Keerpunt


DENGUE ALERT 

December 22, 2019

De oplettende lezer of tv-kijker, zal het niet ontgaan zijn: het ministerie van Volksgezondheid heeft een dengue alert doen uitgaan. De regentijd is aangebroken en dan zijn er, aldus het ministerie, meer muskieten die dengue kunnen overbrengen. Brazilië, Venezuela, Para-guay, Mexico en andere landen in de regio, worden momenteel geteisterd door een dengue-epidemie. Tot nog toe is Suriname dat bespaard gebleven, maar wat niet is, kan nog komen.

WAAR IS DE VEILIGHEID? 

December 22, 2019

De regering heeft de samenleving een belofte gedaan, maar in aanloop naar de verkiezingen, schijnt zij die geheel vergeten te zijn. De regering had beloofd de veiligheid terug te brengen. Voor het aantreden van deze regering was er ook sprake van criminaliteit, maar de laatste jaren loopt het de spuigaten uit. Er vinden steeds meer roofovervallen plaats waarbij de daders niet schromen geweld te gebruiken. Burgers voelen zich steeds minder veilig, maar de regering schijnt zich niet druk te maken hierover.

U HEEFT TOCH DE EED AFGELEGD? 

December 22, 2019

De verantwoordelijke arts, M. Rattan-Jamoena, heeft geweigerd om een doodzieke mevrouw zorg te verlenen. Haar aanpak in deze zaak is zeker te betreuren. Dat er op dat moment geen bedden vrij waren, mag geen reden zijn om een heel zieke patiënt niet te willen behandelen. Als verantwoordelijke arts had zij het beter moete weten. Er heeft zelfs ook geen triage plaatsgevonden. Ondanks dat het personeel van SURCAD en de brandweer meerdere malen verzocht hebben de patiënt te onderzoeken, heeft zij dat geweigerd.

NU OOK CHINESE BAGGER 

December 22, 2019

Het zal wel aan de steeds verder oplopende Chinese kredietfaciliteiten liggen, die Bouterse en zijn kabinet naar het schijnt, helemaal hebben verblind, waardoor die nu ook hebben besloten het uitbaggeren van de Surinamerivier door Chinezen te laten uitvoeren. Het komt natuurlijk erop neer dat aan een Chinees bedrijf dat niets anders is dan een verlengstuk van Beijing, dit civiele werk zal worden gegund.

BANKEN MOETEN ONS GELD BESCHERMEN 

December 22, 2019

Toen governor Robert van Trikt, officieel in maart dit jaar, de Centrale Bank van Suriname, CBvS, binnenstapte, werden door de regering conform artikel 21 van de Bankwet, voorschotten opgenomen. Hiermee maakte de regering weer de zoveelste stap tot de monetaire financiering. Dit bleek al snel uit de publicatie van de weekbalans op de website van de moederbank van 1 tot 8 maart 2019.

LEUGENS OF FEITEN? 

December 22, 2019

Laster en leugens. Dat is wat de meeste mensen die verdacht worden van seksueel misbruik, zeggen. Soms spreken de feiten voor zich, maar blijven de verdachten ontkennen en zich verschuilen achter een masker van onschuld. De afgelopen periode zijn personen die een voorbeeld zouden moeten zijn voor de jeugd, genoemd als verdachten van zedendelicten.

DEVALUATIE OF DEPRECIATIE? 

December 22, 2019

Is er nu sprake van devaluatie of depreciatie van de Surinaamse dollar? Een vraag die niet slechts goed en overtuigend kan worden beantwoord door een monetaire autoriteit, maar het is wel voor ons allen van belang, te weten wat er nu precies aan de hand is met de waarde van de Surinaamse munt ten opzichte van de harde buitenlandse valuta, de dollar en de euro en waarom er thans zo een onoverzichtelijke toestand is ontstaan voor wat betreft de wisselkoersen en gevarieerdheid.

CHINA GAAT SURINAMERIVIER UITBAGGEREN 

December 22, 2019

De Surinamerivier moet naarstig uitgebaggerd worden, omdat deze aan het dichtslibben is. Hierdoor zijn er de afgelopen periode, regelmatig schepen aan de grond gelopen. Leden van de politieke oppositie zijn van mening, dat de regering al een tijdje belooft om het project van het uitbaggeren van de Surinamerivier uit te voeren, maar dat het te lang op zich laat wachten, omdat de regering volgens haar, waarschijnlijk nog niet klaar is het geld dat geleend is voor dit project, onderling te verdelen.

