Ingezonden


De vele mogelijkheden van geldgebruik 

March 10, 2015

De algemene theorie leert ons, dat de prijs van een product wordt bepaald door vraag en aanbod. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de prijs van een kg suiker vaststellen, een prijs die koper ook bereid is te betalen. Suiker is een behoefte, maar geen absoluut grote behoefte. Wij hebben er weinig van nodig, wij kunnen met […]

Onjuiste namen op monument van Mariënburg 

March 10, 2015

Momenteel is in Suriname mijn oude vriend Moti Marhé. Moti heeft Nederlands en Hindi gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden en ik archeologie. Op 5 juni 1978 . dus 37 jaar geleden, hebben Moti en ik de brochure samengesteld: Mathura, Ramjanee en Raygaroo; verzet tegen uitbuiting en onderdrukking in Suriname’ . Ik heb het bronnenonderzoek […]

Nickerianen, laten jullie je niet meer pakken 

March 9, 2015

Over 79 dagen gaan de Surinamers naar de stembus. Op zaterdag 14 februari 2015 was ik in mijn geboortedistrict Nickerie. Ik ga als eerste naar de Mandjha Veiraweg, waar mijn “kumba tei” begraven is. Het is prettig weer in de vertrouwde omgeving te zijn, waar je geboren en getogen bent. Jouw familieleden en oude vrienden […]

Wat weet God over het hart van een vrouw? 

March 5, 2015

Er is een gezegde in één van de geschriften dat luidt: alleen God kent het hart van een vrouw. Alhoewel het een vers is uit een zeer oude tekst, is het relevant voor de tijd waar wij nu in leven. Het is ook relevant met betrekking tot de gevoeligheid van vrouwen voor spirituele zaken in […]

Keuzemodel voor politieke overlopers 

March 4, 2015

Maatschappelijk verantwoord overlopen Talrijke politici in Suriname zijn in de afgelopen weken overgelopen van de ene politieke partij naar de andere, teneinde in het machtscentrum te blijven of te komen en financieel beter ervan te worden. Het zijn vaak opportunisten die vlak voor de verkiezingen op 25 mei aanstaande, eieren voor hun geld kiezen. Een […]

Ethische code en de Surinaamse politiek 

March 4, 2015

Ik geloof dat elk recht een plicht inhoudt; elke kans een verplichting; elke bezitting een schuld. John D. Rockefeller, Jr. 1839-1937, Amerikaans ondernemer Deze uitspraak is al meer dan een eeuw geleden geintroduceerd en heeft alles te maken met balans in ethisch denken en handelen. Als Surinamers kunnen wij veel van leren, vooral in deze […]

Het middeleeuwse denken vaarwel zeggen 

March 4, 2015

Suriname heeft een oppervlakte van 163.820 km² en telde in 2012 een bevolking van 541.638 zielen. Een klein land met een kleine bevolking, dreigt na 40 jaren onafhankelijkheid (merdeka, azaadi) weer afhankelijk te worden van een groot Aziatisch land. Wij Surinamers zijn niet kritisch genoeg. Wij hebben een president gekozen (indirect) die nationaal en internationaal […]

Een levensgevaarlijke draaikolk 

March 3, 2015

Hij doet de hele bedrijfsadministratie en tekent ook voor alle aankopen, verkopen en alle andere uitgaven en inkomsten. Dus hij controleert zichzelf en kan ongehinderd, onrechtmatig handelen. Na enige tijd komen de eigenaren erachter en ontslaan hem met veel moeite zonder de door hem onrechtmatig toegeëigendegeld en goederen terug te kunnen krijgen. Per slot van […]

Rol politie Korpschef discutabel 

March 3, 2015

Hierbij wenst de heer Desire Hooghart, Directeur van de Nationale Loterij Suriname te reageren op een vermeende uitspraak van de Korpschef van poltie waar hij aangeeft niet overtuigd te zijn van de rol van de Nationale Loterij bij loterij trekkingen. Allereerst wenst de Directeur zijn bevreemding uit te spreken voor de uitspraken gedaan door de […]

Schelden wint geen beleid van opbouwen 

February 26, 2015

Doordenkers zijn ontstaan om subtiel een boodschap door te seinen. Vaak genoeg doet men dit om niet frontaal in aanvaring te komen met personen. Echter schuilt het gevaar er in hoe anderen een doordenker opvatten en daarop feedback geven. Met schrijnende teleurstelling volg ik de opbouw van campagne voeren van mensen in Suriname. Schelden, verwijten […]

“Duiker moet op non actief worden gezet” 

