Keerpunt


OPENBAARHEID VAN BESTUUR?? 

June 8, 2019

Enige tijd geleden werd er vanwege de regering Bouterse geopperd, dat ze voorstander van de openbaarheid van bestuur is. Toen we deze op schrift gestelde mededeling lazen, moesten we hardop lachen, omdat het voor ons de zoveelste klucht was, voortgebracht door een bedrieglijk regiem. Openbaarheid van bestuur bestaat nauwelijks of helemaal niet in dit land.

HOUTROOF, GOUDROOF, VISROOF 

June 8, 2019

Ons land wordt op allerlei manieren leeggeroofd van haar natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt er in het binnenland hout- en goudroof gepleegd, beide met extreme ecologische gevolgen voor onze natuur. Vervolgens lopen wij het risico, dat straks onze vis door fabrieksschepen in rap tempo zal worden weggedragen.

WALGELIJK 

June 8, 2019

Dat was de vertoning van een telegrafist, toen bij de verbindingstroepen van het Nationaal Leger en thans omhoog geschoten (gebombardeerd) tot minister, die tijdens de Binnenlandse Oorlog niet verder kwam dan Paranam en ook niet verder dan Stolkertsijver.

Waar moet het naartoe 

June 8, 2019

De situatie wordt op elk gebied in dit land steeds erger en triester. Men blijft vanwege de regering onwaarheden verkondigen, men gaat gewoon door met het lenen van geld, de corruptie neemt steeds grotere vormen aan en het schaamtegevoel is compleet komen weg te vallen.

LANGVERWACHTE AANPAK 

June 8, 2019

Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, heeft aangegeven, dat om nog meer woningbezit te stimuleren, de volkswoningbouwprojecten Helena Christina en Sophia’s Lust, ten verkoop aangeboden zullen worden.

GEEN SPELLETJES MEER 

June 8, 2019

Overal waar de regering burgers tegemoet probeert te komen, zijn er burgers die misbruik maken van de gelegenheid, terwijl anderen strikt de richtlijnen volgen.

KIJK OM JE HEEN, DOE WAT 

June 8, 2019

Kijk om je heen, doe er wat aan. Wie denkt dat dit de slogan is van een milieuorganisatie die oproept iets te doen aan al de troep op straat, of een campagne tegen kwikvervuiling, heeft het bij het verkeerde eind. Het is de slogan van het Korps Politie Suriname, KPS, en de werkgroep Trafficking in Persons, TIP.

PALMOLIE OF ORDINAIRE HOUTROOF? 

June 8, 2019

Binnen de regering Bouterse II, beschikt men al geruime tijd over informatie dat er rare dingen gebeuren in de streek in Oost-Suriname die aan het Chinese staatsbedrijf China Zhong Heng Tai Investment Company Ltd, in concessie is afgestaan voor het opzetten van een palmoliebedrijf.

POPULISTISCH BELEID EN PRIORITEITEN 

June 2, 2019

Vanaf het aantreden van de regering Bouterse in 2010, heeft  ze aangetoond niet de juiste prioriteiten te kunnen stellen om dit land verder en rap tot ontwikkeling te brengen.

PRESIDENTIEEL PALEIS INCLUIS 

June 2, 2019

De verwaarlozing van monumenten behorende aan de overheid grijpt overal om zich heen en ook het mooiste gebouw, het Presidentieel Paleis, is daar niet van bespaard gebleven.

BEKWAAM? 

June 2, 2019

Werd het onderwijsveld eerst geteisterd door minister Peneux die met zijn ‘’korte metten, harde taal’’, het gehele leerkrachtenkorps tegen zich in het harnas joeg, sinds de benoeming van Lilian Ferrier als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is het er niet beter op geworden.

WIJ VOORZIEN IN DE VRAAG NAAR DRUGS? 

June 2, 2019

n de Dr. Jules Sedney haven heeft de douanerecherche twee weken geleden in een container flessen siroop aangetroffen waarin vloeibare cocaïne zat. Nog geen drie weken geleden werd er een container met 492 kilogram cocaïne in Frankrijk onderschept.

MINDER RISICO BANKEN MET BUITENLANDSE REKENING 

June 2, 2019

De bijzondere recente ontwikkeling is dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) (waarschijnlijk op aandringen van de overheid) de vreemde valuta die nu op buitenlandse bankrekeningen staat, wil laten overbrengen naar de moederbank.

ILLEGALITEIT IN BROKOPONDO 

June 1, 2019

Het gaat weer helemaal mis in de zogeheten Roma Pit, die ligt in de goudconcessie van Rosebel Gold Mines, Iamgold. Er doen zich wederom totaal anarchistische toestanden voor nu er lieden die niet afkomstig zijn uit Koffiekamp en behorende tot het zogenaamde Makamboa goudzoekerscollectief, het gebied zijn binnengedrongen en zich in de Roma Pit met goudmijnactiviteiten bezighouden, zulks tot groot ongenoegen van de bewoners van Koffiekamp die van Iamgold toestemming hadden gekregen op beperkte schaal naar het edele metaal te zoeken.

POLITIE ZONDER VOERTUIG 

June 1, 2019

Zonder materiaal en voertuigen kan gezegd worden dat het werk van de politie zeker niet gedaan worden. Zonder voertuig om uit te rukken, kan de politie de veiligheid van de burgers niet garanderen. Echter zien we dat enkele politiebureaus zonder wagen zitten of een tekort hebben waardoor het werk niet adequaat kan worden gedaan.

IS DE CENTRALE BANK TECHNISCH FAILLIET? 