WORDEN OUDE BANKBILJETTEN WEL VERNIETIGD 

December 22, 2019

Het is Keerpunt al geruime tijd opgevallen, dat er naast de nieuwe SRD coupures met een opvolgende nummeriek, ook biljetten in omloop zijn, die er zwaar verouderd en vervuild uitzien. Het is dan ook niet vreemd, dat wij ons afvragen, of de oude versleten bankbiljetten daadwerkelijk uit de roulatie worden gehaald om vernietigd te worden, alvorens de nieuwe in gebruik worden genomen. Keerpunt is niet vergeten, dat op donderdag 22 augustus 2019, drie tot vier vrachtcontainers werden binnengebracht bij de Centrale Bank van Suriname, CBvS, met nieuwe bankbiljetten.

THE UNTOUCHABLES 

December 21, 2019

Al decennialang wordt er gesteld, dat in Suriname bepaalde mensen onaantastbaar, oftewel straffeloos zijn of kunnen blijven wegens hun maatschappelijke hooggeplaatste positie. De zogeheten ‘klassenjustitie’ zou in dit land hoogtij vieren. Maar niet slechts hooggeplaatsten zouden nimmer aangepakt kunnen worden wanneer ze de wet overtreden, maar ook voor hun kinderen en familieleden zouden er uitzonderingen gelden wanneer ze de wettelijke regels en met name de strafwet, met voeten hebben getreden.

HET VOLK OF ÉÉN MAN? 

December 15, 2019

Na de grote blunder van de religieuze leider Kenneth Donk, die NDP’er is, is het duidelijk geworden waarom men zegt dat de kerk ofwel religieuze leiders, zich liever niet zouden moeten inlaten met politiek. Keerpunt is van mening, dat geestelijke leiders een politieke kleur mogen hebben en lid mogen zijn van een politieke partij, maar voorzichtig moeten zijn in de manier waarop zij omgaan met politiek.

PAS OP VOOR DENGUE EN INFLUENZA 

December 15, 2019

Al geruime tijd wordt de samenleving getroffen door een griepvirus. Het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheids-zorg, BOG, hebben in een verklaring meegedeeld, dat het om het Influenza B-virus gaat. Eerder dit jaar heerste het Influenza A H1N1-virus. Ook zijn er meerdere gevallen van dengue gerapporteerd. Het virus gaat gepaard met hevige pijnen, koorts en diarree.

(Foto Regillio Derby).

VREEMDE PAARSE VOGELS 

December 15, 2019

Keerpunt en met ons zovelen, geraakten deze afgelopen week verbijsterd toen we via sociale media vernamen, dat een zogeheten geestelijke, zich vergallopeerde door van ons te vragen, ons leven te geven voor een leider van zijn politieke partij, die hij als een afgod wenste af te schilderen en voor de meesten niets anders is en blijft dan een gewone sterveling, die het slechts tijdelijk door de Almachtige is vergund op deze aardkloot te mogen verblijven.

SRANAN IS TROTS OP ‘BIGI BOI’ 

December 15, 2019

Voor degenen die niet op zijn gebleven om het gevecht tussen Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik tegen Alistair Overeem te zien, was het vernemen van de uitslag zondagochtend geen probleem, want de gehele sociale media stond er bol van. Suriname is trots op Bigi Boi en dat was te merken aan de vele reacties op de verschillende pagina’s.

STIJGENDE WISSELKOERSEN KILLING 

December 15, 2019

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, stelde onlangs, niet te weten waaraan het ligt dat de wisselkoersen van de dollar en de euro, alsmaar een opwaartse beweging vertonen ten opzichte van de SRD. Er zou geen enkele aanleiding voor zijn en van monetaire financiering zou er geen sprake zijn. Wat ook de oorzaak moge zijn van de stijgingen van de wisselkoersen naar bijna SRD 9,- voor een euro en SRD 8.50,- voor een dollar, laten wij even in het midden.

VHP WORDT BESCHULDIGD VAN RACISME 

December 15, 2019

Op sociale media circuleert er al een week een e-mail conversatie die zou zijn gevoerd tussen VHP’ers Asiskumar Gajadien en Riad Nurmohamed. Dit werd gepresenteerd via een online pagina, waarvan men wenst dat die graag gelezen wordt, maar die nooit van enige betekenis kan zijn, gezien de kwaliteit van de artikelen. De paarse figuren die zich verschuilen achter deze pagina, tonen vaker dat zij het liefst laster en smaad verspreiden. Het gaat hier om pure laster in een politieke strijd.