February 21, 2015

NPS-parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi, vindt dat de directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), Willy Duiker, op non-actief moet worden gesteld. Tjin A Tsoi is de mening toegedaan,nu de waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, aan de minister van Financiën Andy Rusland, heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen door de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD) […]

“Goede leerkrachten verdienen extra waardering” 

February 18, 2015

Coachingsbureau Vindlicht en Stichting KidzTori zijn deze maand het project ‘Leerkracht in het zonnetje’ gestart. Leerlingen, ouders of collega’s, kunnen hun favoriete leerkracht nomineren en aangeven waarom deze leerkracht een extra schouderklopje verdient. De nominaties worden in de maand februari verzameld. “We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk aanmeldingen. Er zijn geen restricties. Iedere leerkracht van […]

Basiszorg- vs Staatsziekenfondsverzekering 

February 18, 2015

De oorspronkelijke bedoeling van het Staatsziekenfonds (SZF) was om in Suriname te geraken tot een verplichte Algemene Ziektekostenverkering (AZV).Door allerlei omstandigheden van politieke en financiële aard is die oorspronkelijke bedoeling voorheen nimmer gerealiseerd. Het SZF ging in 1981 van start met een verzekerdenbestand, bestaande uit enkel ambtenaren en daarmee gelijkgestelden (de verplicht verzekerden). Ná geruime […]

Gedetineerden hebben passief kiesrecht 

February 16, 2015

Enkele dagen geleden is in de media een bericht verschenen dat afkomstig zou zijn van de heer Paulus Pinas, onderdirecteur van het ministerie van Justitie en Politie, afdeling Delinquentenzorg, die verklaard zou hebben dat 1150 gevangenen die zijn opgesloten in de verschillende strafinrichtingen, uitgesloten zijn van het kiesrecht. Deze personen zouden, volgens de onderdirecteur, zich […]

Afschaffing doodstraf 

February 12, 2015

Door de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) is op 3 februari 2015 op initiatief van de Europese Gemeenschap een seminar gehouden over de afschaffing van de doodstraf. De vraag die bij velen opkwam is of het wel van belang is om dit onderwerp, ondersteund door buitenlandse experts in Suriname aan de orde te stellen. […]

Surinamers en het probleem van werken 

February 10, 2015

Het is vaak verkondigd dat Suriname een zeer grote economische potentie heeft, hierbij verwijzende naar de vele reële economische mogelijkheden in ons land. Maar hoe reëel is reëel?. Wat in dit licht opvalt is, dat er genoeg arbeidsplaatsen zijn die niet door Surinamers worden ingevuld, die onbenut zijn of die door buitenlanders worden ingevuld. Enkele […]

Ambtenaren Kandideren schept Chaos! 

February 10, 2015

‘Ik bemoei niet of ik wil niet bemoeien met politiek,’horen wij vele personen zeggen. Maar als ze toch gaan stemmen, zijn ze medeverantwoordelijk voor wat daarna gebeurt. DNA-leden vinden SRD15.000,00 per maand te weinig voor een voltijdse baan, zonder zich af te vragen hoe anderen met de huidige kinderbijslag, AOV of het minimumloon moeten rondkomen. […]

Politieke realiteit is zoek bij Rijssen 

February 6, 2015

Afgelopen zondag heb ik een interview afgestaan aan Asha Bhagwat van Dagblad Suriname over het district Para naar aanleiding van de zogenaamde overloop van de VHP’ers naar de NDP. De “politieke zwerver Keshopersad is bezig in alle ressorten waar Hindostanen wonen, mensen te bewegen over te lopen naar de Paarse partij. In dat licht moet […]

Politieke ontwikkelingen in Commewijne 

February 6, 2015

De resultaten van de afgelopen volkstelling van 2012 is al op de markt. Politieke partijen hebben genoeg werk om alles op een rijtje te zetten en de demografische verschuivingen onder de loupe te nemen. De afgelopen week was het district Commewijne in de politieke branding. Als geograaf ben ik meer geïnteresseerd in de demografische ontwikkelingen […]

Reactie VHP op Herrenberg 

February 5, 2015

Op 1 februari heeft Henk Herrenberg een artikel doen publiceren getiteld: “Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig “, waarmee hij de gemeenschap, zoals bekend, een rad voor de ogen tracht te draaien met weerzinwekkende lasterpraatjes over VHP- voorzitter Chan Santokhi. Het bericht gaat voornamelijk over vermeende uitspraken van VHP- voorzitter Santokhi, gedaan […]

President Bouterse nog 5 jaar??? 

