Ingezonden


Een nationale schande voor de regering Bouterse II 

September 27, 2016

Ingezonden Dankzij de nationale pers worden wij dagelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in Suriname.Ik ben de pers bijzonder dankbaar.Wij maken ook van die informatie gebruik om onze mening te geven. Onlangs heeft de first lady van Suriname 150 schoolpakketten van de Chinese ambassadeur gedoneerd gekregen. De first lady heeft samen […]

Na syatu fu bangi …. 

September 13, 2016

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL)blijft solidair met de EBS-werknemers verenigd in de OWOS. Vooralsnog heeft zij haar eigen opvatting over het materieel punt, dat doorslaggevend is in deze fase. Het eindoordeel is en blijft een aangelegenheid van de leden van de OWOS. De COL -bonden stellen dat de staat en de OWOS moeten […]

Santokhi stelt Bouterse vragen over ambassadeur Kanhai 

August 11, 2016

Oppositieleider Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag in zijn hoedanigheid als lid van de Departementale Commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblee (DNA), een reeks vragen gesteld aan president Desiré Bouterse over ambassadeur Aashna Kanhai, Surinames diplomatieke vertegenwoordiger in India. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zou naar verluidt Asif Iqbal als honorair-consul voor Suriname in India […]

Santokhi over 6 jaar regering Bouterse 

August 1, 2016

De VHP is een democratische partij. De partij kenmerkt zich door de strijd voor handhaving van de democratische principes verankerd in de Trias Politica, hetgeen wij gezamenlijk hebben afgesproken door middel van aanname van onze Grondwet. Als voorvechter van behoud van de democratie, dient de VHP de ultieme wil van het volk te respecteren. In […]

Strijden tegen onrecht, corruptie …. , kortom het falend beleid 

July 16, 2016

Ingezonden Thans heerst er een ernstige bestuurlijke, economische, sociale en morele crisis in ons land, terwijl het perspectief dat in de periode 2000 tot 2010 met grote offers van het Surinaamse Volk tot stand was gebracht, is vernietigd; problemen zijn in de zittingsperiode van de huidige regering steeds erger geworden, waarbij het volk steeds alle […]

Uitdagende tijden… 

July 9, 2016

Aangeboden De precaire financiele en economische situatie in het land brengt voor ons allemaal serieuze en ongekende spanningen en uitdagingen. De depreciatie van de Surinaamse munt en de crisis- en hervormingsmaatregelen van de overheid zullen onder de bedrijven, zeker hun tol eisen. Echter, in crisisperiode ontstaan er ook nieuwe ideeën en inzichten die tot nieuwe […]

Reactie Waarnemend President van het Hof van Justitie op gesprekken met staatshoofd 

June 25, 2016

De recente berichtgevingen hebben de Waarnemend President van het Hof van Justitie aanleiding gegeven het volgende persbericht te doen uitgaan: De Waarnemend President van het Hof van Justitie is bij brief van 15 juni 2016 door de President van de Republiek Suriname uitgenodigd voor een constitutioneel overleg. Daarbij is voornamelijk gesproken over het door de […]

Terugroepwet nader behandeld 

June 6, 2016

Geachte redacteur, Ondanks het feit, dat we kunnen spreken van een karakteristieke ”Babylonische spraakverwarring”, die z’n weerga niet kent, voel ik mij verplicht om het e.e.a. omtrent de zo verguisde Terugroepwet te ventileren. Ik hoop hiermede te kunnen bewerkstelligen, dat sommige echt ter zake deskundigen het stilzwijgen doorbreken, en de andere ( quasi )- deskundigen […]

“Blaka Basi” met gebogen hoofd naar “Bakra Basi” 

June 1, 2016

De kogel is door de kerk. Enkele dagen terug heeft de Surinaamse regering met gebogen hoofd het IMF binnengehaald. Het IMF heeft harde eisen gesteld aan de regering Bouterse/II. De regering Bouterse (I en II) had geen andere keus en moest alle eisen van het IMF slikken om het geld van de “Bakra Basi” (IMF) […]

Reactie op toespraak van president Bouterse 

May 30, 2016

Terwijl de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) heel serieus bezig is oplossing te zoeken voor de crisis van het land, was president Bouterse bezig grapjes te maken in OCER. Kennelijk was de lage opkomst in OCER de oorzaak van zijn grapjes. President Bouterse zei dat er maskers gevallen zijn. Inderdaad zijn er maskers gevallen, maar zeker niet van […]

Invoering 24-uurseconomie 

May 10, 2016

Het invoeren van een 24-uurseconomie voor Suriname zou een belangrijke stap zijn in de richting om meer werkgelegenheid te creëren en de productie voor het land te verhogen. Zo worden er meer banen gecreëerd en is er een betere inzet van personeel. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om hun productie en export drastisch te verhogen. De […]

Jogi:`Regering stuurt zieke mensen de dood in’ 

May 4, 2016

“De regering Bouterse-Adhin stuurt de zieke mensen in Suriname de dood in met haar visieloos beleid over de gezondheidssector en zij zal de komende tijd ook niets kunnen doen, omdat haar organisatievermogen te chaotisch is.” Dat zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi tegenover het Algemeen Surinaams Persbureau (ASP) naar aanleiding van de chaos in de gezondheidssector. Er […]

Suriname mag zelfstandigheid niet uit handen geven 

April 30, 2016

PALU over IMF overeenkomst: De voorzitter van Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok, is de mening toegedaan dat de regering ervoor moet waken dat onze economische en daarmee de bestuurlijke zelfstandigheid, niet uit handen wordt gegeven als gevolg van de overeenkomst met het IMF. Suriname zou met het akkoord weleens volledig afhankelijk kunnen […]