NIEMAND KOMT AAN BOUTERSE 

December 9, 2019

Het is bijna niet te geloven wat er in ons land gebeurt. Voormalig legerleider Desi Bouterse, nu president van het land, is onlangs veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol in de 8 December-moorden. Toen vonnis werd gewezen, was de president in China. Hij zou onder andere ook naar Cuba gaan, maar kwam met spoed naar Surina-me. Daar wachtte hem een warm onthaal, want bij zijn aankomst werd hij opgewacht door een grote menigte op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. De menigte was boos en blij. Boos over het vonnis dat uitgesproken was, blij dat ‘hun’ president weer terug was. D

LOOPJE MET DE MEDIA 

December 8, 2019

Ex-legerleider Desi Bouterse heeft via zijn raadsman Irvin Kanhai, verzet aangetekend tegen het vonnis van de Krijgsraad. Bouterse is door de Krijgsraad veroordeeld tot twintig jaar celstraf in het 8 Decemberstrafproces. Kanhai heeft getracht een loopje te nemen met zowel de nationale als internationale media. De Ware Tijd online publiceerde gisteren na een interview te hebben gehad met de raadsman, dat Bouterse geen verzet zal aantekenen tegen het vonnis. Starnieuws publiceerde later dat er wel verzet is aangetekend.

NYAN MONI NANGA DRINGI 

December 8, 2019

Na het vonnis van 20 jaar tegen de hoofdverdachte in de 8 december moorden strafzaak van 1982, was het niet vreemd dat zijn politieke partij, de NDP, met een massale adhesiebetuiging aan de voorzitter wilde komen. Dat deed de partij dan ook met een massale verwelkoming van Bouterse op de JAP-luchthaven te Zanderij. NDP-aanhangers en ook mensen die Bouterse al jaren achtereen adoreren en zich Boutisten noemen, stapten in de tientallen bussen die door de NDP waren ingehuurd om de paarse meute richting Zanderij te brengen.

CHINA LEENT USD 200 MILJOEN VOOR JAP-LUCHTHAVEN 

December 8, 2019

Er is tussen Suriname en China, een leenovereenkomst getekend voor het moderniseren van onze JAP-luchthaven. Het gaat hierbij om een bedrag van USD 200 miljoen om onder andere een nieuwe terminal te bouwen, waarvoor de plannen al geruime tijd gereed zijn. Vorig jaar schreef Keerpunt al hierover en haalde toen aan, waarom er zo een enorm bedrag geleend moest worden om onze Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven te Zanderij die er al voor een deel staat en minder dan 200.000 passagiers verwerkt op jaarbasis, te moderniseren.

GEEN VALUTA TEGEN BANKKOERS TE KOOP 

December 8, 2019

Suriname kent officieel twee wisselkoersen als het gaat om vreemde valuta. Je hebt de cambiokoers en de bankkoers. Momenteel kan je als gewone burger eigenlijk nergens vreemde valuta kopen tegen de bankkoers. De straatkoers wordt deels bepaald door de cambio’s, die op hun beurt door de Centrale Bank van Suriname, CBvS, gecontroleerd moeten worden, maar die bepalen gewoon de hoogte van de wisselkoersen.

PASPOORTEN SCHAARSTE 

December 8, 2019

Al geruime tijd beschikt het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, niet over het benodigde materiaal om paspoorten en familieboekjes te maken. Dit zorgt voor enorme irritatie in de samenleving. Surinamers hebben Keerpunt verteld, dat zij al maanden wachten op een telefoontje van CBB om hun aangevraagde paspoorten af te halen. Naar wij vernemen, is dit tekort te wijten aan het feit, dat het ministerie van Financiën niet voldoende geld beschikbaar stelt om paspoorten te bestellen.

37 JAAR GELEDEN OVERKWAM ONS EEN RAMP 

December 7, 2019

Aanstaande zondag is het weer 8 december, een dag die voor velen en vooral de ouderen onder ons, in het geheugen is gegrift als het moment waarop 37 jaar geleden 16 vooraanstaanden uit onze gemeenschap in opdracht van de militaire machthebbers van dat moment, werden opgehaald en 15 van hen werden alvorens zwaar te zijn mishandeld, standrechtelijk in het Fort Zeelandia doodgeschoten.