June 1, 2019

Doordat de overheid bedrijven niet op tijd betaalde konden deze hun kredieten bij de banken niet aflossen. Dat werd tijdelijk opgelost door indirecte monetaire financiering. De Centrale Bank van Suriname verlaagde de kasreserve voor vreemde valuta en ruilde deze met de banken tegen SRD, die de banken moesten investeren in schatkistpapier van de overheid. Daarmee loste de overheid haar schulden af.

ROOFPARTIJEN EN VERKRACHTING! 

June 1, 2019

Wat is er toch met ons aan de hand? Roofpartijen op openbare scholen, verkrachting van een leerling, bedreiging van personen die betrokken zijn bij het onderwijs. Genoeg strafbare handelingen om er niet schouderophalend aan voorbij te mogen gaan.

TELTING & GERSIE HAALDEN KASRESERVE NIET TERUG 

June 1, 2019

Volgens de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert- Gray van Trikt, zal de vreemde valuta kasreserve van de lokale banken zorgen voor een betere solvabiliteitspositie. Solvabiliteit betekent het vermogen om op lange termijn aan schuldverplichtingen te kunnen voldoen.

foto: Louis Alfaisie

DE REGERING EN HAAR LIEFDE VOOR REPRESSIEVE REGIMES 

May 26, 2019

De regering Bouterse laat duidelijk merken dat zij een immense liefde heeft voor landen met een repressief regime. Dit is afgelopen dinsdag wederom gebleken tijdens een vergadering van de OAS rond de mensenrechtenschendingen in Nicaragua.

ILLEGALE VISSERIJ MOET ONDERZOCHT WORDEN 

May 26, 2019

De internationale niet-gouvernementele organisatie Operations Oscar, heeft Suriname de hand gereikt om de illegale visserij in kaart te brengen. Een team van de organisatie heeft zich gedurende anderhalve week georiënteerd in ons land.

IS HET WAAR? 

May 26, 2019

Recent is er een document uitgelekt van André Theodorus Misiekaba, dat verband houdt met de vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank, SPSB. Uit het document blijkt dat Misiekaba een lening van SRD 175.000 heeft bij de bank.

HOUTROOF OP ONGEKENDE SCHAAL 

May 25, 2019

Eigenlijk hoeft bij deze foto niet eens een uitgebreide uitleg. Het beeld laat zien hoe op zeer massieve schaal ons rondhout wordt weggedragen en vervoerd naar hoofdzakelijk China.

DEPLORABELE INFRASTRUCTUUR 

May 25, 2019

We kunnen dan wel beweren dat we meer hebben gedaan dan vorige presidenten en regeringen, maar als we slechts kijken naar de infrastructuur, snijdt die stelling absoluut geen hout, want de infrastructuur ligt op zoveel plaatsen in Paramaribo en omstreken aan barrels.

PRESIDENT BENOEMEN VOOR HET LEVEN? 

May 25, 2019

De regering, die al 9 jaar grotendeels bestaat uit leden van de NDP, doet er alles aan om assembleeleden van de oppositie zover te krijgen om over te lopen naar de coalitie.

REMIGREREN, WIE ZET DEZE STAP? 

May 25, 2019

Een delegatie van het Nederlands Migratie Instituut, NMI, is deze week te gast bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De ambassade meldt dat er heel veel interesse is getoond vanuit de samenleving. Momenteel zijn er ruim 1.200 personen die in Suriname gebruikmaken van een Nederlandse remigratie-uitkering

SAMENWERKING ONVERMIJDELIJK 

May 25, 2019

We mogen niet langer de kop in het zand steken en doen alsof de internationale misdaad ons niet bij zijn activiteiten zal betrekken. Vanuit West-Europa en  verschillende Zuid-Amerikaanse staten, wordt gebruik gemaakt van ons territoir en hier gevestigde misdadige elementen om drugs te verplaatsen naar verschillende eindbestemmingen.

DÉJÀ VU CBvS? 

May 25, 2019

De Centrale Bank van Suriname, CBvS, heeft in een bericht vermeld, dat de perspectieven voor economische groei positief te noemen zijn. Ondanks de aanhoudende negatieve uitspraken uit de oppositie, zijn de monetaire reserves volgens de bank eind april gestegen naar USD 613 miljoen.

GEEN SCHIJN VAN KANS 

May 25, 2019

De in ons land gevestigde naamloze vennootschap Ros National Fishery die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voorkomt onder het dosseirnummer 69806 en als directeur kent  de Chinees  ZHANG, Xiaoxi en de onderdirecteuren Pengel,Wendel Dayan en Rayan Wiresh Dharveen Khedoe, en vertegenwoordiger van de zes Chinese hektrawlers die nog steeds in onze kustwateren voor anker liggen, verzet zich hevig tegen de opdracht van de overheid c.q. het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de schepen uit Surinaamse wateren dienen te verdwijnen, omdat aan hen sowieso geen visvergunningen verleend zullen worden. 

BORDEEL TE ELISABETSHOF 

May 25, 2019

Sinds enkele weken is het de buurtbewoners van Elisabetshof te Paramaribo-Noord opgevallen, dat vrijwel tegelijkertijd twee woningen (nauwelijks 300 m. van elkaar verwijderd), respectievelijk Uranusstraat no. 23 en Lunastraat no. 36, worden geëxploiteerd als bordeel (met of zonder vergunning).

HOEZO ECONOMISCH HERSTEL? 

May 25, 2019

De Centrale Bank van Suriname, CBvS, is zeer euforisch als het gaat om de door haar geprojecteerde economische groei van 2 tot 3 procent. Keerpunt zou ook euforisch willen zijn over een daadwerkelijke ‘economische vooruitgang’, helaas kunnen we er niet vanuit gaan dat dit percentage een positief beeld verleent ten opzichte van het daadwerkelijke economisch herstel dat Suriname nog dient te ondergaan.