concessie is afgestaan voor het opzetten van een palmoliebedrijf.

POPULISTISCH BELEID EN PRIORITEITEN 

June 2, 2019

Vanaf het aantreden van de regering Bouterse in 2010, heeft  ze aangetoond niet de juiste prioriteiten te kunnen stellen om dit land verder en rap tot ontwikkeling te brengen.

PRESIDENTIEEL PALEIS INCLUIS 

June 2, 2019

De verwaarlozing van monumenten behorende aan de overheid grijpt overal om zich heen en ook het mooiste gebouw, het Presidentieel Paleis, is daar niet van bespaard gebleven.

BEKWAAM? 

June 2, 2019

Werd het onderwijsveld eerst geteisterd door minister Peneux die met zijn ‘’korte metten, harde taal’’, het gehele leerkrachtenkorps tegen zich in het harnas joeg, sinds de benoeming van Lilian Ferrier als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is het er niet beter op geworden.

WIJ VOORZIEN IN DE VRAAG NAAR DRUGS? 

June 2, 2019

n de Dr. Jules Sedney haven heeft de douanerecherche twee weken geleden in een container flessen siroop aangetroffen waarin vloeibare cocaïne zat. Nog geen drie weken geleden werd er een container met 492 kilogram cocaïne in Frankrijk onderschept.

MINDER RISICO BANKEN MET BUITENLANDSE REKENING 

June 2, 2019

De bijzondere recente ontwikkeling is dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) (waarschijnlijk op aandringen van de overheid) de vreemde valuta die nu op buitenlandse bankrekeningen staat, wil laten overbrengen naar de moederbank.

ILLEGALITEIT IN BROKOPONDO 

June 1, 2019

Het gaat weer helemaal mis in de zogeheten Roma Pit, die ligt in de goudconcessie van Rosebel Gold Mines, Iamgold. Er doen zich wederom totaal anarchistische toestanden voor nu er lieden die niet afkomstig zijn uit Koffiekamp en behorende tot het zogenaamde Makamboa goudzoekerscollectief, het gebied zijn binnengedrongen en zich in de Roma Pit met goudmijnactiviteiten bezighouden, zulks tot groot ongenoegen van de bewoners van Koffiekamp die van Iamgold toestemming hadden gekregen op beperkte schaal naar het edele metaal te zoeken.

POLITIE ZONDER VOERTUIG 

June 1, 2019

Zonder materiaal en voertuigen kan gezegd worden dat het werk van de politie zeker niet gedaan worden. Zonder voertuig om uit te rukken, kan de politie de veiligheid van de burgers niet garanderen. Echter zien we dat enkele politiebureaus zonder wagen zitten of een tekort hebben waardoor het werk niet adequaat kan worden gedaan.

IS DE CENTRALE BANK TECHNISCH FAILLIET? 

June 1, 2019

Doordat de overheid bedrijven niet op tijd betaalde konden deze hun kredieten bij de banken niet aflossen. Dat werd tijdelijk opgelost door indirecte monetaire financiering. De Centrale Bank van Suriname verlaagde de kasreserve voor vreemde valuta en ruilde deze met de banken tegen SRD, die de banken moesten investeren in schatkistpapier van de overheid. Daarmee loste de overheid haar schulden af.

ROOFPARTIJEN EN VERKRACHTING! 

June 1, 2019

Wat is er toch met ons aan de hand? Roofpartijen op openbare scholen, verkrachting van een leerling, bedreiging van personen die betrokken zijn bij het onderwijs. Genoeg strafbare handelingen om er niet schouderophalend aan voorbij te mogen gaan.

TELTING & GERSIE HAALDEN KASRESERVE NIET TERUG 

June 1, 2019

Volgens de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert- Gray van Trikt, zal de vreemde valuta kasreserve van de lokale banken zorgen voor een betere solvabiliteitspositie. Solvabiliteit betekent het vermogen om op lange termijn aan schuldverplichtingen te kunnen voldoen.