Keerpunt


APERTE LEUGENS EN HALVE WAARHEDEN? 

January 25, 2020

Het is naar onze mening zeker niet overdreven om nu reeds te stellen, dat al hetgeen de regering bij monde van minister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee heeft meegedeeld met betrekking tot de perikelen binnen de Centrale Bank van Suriname en de betrokkenheid van ex-governor Robert van Trikt daarbij, niet geheel in lijn is met de waarheid.

IS DEZE KEUS WEL DOORDACHT 

January 18, 2020

Als alles meevalt, zal het Atjoni Ziekenhuis zijn deuren openen tegen het einde van april. Het ziekenhuis zal opstarten met een beddencapaciteit van achttien kamers met een optie naar vijfentwintig kamers. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, heeft afgelopen dinsdag op locatie, een persconferentie hierover gehouden. De basisspecialismen zullen in dit ziekenhuis vertegenwoordigd zijn.

HET DOEK IS GEVALLEN 

January 18, 2020

Het zijn niet onze woorden, beste lezer, maar de woorden van de voorzitter van de Vereniging van Economisten, Winston Ramautarsing. Hij sprak gisteren in het tv-programma In de Branding, over de kredietstatus van Suriname, die door ratingbureau Fitch is afgewaardeerd van B- naar CCC, de laagste status die aan een land kan worden toegekend.

DE HUURSUBSIDIE KOMT ERAAN 

January 18, 2020

Het electoraat, zo maakte het Nationaal Informatie Instituut, NII, bekend, bestaat slechts voor 10 procent uit first voters, jongeren die voor het eerst gaan stemmen. De regering had steeds de focus gelegd op de jongeren, maar u begrijpt dat die nu niet meer alle aandacht kunnen krijgen. Vooral omdat jongeren, aldus het NII, het nogal eens af laten weten als het op stemmen aankomt.

WISSELKOERSEN STABILISEREN? 

January 18, 2020

Al langer dan een jaar, heerst er onrust in de financiële sector. De banken hebben hiervan tot nog toe de meeste last ondervonden, als het gaat om klanten die uit paniekerigheid hun totale rekening leeghaalden, omdat zij door berichten op sociale media of in de traditionele media, hun geld niet meer veilig zagen bij de bank.

ONHOUDBAAR VOOR ROBERT 

January 18, 2020

De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zit momenteel thuis, nadat hij zelf besloten had verlof op te nemen om zo de Raad van Commissarissen bij de Moederbank, in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar zijn reilen en zeilen als governor.

foto: Louis Alfaisie

NIET-INMENGING IN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN 

January 18, 2020

Onze regering blijft het dictatoriale regiem van Nicolás Maduro door dik en dun ondersteunen, ondanks het feit, dat al ruim 4.5 miljoen Venezolanen hun land zijn ontvlucht door de erbarmelijke omstandigheden die daar heersen. Het land gaat nog steeds gebukt onder een gierende hyperinflatie en een groot gebrek aan medicamenten en veel voedingswaren.

ONNODIGE FINANCIËLE ONRUST 

January 18, 2020

De overheid maakte via de media bekend, dat met ingang van 15 januari 2020, het niet meer toegestaan zou zijn valuta te verkopen aan of te kopen van individuen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, liet eveneens in een persbericht weten, dat het ook niet meer mogelijk zou zijn deviezen over te maken, gezien deze transacties zouden worden geblokkeerd door de banken.

ME’A CUL’PA ME’A MA’XIMA CUL’PA 

January 18, 2020

Wanneer zaken fout gaan, is het natuurlijk zeer gemakkelijk de schuld bij anderen te zoeken en nimmer bij jezelf of in eigen gelederen. Vanaf de periode van 1980-1987, toen we in dit land een militaire dictatuur hadden die volkomen onterecht als ‘revolutie’ werd aangeduid en die op verschillende momenten geheel was verzand en het volk helemaal niet meer warm liep voor de machtsstaat, werd herhaaldelijk het buitenland als mislukking van het zogeheten revolutionaire proces aangewezen.

REGERING IS AF VAN GOVERNOR 

January 18, 2020

Afgelopen week heeft de redactie vernomen, dat de positie van Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS, vooralsnog onzeker is. Daarna deelde regeringscoördinator Soewarto Moestadja in De Nationale Assemblee, DNA, mee, dat er intern een onderzoek is ingesteld in de Centrale Bank en de governor in het bijzonder en als het voltooid is, zal worden ingegaan op deze kwestie.

VARKENSVLEES VEILIG? 

January 18, 2020

Onlangs verschenen er berichten op sociale media, waarin stond dat het consumeren van varkensvlees schadelijk is. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft onlangs een verklaring uitgebracht naar aanleiding van deze berichten. De onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, stelt in de verklaring, dat het eten van varkensvlees niet schadelijk is voor het menselijk lichaam.

