Keerpunt


DIEREN OP HOL DOOR VUURWERK 

January 4, 2020

Voor de afsluiting van 2019, was het wederom raak op sociale media door de vele meldingen van weggelopen dieren. In het bijzonder renden honden weg van huis vanwege de harde knallen van vuurwerk. Maar niet alleen honden ondervinden hiervan last, ook andere dieren zijn bang voor vuurwerk.

BROWNSBERG EEN EN AL VERWAARLOZING 

January 4, 2020

De toerismefaciliteiten op het Brownsberg-plateau, mogen worden overgenomen door een private onderneming. Hiertoe heeft het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, besloten. In dit proces, waarbij de private partij via een openbaar inschrijvingsproces zal worden toegewezen, zal Stinasu als toezichthouder fungeren en de regulering ter hand nemen.

PAS OP MET VUURWERK 

December 29, 2019

De verkoop en het afschieten van vuurwerk is reeds begonnen. Vuurwerk trekt in het bijzonder jongeren aan. Daarom is het belangrijk dat ouders en verzorgers erop toe zien dat erop een veilige manier vuurwerk wordt afgeschoten. Wij hebben daarom hier wat tips over het veilig afsteken van en kijken naar vuurwerk: neem de gebruiksaanwijzing goed door; houd afstand bij het afschieten; maak gebruik van een wierookstokje bij het aansteken; steek vuurwerk precies aan bij de aansteeklont en doe een veiligheidsbril op.

BEWEGINGSARMOEDE 

December 28, 2019

In november opende het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, een speeltuin in Beekhuizen. Het is de derde speeltuin die dankzij het ministerie tot stand is gekomen. In 2018 werd in Saramacca, Groningen, een speeltuin geopend en in datzelfde jaar, kwam er ook een in Paramaribo. Deze maand is ook het negende kunstgrasveld, in gebruik genomen. Het kunstgrasveld is gelegen in Mottonshoop.

MEER GELD IN DE SAMENLEVING 

December 28, 2019

De overheid probeert de gelden die ambtenaren met terugwerkende kracht, twk, moeten ontvangen, medio 2020 volledig uitbetaald te hebben. Ambtenaren hebben deze maand alvast twk over twee maanden ontvangen. In totaal moeten er van 2017 tot 2018, achttien maanden aan twk worden uitbetaald.

VUURWERK AFSCHIETEN ALLEEN OP 31 DECEMBER 

December 28, 2019

Het afsteken van vuurwerk moet alleen op oudjaar geschieden en ook op vaste tijden. Van 27 december tot en met 2 januari mag er vuurwerk verkocht en afgestoken worden. Voor zowel de huisdieren als andere dieren is deze periode niet prettig, maar vol paniek. De huidige afschietperiode is helemaal niet in lijn met het beschermen van mens en milieu. Naast dieren, hebben ook mensen last van al de rook en de knallen.

5G-INTERNET HEEFT CONSEQUENTIES VOOR ONZE GEZONDHEID 

December 28, 2019

Telecomreus Huawei, heeft samen met Telesur, 5G geïntroduceerd. Dit gebeurde op 25 november. We zijn met de introductie, het eerste 5G-land in de regio. Ons land kreeg hierdoor een 5G-netwerk, kort nadat in juni van dit jaar, 4G-internet werd gelanceerd. Geruchten gaan dat het 5G-netwerk gezondheidsrisico’s heeft voor de samenleving. Telesur meldde in een persbericht, dat het systeem uitvoerig is getest door het telecombedrijf, waarbij er is gewerkt met de standaarden van de World Health Organization, WHO, en de GSMA.

EURO 19.5 MILJOEN TERUG WITWASCONTROLES GAAN DOOR 

December 28, 2019

De rechtbank in Noord-Holland heeft afgelopen dinsdag beslist, dat het Openbaar Ministerie, OM, in april 2018 onrechtmatig heeft gehandeld door de geldzending van 19.5 miljoen euro van de Centrale Bank van Suriname, in beslag te nemen. De rechtbank besliste daarom, dat het geld onmiddellijk moet worden geretourneerd.

