Keerpunt


STAKEN VOOR JE PENNINGEN 

August 18, 2019

Het is zo langzamerhand aan noodzakelijke trend geworden om aan je geld te komen.  En dan heeft Keerpunt het over een wanbetalende overheid die steeds door het uiterste middel moet worden gedwongen, achterstallige subsidiepenningen alsnog te storten van belanghebbende personen en of instanties. 

LANG GENOEG GEWAARSCHUWD 

August 17, 2019

Jaren achtereen is er door de media en andere instanties gewaarschuwd tegen de slechte en onvoldoende afwatering in onze hoofdstad. Er is telkenmale erop gewezen dat de verouderde en slecht onderhouden waterlozingen in het oude gedeelte van de hoofdstad en vooral die in het noorden van Paramaribo, ruim onvoldoende zijn om bij hevige regenval het overtollige water snel af te voeren richting Surinamerivier.

ALWEER VERBRASSING VAN BELASTINGGELDEN 

August 17, 2019

Het is nog geen zes maanden geleden dat de huidige minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, de aankoop heeft gedaan van nieuwe politievoertuigen en een voertuig is al total loss gereden. De bestuurder verklaarde een geest te hebben gezien en reed daardoor ook nog een bushuisje kapot.

GROOTSTE BEWAKINGSDIENST? 

August 17, 2019

Als je tegenwoordig als ondernemer je woning of bedrijfsobjecten wenst te beschermen tegen de misdaad, dan ben je veelal aangewezen op de verschillende bewakingsdiensten die vooral na het beëindigen van de militaire dictatuur, als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten.

GEEN GELD VOOR CANAWAIMA? 

August 17, 2019

Kan de veerdienst in de Corantijn tussen ons land en Guyana als een echec worden aangemerkt? Een vraag die zeker gesteld kan worden, nu de veerboot Canawaima  al maanden niet meer vaart en er geen voertuigen meer kunnen worden overgezet tussen de beide landen.

WAKA PASI, LAS PASI! 

August 17, 2019

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More is onlangs geopend langs de Van Sommelsdijcksekreek en herbergt 24 kraampjes. Voor dit project nabij de Palmentuin werd een bedrag van USD 18.089.916,67 ten behoeve van het Nationale Uitvoeringsbedrijf (NUB) uitgetrokken.

MONEY TALKS, GOLD WALKS 

August 17, 2019

Goud, hout, delen van onze fauna en nog veel meer, worden er momenteel weggedragen richting het buitenland. Dit is volgens sommigen dan ook de oorzaak van de zware onrust in het Iamgold gebied.

LINTJES EN ERKENNING 

August 17, 2019

De afgelopen jaren werden er velen gedecoreerd voor  hun ‘goede’ verdiensten/daden die zij aan de samenleving  hebben bewezen. Sommige waren zeker terecht en andere waren gewoon te zot voor woorden en misplaatst, omdat de persoon in kwestie een dergelijke decoratie absoluut niet verdiende.

LANGE VINGERS 

August 17, 2019

Vanwege de hoge wisselkoers is het tegenwoordig ook moeilijker geworden om nog naar het buitenland te gaan.

GRAP VAN HET JAAR 

August 17, 2019

Wie moeten wij eigenlijk nou als de grootste grappenmaker zien? De regering die niet ervoor kan zorgen dat een van onze eerste levensbehoeften voorradig is of de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, VSW, die aan de media vertelt, dat kleine importeurs op de schaarste inspelen door kwaliteitsuien te importeren en daarmee de samenleving een genoegen doet.

GELDVERSPILLING 

August 11, 2019

De regering Bouterse kampt met een reusachtig begrotingstekort dat in de miljarden SRD beloopt, maar in stede zwaar te bezuinigen, spendeert ze er maar op los.

LANGE RIJEN VOOR PAKKETTEN 

August 11, 2019

De regering Bouterse is al geruime tijd druk bezig met het distribueren van voedselpakketten. Sommige pakketten kan men tegen een zwaar gereduceerd tarief kopen door tussenkomst van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, voor ongeveer SRD 100. A

WOONGENOT 

August 10, 2019

Via de website van de overheid, De Boodschap, kan een ieder die dat wil, voortdurend op de hoogte gehouden worden van alles wat de regering doet. Bent u depressief? Kijk dan op www.deboodschap, en u zult zien; daar kan geen antidepressiva tegenop.

MOBIELTJE IN DE BAN 

August 10, 2019

De eindexamenresultaten van het mulo zijn binnen, landelijk namen 5815 leerlingen deel aan het examen, daarvan slaagde 2904 (50%) gelijk. Vorig jaar lag het cijfer iets hoger, toen bedroeg het 51 procent. Het aantal geslaagden kan oplopen, want 802 (13,8%) leerlingen mogen herkansen. Op de Tata Colin (mulo) school in Coronie zouden ze heel blij zijn geweest met 50 procent, want daar is het resultaat wel heel bedroevend: van de 40 leerlingen zijn er 11 geslaagd (27,5%).

RECHT VAN BURGERS WORDT GESCHONDEN 

August 10, 2019

Vreselijk wat er in ons land gebeurt. Het recht van onze burgers wordt geschonden door het hele binnenland weg te geven aan multinationals en vreemdelingen. Weet u dat er meer dan 40.000 Brazilianen in ons achterland naar goud zoeken, velen in dienst van Surinaamse goudbedrijven welke stromannen zijn van politieke bonzen of personen gelieerd aan de regering.