INKOMSTEN GRONDSTOFFEN GEBRUIKEN VOOR ONTWIKKELING 

January 12, 2020

Met de toetreding tot de EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, in mei 2017, heeft Suriname zich gecommitteerd een transparant beleid te voeren binnen de extractieve sector. Dit houdt onder andere in, dat Suriname jaarlijks het EITI- rapport produceert en openbaar maakt. In het kader hiervan is het EITI- rapport handelend over het fiscaal jaar 2017, na goedkeuring van de Multi Stakeholders Group, MSG, vanaf 31 december 2019 toegankelijk voor het publiek.

INTERVENTIE CENTRALE BANK OP WISSELKOERS NIET MOGELIJK 

January 12, 2020

De wisselkoersen voor vreemde valuta zullen met het huidige beleid van de overheid en de Centrale Bank, nauwelijks stabilisatie doormaken en zelfs blijven stijgen, is de mening van verschillende economisten in ons land. Fiscale en monetaire maatregelen zijn niet wat ze wezen moeten en momenteel is binnen het mechanisme van vraag en aanbod, de vraag naar de dollar en de euro vele malen hoger dan het aanbod, hetgeen maakt dat de wisselkoersen steeds verder stijgen.

REGERING ZAL DIK VERDIENEN AAN OLIE-INKOMSTEN 

January 12, 2020

De zoektocht naar aardolie voor onze kust is al een aantal jaren gaande. De afgelopen week werd de Surinaamse gemeenschap aangenaam verrast door het nieuws van een significante olievondst voor de kust. De olieontdekking werd gedaan door Apache Corporation en Total bij de Maka Central-1 boorput op blok 58 en zal voor ons land, vooral vanwege de kleine schaal van onze economie, een doorslaggevende, sturende invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling van onze samenleving.

EEN STRIJD ALS NOOIT TEVOREN 

January 12, 2020

De algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei zijn in aantocht en het is nu reeds duidelijk, dat er een harde politieke strijd zal worden gevoerd om als overwinnaar uit de bus te komen. Nu reeds wordt er alles aan gedaan tussen coalitie en oppositie om elkaar de loef af te steken. Alle registers worden opengetrokken om de kiezer voor zich te winnen. Ook is men zelfs bereid via sociale media allerlei gemene zaken naar voren te halen.

ONZE NATUURLIJKE HULPBRONNEN 

January 12, 2020

Er heerst glashelder een misconceptie bij de leden van de regering Bouterse, na de vondst van een behoorlijke en vermoedelijk zeer winbare voorraad aardolie in het Staatsolie Block 58 door de oliemaatschappijen Apache en Total SA. Nadat bekend werd dat Apache en Total bij hun zoektocht voor onze kust, niet ver van de maritieme grenslijn met Guyana, een aardolie- en gasveld hadden aangeboord, ontstond er grote en zwaar overdreven euforie bij de regering Bouterse en werden de vele flessen champagne in het perscentrum nabij Fort Zeelandia, ontkurkt.

19, 5 MILJOEN EURO BLIJFT VOORLOPIG IN NEDERLAND 

January 12, 2020

Het is de grootste partij aan contanten, die ooit in Nederland in beslag is genomen op verdenking van witwassen. Het gaat om 19,5 miljoen euro uit een vliegtuig afkomstig uit Suriname. De zending werd april 2018 in beslag genomen op verdenking van witwassen. Surinaamse banken te weten Finabank, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank, hebben toen samen met de Centrale Bank van Suriname, CBvS, een rechtszaak aangespannen om het geld terug te krijgen.

BURGERS ALS AANDEELHOUDERS VAN GEVONDEN OLIE 

January 11, 2020

President Bouterse en de politieke partijen, hebben het Surinaamse volk gefeliciteerd met de olievondst voor de kust van ons land. Dit hebben zij ook terecht gedaan, want alles in de Surinaamse bodem behoort het volk toe, zeker wanneer het gaat om de natuurlijke hulpbronnen. Zeggen en menen zijn twee verschillende dingen.

WAAR BLIJFT HET STANDPUNT VAN SURINAME? 

January 11, 2020

De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten van Amerika, zijn hoog opgelopen. Velen vrezen voor een derde wereldoorlog. Verschillende landen hebben reeds een standpunt ingenomen en opgeroepen om het hoofd koel te houden. Maar waar blijft het standpunt van Suriname? Tot op heden is er niets vernomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

BUIGEN WE ALLEMAAL WEL? 

January 4, 2020

In zijn nieuwjaarstoespraak zei president Desi Bouterse, dat een ieder op 25 mei het hoofd zal moeten buigen voor de volkswil die in de verkiezingsuitslag gepresenteerd zal worden. We weten dat in de verkiezingsperiode heel veel wordt gedaan om stemmen te krijgen. Niet alleen politieke partijen, maar ook individuen binnen de verschillende partijen, doen een heleboel dingen om op de lijst te komen en om zoveel mogelijk stemmen voor zichzelf te winnen.