February 4, 2015

Met ernstige bezorgdheid kijkt de jongerenraad van de VHP naar het optreden van onze president, het is meer dan duidelijk, dat de president vanwege zijn hoge leeftijd niet meer kan presteren. President Desi Bouterse die zichzelf “volkspresident” noemt, heeft het de afgelopen jaren steeds laten afweten op belangrijke ontmoetingen met het volk. Het is evident […]

Herrenberg zinspeelt op een staatsgreep 

February 4, 2015

Naar aanleiding van het artikel van Henk Herrenberg in diverse media met als titel ‘Santokhi e hebing gi Dino en provoceert president lafhartig’ wordt opgemerkt dat beweringen met gemak worden geponeerd als vaststaande feiten. Het is weerzinwekkend en walgelijk van Henk Herrenberg om VHP-voorzitter Chan Santokhi te demoniseren. De Amerikanen hebben VHP-voorzitter Chan Santokhi niet […]

Solidariteit met moedige VHP 

February 3, 2015

Wij, vrouwen over de hele wereld worden vaak als vertegenwoordigers en behoedsters van elke natie gezien. En vooral deze symbolische rol maakt dat hun aanwezigheid binnen elke organisatie een sterke morele kracht betekent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrouwen heel snel slachtoffer worden van vooral politiek geweld om hen vooral te ontmoedigen en […]

De onvolledige Parbolinabrug bij Carolina 

February 3, 2015

  Recentelijk, en wel rond de feestperiode van Mofo Yari van 2014, heeft de Parbobierbrouwerij een prachtige paginagrote foto van de Carolinabrug in alle locale dagbladen ingezet, om de burgerij een voorspoedig jaar 2015 toe te wensen. De foto is werkelijk een fototechnisch hoogstandje,waarschijnlijk vanuit een helicopter geschoten,en door echte professionals . Het is daarom […]

Bouterse bluft en dreigt 

January 28, 2015

We zijn bijna aan het einde van de regeringstermijn Bouterse/Ameerali en president Bouterse zegt voor de tweede keer dat hij de helft van de VHP kan opsluiten. Op 16 februari 2012 had president Bouterse in het parlement gezegd dat hij de helft van de VHP zou opsluiten. President Bouterse neemt zijn bluf en dreigement van […]

PL als lijsttrekker voor V-7 in Commewijne 

January 26, 2015

De zeven samenwerkende partijen bestaande uit de VHP, PL, NPS, KTPI, BEP, SPA en DA-91 (de V-7) zijn bezig de laatste hand te leggen om op DNA- niveau om een overeenstemming te bereiken. Bij zulke samenwerking moeten wij vaker het eigen belang ondergeschikt maken aan het collectieve belang. Partijen bundelen om bij de verkiezingen het […]

Wrakingsverzoek Bouterse versus Santokhi 

January 24, 2015

Jurist Gaetano Best: De U.S. Supreme Court heeft ooit eens opgemerkt dat een rechter geen tanks of geld tot zijn beschikking heeft om de burger of de overheid tot gehoorzaamheid te dwingen of te verleiden. Het gezag van de rechter, zijn legitimiteit en het vertrouwen in de rechtspraak, hangen vooral af van de rechterlijke onafhankelijkheid […]

Remy Pollack wil drie zetels Commewijne 

January 23, 2015

De districtscommissaris Remy Pollack heeft op zaterdag 18 januari 2015 op een politieke massameeting in Commewijne zijn nieuwe politieke baas de verzekering gegeven, dat hij ervoor zal zorgen dat de NDP op 25 mei 2015 in Commewijne drie zetels behaalt. Deze uitspraak van Remy Pollak, de ex-NPS’er die nog enkele weken terug het Surinaamse volk […]

Religie in China 

January 22, 2015

Scheuren in het atheïstische bouwsel (1) Als er een probleem is tussen mens en religie, dit probleem is er niet tussen mens en God. De snelle verspreiding van het christendom in China is niet alleen een aanwijzing daartoe, maar ook een signaal voor de officiële overweging en herwaardering van religie in het grootste communistische land […]

Limbopersad, de zwarte Goebbels van Suriname 

January 21, 2015

Op zondag 18 januari 2015 heb ik gereageerd op het artikel van mijn politieke opponent pastor/politicus drs.Andre Misiekaba. De heer drs. A. Misiekaba heeft op maandag 19 januari 2015 een reactie op mijn artikel gegeven bij zijn politieke bondgenoot meneer Limbopersad (oud leerling van de Koenderschool). Meneer Limbopersad is flink tekeer gegaan tegen de schrijver/politicus/Surinamer […]

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249