HOERA, EEN NIEUWE BRUG 

December 7, 2019

Een aantal weken gelden maakte Keerpunt er gewag van, dat de brug over de David Simonsstraat-Plutostraat, in verband met herstelwerkzaamheden, afgesloten was. Afgelopen week werd Keerpunt gebeld door een blijde bewoner van Elisabethshof. De brug was inmiddels gerepareerd en opengesteld, zo had hij gezien toen hij over de Plutostraat reed. Het herstel had niet eens zo lang op zich laten wachten. Hij zou een foto sturen van de brug. De foto heeft Keerpunt niet gekregen, wel belde hij daags daarop om zijn ongenoegen te uiten.

MAFFIA PRAKTIJKEN BUSCHAUFFEURS 

December 1, 2019

Op bepaalde routes binnen het particulier openbaar vervoer in Suriname, zijn bepaalde bushouders al zo lang bezig met het overtreden van wet- en regelgeving, dat hun gedrag bijna als normaal wordt gezien. Maar dat is het niet. De Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, VOSOV, heeft onlangs een persconferentie gehouden over de dagelijkse problemen op de route PL en PO. Illegale PL-bushouders en bushouders met een vergunning voor een andere route, zorgen namelijk voor verkeerschaos op de Indira Gandhiweg.

VERKIEZINGSFRAUDE MET BUITENLANDERS DIENT VOORKOMEN TE WORDE 

November 30, 2019

Het Surinaamse Rode Kruis heeft dit jaar een grotere aanwas gemerkt van Cubaanse en Venezolaanse migranten. Het Rode Kruis is het aanmeldpunt van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en volgens hem, is er in vergelijking met vorig jaar, een enorme stijging te zien. Al geruime tijd is bekend, dat vluchtelingen zoals Haïtianen, Cubanen en Venezolanen, in grote getalen ons land binnenkomen. De redactie van De West, maakte in 2016 al melding van een toestroom.

NDP-REGERING ZIET RELATIE NEDERLAND LIEVER VERWATEREN 

November 30, 2019

Het gebouw van de Nederlandse ambassade aan de Van Roseveltkade, staat al geruime tijd bijna leeg en wordt volgens geruchten, nu te koop aangeboden. Volgens het NRC Handelsblad, staat het ambassadegebouw symbolisch voor de afnemende politieke invloed van Nederland in Suriname. We kunnen ons nog heugen, dat de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in hoogtijdagen, de meest imposante en gezaghebbenden diplomatieke vertegenwoordiging was.

DUIKBOTENFABRICAGE IN DE GUYANA’S? 

November 30, 2019

Worden er sinds kort duikboten vervaardigd in de Guyana’s, het gebied in het noorden van Zuid-Amerika, gelegen tussen de rivieren Orinoco en Oyapock? Tot de Guyana’s behoren de landen Venezuela, (Brits) Guyana, Suriname en Frans-Guyana. In zoverre ons bekend, worden er geen duikboten met een lengte van tientallen meters van staal gemaakt in het voormelde gebied die slechts tot doel hebben de oorlog op zee te voeren. Dit soort schepen kunnen tot behoorlijke diepte duiken en torpedo’s en raketten lanceren met dodelijke precisie en behoren bij veel landen tot de belangrijkste delen van hun wapenarsenaal op zee.

SURINAME IN HANDEN VAN CHINA? 

November 30, 2019

China is op dit moment dé voornaamste economische steunpilaar van Suriname. Maar tegenover al deze Chinese leningen die tot nog toe zijn verstrekt, staat geen groei van de productie, en dat is zeer riskant voor de uiteindelijke aflossing van de schulden. Er is momenteel geen ander land waar Suriname zo een hoge schuld heeft als bij China. Kijk maar om je heen naar het aantal projecten, dat wordt gefinancierd door China, dan kunnen we gelijk stellen, dat het Aziatische land ons aan het overnemen is. Ook het aantal Chinese winkels dat de afgelopen jaren is toegenomen in onze hoofdstad, levert hiervoor het bewijs.

VERKEERSCHAOS 

November 25, 2019

In de vroege ochtend staan er op verschillende kruisingen van belangrijke wegen, verkeersagenten die moeite doen om het verkeer zo goed als mogelijk te regelen. Door de enorme drukte in de ochtendspits, loopt het verkeer vaak vast, vandaar dat er verkeersagenten zijn ingezet. Een echte oplossing is het niet voor de lange files in onze binnenstad. Integendeel zorgen de agenten op sommige plaatsen voor nog langere files. Op sociale media is er een discussie losgebarsten over de verkeersagenten en hun rol in het verkeer.