VERSNELDE HOUTROOF NA UITBAGGERING SURINAMERIVIER 

December 28, 2019

Een van de resultaten van het staatsbezoek van president Desiré Bouterse aan de Volksrepubliek China, betreft een overeenkomst voor het upgraden van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven en wel voor een bedrag van 200 miljoen US-dollar. Het moderniseren van de luchthaven zal door China Harbour worden uitgevoerd. Bij de zogenaamde ‘tender’ voor het uitbaggeren van de Surinamerivier, werd deze onderneming ook gekozen om dit enorme project uit te voeren.

ALWEER GELDPROBLEMEN 

December 22, 2019

Afgelopen dinsdag werden tientallen mensen gedupeerd die met de veerboot de oversteek wilden maken van Comme-wijne naar Paramaribo. Dit omdat de boothouders die de route Meerzorg- Pa-ramaribo onderhouden, in actie waren wegens achterstallige betalingen. Volgens de boothouders wordt er elke keer beloofd dat de gelden gestort zullen worden, maar uiteindelijk wordt dit niet gedaan. Er is na overleg met de minister van Openbare Werken, Vijay Chotkan, een oplossing gekomen.

WACHT DE REGERING OP NOG EEN DODELIJK SLACHTOFFER? 

December 22, 2019

Aan de Watermolenstraat heerst er al jaren een gevaarlijke verkeerssituatie. In het wegdek zit een enorm gat. In de droge tijd ziet elke weggebruiker dit, maar in de regentijd blijft er soms dagen achtereen, water in staan. Doordat het water niet snel wegtrekt, ontstaat er een glibberig looppad. Meerdere mensen hebben al letsels opgelopen, doordat ze zijn uitgegleden. In het afgelopen weekend kwam een bromfietser op dezelfde locatie om het leven.

DENGUE ALERT 

December 22, 2019

De oplettende lezer of tv-kijker, zal het niet ontgaan zijn: het ministerie van Volksgezondheid heeft een dengue alert doen uitgaan. De regentijd is aangebroken en dan zijn er, aldus het ministerie, meer muskieten die dengue kunnen overbrengen. Brazilië, Venezuela, Para-guay, Mexico en andere landen in de regio, worden momenteel geteisterd door een dengue-epidemie. Tot nog toe is Suriname dat bespaard gebleven, maar wat niet is, kan nog komen.

WAAR IS DE VEILIGHEID? 

December 22, 2019

De regering heeft de samenleving een belofte gedaan, maar in aanloop naar de verkiezingen, schijnt zij die geheel vergeten te zijn. De regering had beloofd de veiligheid terug te brengen. Voor het aantreden van deze regering was er ook sprake van criminaliteit, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit. Er vinden steeds meer roofovervallen plaats waarbij de daders niet schromen geweld te gebruiken. Burgers voelen zich steeds minder veilig, maar de regering schijnt zich niet druk te maken hierover.

U HEEFT TOCH DE EED AFGELEGD? 

December 22, 2019

De verantwoordelijke arts, M. Rattan-Jamoena, heeft geweigerd om een doodzieke mevrouw zorg te verlenen. Haar aanpak in deze zaak is zeker te betreuren. Dat er op dat moment geen bedden vrij waren, mag geen reden zijn om een heel zieke patiënt niet te willen behandelen. Als verantwoordelijke arts had zij het beter moete weten. Er heeft zelfs ook geen triage plaatsgevonden. Ondanks dat het personeel van SURCAD en de brandweer meerdere malen verzocht hebben de patiënt te onderzoeken, heeft zij dat geweigerd.

NU OOK CHINESE BAGGER 

December 22, 2019

Het zal wel aan de steeds verder oplopende Chinese kredietfaciliteiten liggen, die Bouterse en zijn kabinet naar het schijnt, helemaal hebben verblind, waardoor die nu ook hebben besloten het uitbaggeren van de Surinamerivier door Chinezen te laten uitvoeren. Het komt natuurlijk erop neer dat aan een Chinees bedrijf dat niets anders is dan een verlengstuk van Beijing, dit civiele werk zal worden gegund.

