Keerpunt


SLM AIRBUS KOMT NIET MEER 

November 3, 2019

Afgelopen zondag werd de vlucht PY993 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, op de Mid-Atlantische route met 24 uur vertraagd. Keerpunt vernam toen, dat passagiers eerst te horen kregen dat de vlucht vier uren vertraagd zou zijn. Daarna werd gemeld, dat de vertraging zes uren zou duren. Uiteindelijk werd de vlucht gecanceld.

GECERTIFICEERDE ANALFABEET 

November 3, 2019

VHP-parlementariër Mahinder Jogi, heeft in een interview met onze krant gezegd, dat de voormalige president Ronald Venetiaan, gelijk had toen hij in het parlement zei dat Amzad Abdoel, een gecertificeerde analfabeet is. Jogi zegt dat indien Abdoel de schoolbanken niet had bezocht, hij nog begrip zou kunnen opbrengen voor de manier waarop Abdoel in discussie gaat met de VES.

BLAMAGE VOOR KPS 

November 3, 2019

We maken een steeds slechtere indruk en wel op het buitenland. Een buitenlandse staatsburger wordt in een van onze goudvelden (Papaiston) beschoten met een jachtgeweer door naar verluidt een landgenoot. De man raakt zo gewond dat hij, gezien de gebrekkige medische voorzieningen in het achterland, doodbloedt. Geen politie in het achterland of slechts op enkele plaatsen vertegenwoordigd.

STUDENTEN WEER DE DUPE 

October 26, 2019

Studenten zijn weer de dupe van problemen binnen het onderwijs. Een deel van de studenten van de studierichting Elektro op het Natuurtechnisch Instituut, Natin, kan geen theorielessen volgen, omdat er een tekort is aan lokalen. De studenten hebben wel normaal hun roosten en schoolboeken ontvangen, maar nog geen les gevolgd sinds de school is begonnen op 14 oktober.

VERBOD OP STYROFOAM 

October 26, 2019

In Suriname wordt er veel gesproken over klimaatverandering en het schoonhouden van ons milieu. Grote fabrikanten van frisdranken en recycling organisaties, hebben door middel van recyclingprogramma’s geprobeerd de petflessen uit onze milieu te houden. Echter mocht dat niet veel baten. Ons milieu zit nog altijd vol petflessen.

DE SLAAFSE PION 

October 26, 2019

Eigenlijk moeten we heel eerlijk blijven en de fractieleider van de NDP in DNA, Amzad Abdoel,  niet  gelijk voor de leeuwen te werpen, door voortdurend en alleen maar naar hem met de beschuldigende vinger te wijzen , nadat hij op 18 oktober een initiatiefvoorstel bij De Nationale Assemblee, DNA, had ingediend waarbij krachtens artikel 78 van de grondwet van onze republiek, een ontwerpwet houdende tijdelijke voorzieningen voor de financiering van de staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zijn opgenomen.

VERRASSINGEN IN HET ONDERWIJS 

October 26, 2019

Het propagandaorgaan van de overheid, De Boodschap, had een bekendmaking op haar website geplaatst, waarin stond dat India trainingen aanbiedt aan Surinamers. Het gaat om korte trainingen van een paar weken. India biedt negen trainingen aan, maar er zijn slechts vier trainingen waarvoor geïnteresseerden zich aan kunnen melden.

WEES LIEF VOOR ELKAAR 

October 26, 2019

Als fervent luisteraar van Radio ABC, stemde Keerpunt gisteren af op het programma ABC Actueel. De presentator op deze dag was Iwan Brave en zijn eerste gast was Alice Amafo, voorzitter van de politieke partij Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie, VVD, voorheen de Plattelands Bewoners Partij, PBV. De PVB bestaat al 51 jaar, sedert 1968.

MALVERSATIES BIJ BRANDWEER? 

October 26, 2019

Leden van brandweerbond hebben deze week opnieuw aan de bel getrokken, omdat er volgens hen malversaties met contributiegelden plaatsvinden. Zo zou er maar SRD 180 op de rekening van de bond staan, terwijl het huidige bestuur een kas met SRD 250.000 zou hebben overgenomen.

EEN VUIST MAKEN 

October 26, 2019

De politieke partij Strei!, protesteert al enkele dagen voor De Nationale Assemblee tegen het wetsvoorstel van NDP-fractieleider Amzad Abdoel ter wijziging van de Wet op de Staatsschuld en financiering van de staatsbegroting. Ondanks dat de oppositie en andere groeperingen fel hebben gereageerd hierop en het parlement hebben opgeroepen niet mee te gaan met het voorstel, is de opkomst van de protestactie aan de lage kant.

SURINAAMS PATIËNTENDOSSIER VOOR EURO 14 MILJOEN 

October 26, 2019

De regering heeft recentelijk met de Israëlische LR Group een overeenkomst gesloten voor het opzetten van een agrarisch park. Deze in alle geheim gesloten LR-deal, roept volgens velen diverse vragen op. Uit de overigens schaars beschikbare informatie hebben verschillende deskundigen alsnog kunnen concluderen, dat het hier niet gaat om een buitenlandse investeerder met de instroom van ‘Foreign Direct Investment’ in de Surinaamse economie, maar gewoon om een lening ten behoeve van de LR Group, waar onze overheid garant voor staat.