VERPLICHT STOPPEN BIJ ZEBRAPAD 

August 10, 2019

Hoe vaak stoppen automobilisten voor voetgangers die gebruik wensen te maken van een zebrapad? Heel zelden en als zij stoppen, stoppen zij uit goede wil. Automobilisten zijn bij wet verplicht te stoppen voor voetgangers die op een zebrapad oversteken.

OVERHEIDSUITGAVEN GESTEGEN, STABILITEIT IN GEVAAR 

August 10, 2019

VERBOD OP PLASTIC MOET NU! 

August 10, 2019

Plastic vormt een grote bedreiging voor mens en milieu. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HI&T, heeft per 1 mei 2019, een importverbod voor styrofoam ingevoerd. Het importverbod geldt voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groententrays, en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof (styrofoam).

CENSUUR 

August 10, 2019

Die Patrick Kensenhuis toch, die vindt dat er censuur moet worden toegepast op sociale media. Het is duidelijk in welk politiek huis deze man is beland. Een paars huis waar men nimmer de vrije mening heeft kunnen begrijpen of willen respecteren. Kensenhuis dient te weten, dat zolang er geen sprake is van laster of smaad, een ieder in een gezonde democratische rechtstaat mag zeggen en schrijven wat hij of zij wil.

TUSSEN TWEE VUREN GERAKEN 

August 10, 2019

De regering Bouterse wordt thans door haar gevoerde beleid in de afgelopen negen jaar voor wat betreft het niet willen of kunnen treffen van maatregelen tegen het op grote schaal witwassen van crimineel verkregen geld binnen de grenzen van de republiek, met een van haar grootste vraagstukken geconfronteerd.

STONFUTU 

August 10, 2019

Een stonfutu is niets anders dan een hele korte pilaar waarop vaak de kleinere houten huizen destijds in ons land werden gebouwd. Op sommige plaatsen in het oude gedeelte van onze hoofdstad en in de districten, zijn deze woningen nog te zien.

HAÏTIAANSE MENSENSMOKKEL 

August 10, 2019

Het is allang geen geheim meer, dat de leefomstandigheden op Haïti verre van ideaal zijn en dat Haïtianen die de mogelijkheid hebben, het eiland wensen te verlaten.

OPENBAAR TRANSPORT IN HANDEN VAN DE OVERHEID 

August 10, 2019

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, ziet graag dat het openbaar transport in handen van de overheid komt. Dit is een goed plan dat wij ook ondersteunen. De overheid zou de huidige particuliere bushouders in dienst kunnen nemen. Op zo een manier wordt voorkomen dat mensen brodeloos worden.

ONS HOUT TE KOOP OP ALIBABA 

August 10, 2019

Suriname staat bekend om zijn tropisch regenwoud, want het heeft voor meer dan 90 procent onaangetast oerwoud. De afgelopen tijd hebben velen de foto’s kunnen aanschouwen op sociale media en gepubliceerd door deze krant, van de grote hoeveelheden boomstammen die worden vervoerd over land en water die naar het buitenland gaan.

MONOPOLISEREN GELDWEZEN? 

August 4, 2019

Er doet zich een beangstigende ontwikkeling voor binnen het Surinaamse bankwezen waar zeer zeker meer aandacht aan moet worden besteed. Al enige tijd is het voor ingewijden binnen het bankwezen duidelijk, dat de regering Bouterse doende is haar invloed binnen het Surinaamse bankwezen te verhogen.

STEEDS DRIESTER 

August 4, 2019

De leden van het Korps Politie Suriname krijgen het bij het uitoefenen van hun taak als opsporingsambtenaar, steeds moeilijker. Politieagenten krijgen veel vaker te maken met agressie vanuit het publiek en zijn vaak genoodzaakt ook harder op te treden met vaak fataal gevolg voor de agressor. Bepaald geen vreemd verschijnsel in de eenentwintigste eeuw.

MONOPOLISEREN GELDWEZEN? 

August 4, 2019

Er doet zich een beangstigende ontwikkeling voor binnen het Surinaamse bankwezen waar zeer zeker meer aandacht aan moet worden besteed. Al enige tijd is het voor ingewijden binnen het bankwezen duidelijk, dat de regering Bouterse doende is haar invloed binnen het Surinaamse bankwezen te verhogen.

WAAROM HEBBEN WIJ CAMBIO’S NODIG? 

August 4, 2019

De cambio’s zijn de afgelopen periode flink in opspraak gekomen. De cambio’s die zich niet houden aan de wisselkoersen, kregen plotseling te maken met de Centrale Bank van Suriname, die paal en perk stelde hieraan.

SURINAME HEEFT NIETS AAN RUSLAND 

August 4, 2019

Suriname heeft niets te zoeken in Rusland, maar toch wil de regering kans de diplomatieke banden met dit ondemocratische land verdiepen. Het is duidelijk dat persoonlijke belangen hierbij een grote rol spelen. Voor president Bouterse is het een goede mogelijkheid om onderdak te vinden bij de Russen, indien hij schuldig wordt bevonden in het 8 Decemberstrafproces.

VALUTAHANDEL EN SJACHEREN 

August 3, 2019

De tijd is er weer helemaal rijp voor het gesjacher met vreemde valuta, zoals we dat hebben meegemaakt tijdens de militaire dictatuur van Bouterse, die voortdurend gepaard ging met deviezenschaarste. Een schaarste aan Amerikaanse dollars en Nederlandse guldens, maakte dat toentertijd lieden die op oneigenlijke wijze aan vreemde valuta hadden weten te komen via de zogeheten parallelmarkt, de valuta verhandelden en zo ook de wisselkoersen bepaalden.