BANKEN MOETEN ONS GELD BESCHERMEN 

December 22, 2019

Toen governor Robert van Trikt, officieel in maart dit jaar, de Centrale Bank van Suriname, CBvS, binnenstapte, werden door de regering conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen. Hiermee maakte de regering weer de zoveelste stap tot de monetaire financiering. Dit bleek al snel uit de publicatie van de weekbalans op de website van de moederbank van 1 tot 8 maart 2019.

LEUGENS OF FEITEN? 

December 22, 2019

Laster en leugens. Dat is wat de meeste mensen die verdacht worden van seksueel misbruik, zeggen. Soms spreken de feiten voor zich, maar blijven de verdachten ontkennen en zich verschuilen achter een masker van onschuld. De afgelopen periode zijn personen die een voorbeeld zouden moeten zijn voor de jeugd, genoemd als verdachten van zedendelicten.

DEVALUATIE OF DEPRECIATIE? 

December 22, 2019

Is er nu sprake van devaluatie of depreciatie van de Surinaamse dollar? Een vraag die niet slechts goed en overtuigend kan worden beantwoord door een monetaire autoriteit, maar het is wel voor ons allen van belang, te weten wat er nu precies aan de hand is met de waarde van de Surinaamse munt ten opzichte van de harde buitenlandse valuta, de dollar en de euro en waarom er thans zo een onoverzichtelijke toestand is ontstaan voor wat betreft de wisselkoersen en gevarieerdheid.

CHINA GAAT SURINAMERIVIER UITBAGGEREN 

December 22, 2019

De Surinamerivier moet naarstig uitgebaggerd worden, omdat deze aan het dichtslibben is. Hierdoor zijn er de afgelopen periode, regelmatig schepen aan de grond gelopen. Leden van de politieke oppositie zijn van mening, dat de regering al een tijdje belooft om het project van het uitbaggeren van de Surinamerivier uit te voeren, maar dat het te lang op zich laat wachten, omdat de regering volgens haar, waarschijnlijk nog niet klaar is het geld dat geleend is voor dit project, onderling te verdelen.

WORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD 

December 22, 2019

Het is Keerpunt al geruime tijd opgevallen, dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummeriek, ook biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd en vervuild uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons afvragen, of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald om vernietigd te worden, alvorens de nieuwe in gebruik worden genomen. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS, met nieuwe bankbiljetten.

THE UNTOUCHABLES 

December 21, 2019

Al decennialang wordt er gesteld, dat in Suriname bepaalde mensen onaantastbaar, oftewel straffeloos zijn of kunnen blijven wegens hun maatschappelijke hooggeplaatste positie. De zogeheten ‘klassenjustitie’ zou in dit land hoogtij vieren. Maar niet slechts hooggeplaatsten zouden nimmer aangepakt kunnen worden wanneer ze de wet overtreden, maar ook voor hun kinderen en familieleden zouden er uitzonderingen gelden wanneer ze de wettelijke regels en met name de strafwet, met voeten hebben getreden.

HET VOLK OF ÉÉN MAN? 

December 15, 2019

Na de grote blunder van de religieuze leider Kenneth Donk, die NDP’er is, is het duidelijk geworden waarom men zegt dat de kerk ofwel religieuze leiders, zich liever niet zouden moeten inlaten met politiek. Keerpunt is van mening, dat geestelijke leiders een politieke kleur mogen hebben en lid mogen zijn van een politieke partij, maar voorzichtig moeten zijn in de manier waarop zij omgaan met politiek.

PAS OP VOOR DENGUE EN INFLUENZA 

December 15, 2019

Al geruime tijd wordt de samenleving getroffen door een griepvirus. Het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheids-zorg, BOG, hebben in een verklaring meegedeeld, dat het om het Influenza B-virus gaat. Eerder dit jaar heerste het Influenza A H1N1-virus. Ook zijn er meerdere gevallen van dengue gerapporteerd. Het virus gaat gepaard met hevige pijnen, koorts en diarree.

(Foto Regillio Derby).