PATIËNTBELEVING 

January 4, 2020

De algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, Claudia Redan, heeft afscheid genomen van 2019 en het nieuwe jaar ingeluid. Daarbij maakte ze ook de plannen bekend voor het AZP, dat al eneige jaren getransformeerd wordt tot een modern ziekenhuis. De transformatie zal onverkort doorgaan en ook de herstructurering gaat verder. ‘

AANTAL VERKEERSDODEN AAN DE HOGE KANT 

January 4, 2020

Het jaar 2019 is afgesloten met 80 verkeersdoden. Op oudjaar zijn maar liefst 4 personen omgekomen in het verkeer. In 2018 was het jaar afgesloten met 76 verkeersdoden. Voor 2017 was dat gesteld op 85 verkeersdoden. Met deze cijfers zien we dat het aantal verkeersdoden per jaar nog steeds aan de hoge kant ligt in Suriname. Vanaf 2010 was er een dalende trend in het aantal verkeersdoden.

OVERGEWICHT BINNEN KPS 

January 4, 2020

Op sociale media gaan er verschillende memes rond over politieagenten die duidelijk aan overgewicht lijden. Veel burgers vragen zich af, hoe deze agenten, gezien hun gewicht, achter de dieven aan kunnen gaan. Nu is het niet zo dat elke politieambtenaar in uniform, surveilleert en dus mocht dat nodig zijn, dieven aanhoudt.

HET ECHTE WERK BEGINT NU! 

January 4, 2020

Als Surinamers mogen wij zeker blij zijn dat de Afobakastuwdam in handen van de staat is gekomen. Suriname is vanaf 1 januari 2020, 100 procent eigenaar van de dam. Ondanks dat de onderhandelingen niet naar ieders tevredenheid zijn gegaan, moeten wij nu kijken hoe het verder gaat. Wat de dam krijgen is één, maar het operationeel houden ervan is het belangrijkste.

ZOVEELSTE BELOFTE 

January 4, 2020

Het Korps Politie Suriname, KPS, gaat in dit jaar voor een excellente dienstverlening naar de samenleving toe. Volgens korpschef Roberto Prade, is de basis hiervoor in 2019 gelegd. Prade zei dat middelen zijn aangeschaft zoals wagens, motorfietsen, fietsen en apparatuur, maar dat ook de financiële positie van de politie is verbeterd, waardoor het korps zelf de noodzakelijke zaken kan aanschaffen.

WAAR WAS DE STERKE ARM? 

January 4, 2020

Op oudejaarsdag hebben zich vooral in de binnenstad, taferelen voorgedaan waar we ons eigenlijk diep voor moeten schamen. Los van het feit dat er bij de pagara-estafette veel te veel kleine kinderen in de stad aanwezig waren en gevaar liepen bij eventueel rondvliegend vuurwerk, hebben pubers zich vreselijk misdragen en was er in hoge mate sprake van alcoholmisbruik.

GEWOON EEN MOORDENAAR 

January 4, 2020

Op een volkomen misplaatste wijze heeft men in de afgelopen decennia, een van de grootste misdadigers van dit halfrond, tot een revolutionaire afgod willen maken. We hebben het dan over Ernesto ‘Che’ Guevara (1928-1967), Argentijn van geboorte, op latere studeerde hij medicijnen, maar maakte de studie nimmer af, en marxist die aan de zijde van Fidel Castro op succesvolle wijze op Cuba een revolutie ontketende en het regiem van de dictator Fulgencio Batista, wist te verdrijven. Belangrijk is te vermelden, het handelen van Guevara tijdens en na de revolutie en de vele mensenrechtenschendingen die aan hem toegeschreven kunnen worden.

MOST WANTED 

January 4, 2020

Bij de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname, KPS, werd gezegd dat de politie met een nieuwe ‘most wanted lijst’ komt. Het KPS is onlangs versterkt met 170 man voor de basispositie. Het ziet er natuurlijk goed uit, omdat met meer man het werk beter gedaan kan worden, toch hebben we een zorgpunt, namelijk dat de beschikbare middelen. Dan is er de nieuwe ‘most wanted lijst’. De grote vraag is wie komen er allemaal op de lijst te staan.

GESCHIEDVERVALSING 

January 4, 2020

We zijn aardig op weg naar de verkiezingen van mei dit jaar en de verschillende partijen zijn al geruime tijd bezig met hun politieke propaganda. En dat kan je natuurlijk op allerhande manieren doen. Je kan natuurlijk overall vlaggen laten wapperen en zo de indruk wekken, dat de winst al binnen is en dat de tegenstanders geen schijn van kans hebben.

LADDERZAT=STRAALBEZOPEN 

January 4, 2020

Wanneer het om feesten gaat, zijn Surinamers altijd aanwezig. Dit was ook nadrukkelijk te merken op 31 december in onze binnenstad. In de maand december waren er overal feestjes. Op al deze feestjes was drank verkrijgbaar en maar op enkele plekken, werd er naar een identiteitsbewijs gevraagd. Het probleem wordt alleen erger, wanneer vooral jongeren denken dat alcoholmisbruik stoer is bij het uitgaan.