COW KILLERS 

October 26, 2019

De laatste tijd is het bekend, dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt en zelfs een stijgende trend vertoont. Volgens het Korps Politie Suriname, KPS, ze een op- en neergaande trend vertoond sinds 2017; alleen was er toen minder sprake van gekwalificeerde diefstal. Helaas zijn de cijfers over criminaliteit de afgelopen jaren niet drastisch afgenomen.

VOLKSVERRADER 

October 26, 2019

NDP-parlementariër Amzad Abdoel die meerdere malem onwaarheden verteld heeft, kan met het indienen van het wetsvoorstel ‘Tijdelijke voorziening voor de financiering van de Staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld’, nu ook nog worden gezien als volksverrader.

LR-GROUP IN STRIJD MET NRA? 

October 26, 2019

Onderzoek doet vermoeden, aan dat de LR Group LTD internationaal, veel te maken heeft met onder andere wapenhandel, waartoe ook behoort het verzorgen en/of faciliëren van wapenleveranties aan dictators. Ook zou de LR Group betrokken zijn bij massale hacking activiteiten. De LR Group vervult ook een linking functie naar Rusland en Russisch gesteunde regiems zoals Servië.

IN DE KEUKEN KIJKEN 

October 20, 2019

Het kan van de ene op de andere dag gebeuren: je koopt een portie eten, het smaakt heerlijk, niets op aan te merken. Een dag later lees je in de krant dat de zaak gesloten is, de afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst, MGD, heeft bij inspectie van de zaak, een dermate smerige keuken aangetroffen, dat de dienst de eigenaar gelastte tertond de zaak te sluiten. Dat overkwam de afgelopen week een aantal eethuizen in Paramaribo-Noord. De dagbladen toonden een aantal foto’s van de desbetreffende zaken.

WWF TREKT AAN BEL VOOR SKALIANS 

October 20, 2019

Skalians blijven een ware en voortdurende ramp in ons binnenland en liggen al geruime tijd langs de oevers van de Marowijne- en de Lawarivier. Net zoals erin andere landen natuurrampen in verschillende vormen voorkomen, hebben wij hier de skalians, goudzoekers en houtroof als ramp voor de natuur. De afgelopen periode zijn er weer skalians gesignaleerd aan de Lawa, stroomafwaarts van Maripasoela.

PAKKETJE HIER, PAKKETJE DAAR, PAKKETJES OVERAL 

October 20, 2019

De Nationaal Democratische Partij, NDP, wordt momenteel door velen als ‘Neks Dan Pakket’, getypeerd. Dit is namelijk de enige manier waarop men denkt het paarse volk zoet te kunnen houden. Deze pakketten worden momenteel het liefst in paarse zakken verpakt en geheel heeft daardoor veel weg van een grote verzameling, bestemd voor de vuilnisbelt, en daarvoor moet het verarmde en financieel uitgeknepen volk dus dankbaar voor zijn.

ZEEROOF, ERNSTIGER DAN GEDACHT! 

October 20, 2019

In een eerdere editie schreven we over onze wateren, die in de afgelopen decennia veranderd zijn in een free for all, waarbij er tal van illegale handelingen worden gepleegd. Dat de criminaliteit hoogtij viert en in staat is behoorlijk terrein te winnen, merken we door de vele misdrijven die in onze wateren plaatsvinden. De afgelopen week werd breedvoerig melding gemaakt van vermiste Guyanese vissers. Hun boot werd leeg aangetroffen in of nabij de Co-rantijnrivier en het vermoeden bestond gelijk, dat er sprake was van de zoveelste zeeroof met dodelijke afloop.

(Foto: Johan de Randamie)

PARAMARIBO ZOO KRIJGT WATERPARK 

October 20, 2019

Het Nationaal Informatie Instituut, NII, deelde onlangs mede, dat door tussenkomst van het Bureau van de First Lady, aan de Paramaribo Zoo een kinderwaterpark zal worden geschonken. Dit project krijgt de naam: ‘Paramari-bo Zoo Aqua Fit Center’, en moet over vijf maanden voltooid zijn en zal de dierentuin in staat stellen, verder eigen middelen te genereren om zo zelfvoorzienend te worden.

KAPPEN OP GROTE SCHAAL 

October 20, 2019

De bosbedekking van Suriname is in vier jaar tijd van 93 procent naar 92,88 procent gedaald. In 2018 is er 19.000 ha ontbost, wat gelijk is aan 1.4 miljoen bomen en het gaat steeds sneller. Het Matawai gebied heeft het grootste gemeenschapsbos in Suriname, namelijk 97.000 ha. Jammer is dat in twee jaar tijd, meer dan 1000 ha is ontbost. Door middel van Global Forest Watch is te zien binnen hoeveel tijd er hoeveel bos is verdwenen en waar de wegen zijn aangelegd.