VREEMDE PAARSE VOGELS 

December 15, 2019

Keerpunt en met ons zovelen, geraakten deze afgelopen week verbijsterd toen we via sociale media vernamen, dat een zogeheten geestelijke, zich vergallopeerde door van ons te vragen, ons leven te geven voor een leider van zijn politieke partij, die hij als een afgod wenste af te schilderen en voor de meesten niets anders is en blijft dan een gewone sterveling, die het slechts tijdelijk door de Almachtige is vergund op deze aardkloot te mogen verblijven.

SRANAN IS TROTS OP ‘BIGI BOI’ 

December 15, 2019

Voor degenen die niet op zijn gebleven om het gevecht tussen Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik tegen Alistair Overeem te zien, was het vernemen van de uitslag zondagochtend geen probleem, want de gehele sociale media stond er bol van. Suriname is trots op Bigi Boi en dat was te merken aan de vele reacties op de verschillende pagina’s.

STIJGENDE WISSELKOERSEN KILLING 

December 15, 2019

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, stelde onlangs, niet te weten waaraan het ligt dat de wisselkoersen van de dollar en de euro, alsmaar een opwaartse beweging vertonen ten opzichte van de SRD. Er zou geen enkele aanleiding voor zijn en van monetaire financiering zou er geen sprake zijn. Wat ook de oorzaak moge zijn van de stijgingen van de wisselkoersen naar bijna SRD 9,- voor een euro en SRD 8.50,- voor een dollar, laten wij even in het midden.

VHP WORDT BESCHULDIGD VAN RACISME 

December 15, 2019

Op sociale media circuleert er al een week een e-mail conversatie die zou zijn gevoerd tussen VHP’ers Asiskumar Gajadien en Riad Nurmohamed. Dit werd gepresenteerd via een online pagina, waarvan men wenst dat die graag gelezen wordt, maar die nooit van enige betekenis kan zijn, gezien de kwaliteit van de artikelen. De paarse figuren die zich verschuilen achter deze pagina, tonen vaker dat zij het liefst laster en smaad verspreiden. Het gaat hier om pure laster in een politieke strijd.

NIEMAND KOMT AAN BOUTERSE 

December 9, 2019

Het is bijna niet te geloven wat er in ons land gebeurt. Voormalig legerleider Desi Bouterse, nu president van het land, is onlangs veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol in de 8 December-moorden. Toen vonnis werd gewezen, was de president in China. Hij zou onder andere ook naar Cuba gaan, maar kwam met spoed naar Surina-me. Daar wachtte hem een warm onthaal, want bij zijn aankomst werd hij opgewacht door een grote menigte op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. De menigte was boos en blij. Boos over het vonnis dat uitgesproken was, blij dat ‘hun’ president weer terug was. D

LOOPJE MET DE MEDIA 

December 8, 2019

Ex-legerleider Desi Bouterse heeft via zijn raadsman Irvin Kanhai, verzet aangetekend tegen het vonnis van de Krijgsraad. Bouterse is door de Krijgsraad veroordeeld tot twintig jaar celstraf in het 8 Decemberstrafproces. Kanhai heeft getracht een loopje te nemen met zowel de nationale als internationale media. De Ware Tijd online publiceerde gisteren na een interview te hebben gehad met de raadsman, dat Bouterse geen verzet zal aantekenen tegen het vonnis. Starnieuws publiceerde later dat er wel verzet is aangetekend.

NYAN MONI NANGA DRINGI 

December 8, 2019

Na het vonnis van 20 jaar tegen de hoofdverdachte in de 8 december moorden strafzaak van 1982, was het niet vreemd dat zijn politieke partij, de NDP, met een massale adhesiebetuiging aan de voorzitter wilde komen. Dat deed de partij dan ook met een massale verwelkoming van Bouterse op de JAP-luchthaven te Zanderij. NDP-aanhangers en ook mensen die Bouterse al jaren achtereen adoreren en zich Boutisten noemen, stapten in de tientallen bussen die door de NDP waren ingehuurd om de paarse meute richting Zanderij te brengen.