NEO-NAZI OF DOODGEWONE ONBENUL 

October 20, 2019

Nee toch, dachten wij van Keerpunt, toen we de afgelopen week achter een lijnbus bij de verkeerslichten op de hoek van de Keizer- en Klipstenenstraat stopten. Het is geen vreemd fenomeen dat bushouders de gekste stickers en andersoortige vermeldingen op hun voertuig aanbrengen, maar enkele stickers vielen ons gelijk op en zorgden voor grote ontsteltenis. Op de bus waren behalve de vlag van het huidige Duitsland, ook de hakenkruizen uit de nazi-periode van 1933- tot 1945 onder leiding van Adolf Hitler, aangebracht.

ZWERVERSTUIN 

October 20, 2019

Wat eens moest dienen tot groot plezier van kinderen in de vorm van een speeltuin aan de Waterkant, is gewoon een groot fiasco geworden. Al enige tijd is de speeltuin gesloten, omdat de grote houten ‘draak’ die deel uitmaakt van het geheel, door houtrot is aangetast en delen zijn losgeraakt. Door slecht onderhoud en controle, is het niet langer ongevaarlijk kindertjes er te laten spelen.

VREEMDELINGENVRAAGSTUK 

October 20, 2019

Bij GOw2 aan de Kwattaweg, is er sinds kort nieuw personeel bij de pompstations. Het gaat om vreemdelingen die de Neder-landse taal niet machtig zijn en die ook niet goed Sranan Tongo kunnen spreken. Keerpunt is niet tegen het in dienst nemen van vreemdelingen, maar het moet dan wel op een goede manier plaatsvinden. Ons land wordt steeds meer geconfronteerd met mensen uit voornamelijk Vene-zuela, Cuba en Haïti. Velen vinden hier emplooi.

VOEDSELPAKKET OF EBT? 

October 12, 2019

Het is een spannende tijd, diverse politieke partijen staan te popelen om  straks in het machtscentrum te komen en zonder uitzondering beloven ze hetzelfde: ze gaan ons uit de crisis halen. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, dat kost tijd. Opbouwen gaat nu eenmaal moeilijker dan afbreken, dat laatste is zo gebeurd, dat hebben we gezien aan de reserve van de Centrale Bank, daar was onder de regering Bouterse I, als snel weinig meer van over.

MIGRANTEN, GASTARBEID EN WERKGELEGENHEID 

October 12, 2019

Er doet zich al geruime tijd een verontrustend fenomeen voor in ons land en daar dient wel veel meer de aandacht op gevestigd te worden. Suriname is een klein en zeker niet rijk land, dat zich in zijn opbouwfase bevindt. In die fase is het van belang, dat ernaar mogelijkheden wordt gekeken om zo rap mogelijk de lokale productie tot een hoger niveau aan te zwengelen en dan er ook voor te zorgen, dat de meeste productie op de export gericht is.

NORMALISERING NA BESCHERMING IAMGOLD? 

October 12, 2019

Door een medium werd deze week gemeld, dat er nu wel normalisering in de werkzaamheden van Iamgold mogelijk is, omdat de overheid door de inzet van manschappen uit het Nationaal Leger en politie, de veiligheid in de mijngebieden van de Canadese multinational heeft weten te garanderen. De illegale porknokkers die de zuidelijke mijngebieden waaronder de Romapit, waren binnengedrongen, zouden volgens het bericht van het voormelde medium, zijn verwijderd.

VAN KORTE DUUR? 

October 12, 2019

Wie nu nog gelooft dat deze regering in staat is op eigen kracht de monetaire reserves zonder toevoeging van de buitenlandse kasreserves in dollars en euro’s op een redelijk gewenst niveau te brengen, hoort in sprookjesland thuis.

WAKA PASI & BUSI PASI 

October 12, 2019

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More is onlangs geopend langs de Van Sommelsdijcksekreek en herbergt 24 kraampjes. Voor dit project nabij de Palmentuin, werd een bedrag van USD 18.089.916, 67 ten behoeve van het Nationale Uitvoeringsbedrijf, NUB, uitgetrokken. De regering beweert dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij vorig jaar tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld in de vorm van een kredietlijn met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten.

NALATIGHEID IN ZAAK NARCO-ONDERZEEËR? 

October 12, 2019

Volgens advocaat Irvin Kanhai was de narco-duikboot niet zeewaardig. Dit stelde hij afgelopen maandag op de rechtszitting inzake de narco-onderzeeër en de daarbij betrokken verdachten. De advocaat gaf in zijn betoog aan, dat de deskundige van het Openbaar Ministerie, OM, verklaard had, dat het vaartuig reeds voor 95 procent af was en dat het zeewaardig was, hoewel de propellers nog niet bevestigd waren.

CHINEZEN BLIJVEN JAGEN OP JAGUAR 

October 12, 2019

De jaguar wordt de laatste jaren aanhoudend gedood in Suriname voor het maken van Chinese traditionele medicijnen en de consumptie van het vlees. Veel geld tellen Chinezen die in ons land handel drijven of in de houtkap zitten, neer voor een dode jaguar. In Azië zijn deze katachtigen vrijwel uitgeroeid, dit omdat in China er een grote vraag is naar traditionele medicijnen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, heeft men het in Suriname thans gemunt op onze jaguars.