“Ik ga liever dood, dan in een gevangenis te gaan” 

April 27, 2016

Zo luidde zeer duidelijk de mening van een arrestant enige tijd geleden die niet begreep waarom hij was aangehouden. De reactie was voor een ieder goed voorstelbaar, immers wat moet iemand in een gevangenis doen? Je hebt een woning die je met veel zweet en tranen hebt laten bouwen nu moet je je huis met […]

N o o d k r e e t!!! Stop de afbraak van de Surinaamse bouw- en constructie sector 

April 19, 2016

In de afgelopen vijftig jaren hebben  particulieren, Surinaamse technische ondernemers- investeerders, met grote inspanningen en doorzettingsvermogen, de nationale bouw- en constructiesector op hoog technisch  niveau weten  op te bouwen. Zij hebben  in de afgelopen decennia  bijzonder grote bijdragen geleverd  in de totstandkoming van vele grote en kleine infrastructurele, bouwkundige en agrarische ontwikkelingswerken. Thans zitten zij […]

Reactie fractieleider VHP Santokhi op persconferentie president 

April 15, 2016

De toon van de persconferentie: niets nieuws De toon van de persconferentie kenmerkte zich door: President en regering zijn in voortdurende staat van ontkenning van hun verantwoordelijkheid om te besturen door ook nu weer de schuld te geven aan internationale prijzen (‘a no mi’) en te zwijgen over de oorzaken van hun onkunde, verspilgedrag en […]

Surinamers verpauperen met de dag 

March 15, 2016

Op zaterdag 12 maart 2016 belde ik een cambiohouder en ik vroeg hem wat de koers op dag is voor de euro en dollar. Hij zei letterlijk tegen mij: “Ik koop de euro voor 6.40 en ik verkoop die euro voor 6.55. De dollar koop ik voor op 5.80 en ik verkoop het voor 5.90.” […]

Rond de Presidentiële Resolutie 

February 29, 2016

Voordat ik het onderwerp in beschouwing neem(let wel niet de inhoud van de presidentiële resolutie),lijkt het mij juist om over het algemeen vast te stellen wat wij onder een resolutie,in casu een presidentiële resolutie moeten verstaan. Hiervoor raadpleegde ik het Staatsbesluit van 6 november 1996, houdende vormgeving van wettelijke regeling, Staat-en Bestuursbesluiten. Dit Staatsbesluit voldoet […]

De gecertificeerde analfabeet heeft gesproken… 

February 17, 2016

Zo is hij ooit genoemd door de respectabele Ronald Venetiaan: …”een gecertificeerde analfabeet…”, omdat hij  raaskalt. Schreeuwerig, veel woorden die allemaal hol zijn. Hij heeft weer gesproken in De Nationale Assemblee (DNA). “Look who’s talking”, zei hij, omdat hij vindt dat de Nationale Partij Suriname (NPS) niets heeft gedaan om Suriname tot een welzijnssamenleving te […]

Zoektocht naar US$ 

February 4, 2016

Op de website van Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) staat vermeld dat “In het proces van Money Laundering zijn vier fasen te onderscheiden.” Link http://www.mot.sr/index.php/wetgeving Ik zal het zoeken naar de US$ 13 miljoen door de cambiohouders toepassen op die vier fasen. Plaatsing: het plaatsen van contant geld in het financiële verkeer; De cambiohouders willen US$ […]

Het alternatief, ons doel, kies voor Suriname 

February 3, 2016

Tijdens de meest recente straatactie was er duidelijk een sfeer van medebegrip voor de huidige situatie. Ook vanuit het publiek. De ham vraag was echter, wat is het alternatief? Wat als de regering naar huis gaat? Wat dan? Wie moet dan komen? Suriname is op zoek naar een alternatief. Suriname is dus ook moe van […]

Bedrog, illusies, leugens en hallucinaties 

January 26, 2016

De vele berichten in de media, na de toespraak van D.D.Bouterse, heeft mij, ondergetekende genoodzaakt te reageren. Bouterse moet een keer ophouden met de vingers naar anderen te wijzen. We weten dat het zeer doet als gewezen wordt naar het falend beleid van de “Kleine Indiaan”, zoals hij zich wellicht laat noemen. Bouterse lijdt aan […]

Protestbrief oppositie tegen convocatie Sapoen en Chitan 

January 25, 2016

Aan de Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. drs. J. Geerlings-Simons Paramaribo, 25 januari 2016   Geachte Voorzitter, Onze Grondwet geeft in artikel 52 lid 3 o.a. aan, dat het terugroeprecht ten aanzien van gekozen volksvertegenwoordigers, een waarborg is voor een waarachtige democratie in Suriname. Met opname van dit terugroeprecht in de Grondwet, heeft de […]

Een veilig Suriname: Yes, we can! 

January 21, 2016

Er is een kind dood. Een jongen van zeventien jaar. Zaterdag 9 januari doodgeschoten na een beroving. Ik voel me geschokt en verdrietig als ik hierover hoor. Er zijn mensen die net als ik geschokt zijn, er zijn ook mensen die vinden dat hij zijn verdiende loon heeft gekregen. Wat ons verbindt, is angst. Angst […]

Centrale Bank waarheen? 

January 20, 2016

Voorwoord: Mij wordt vaak de vraag gesteld waarom ik steeds met mijn titels pronk. Mijn antwoord is steevast: met titels word ik al nauwelijks serieus genomen, met name door de docenten van de AdeKUS en door de Vereniging van Economisten. Laat staan zonder titulatuur. In mijn proefschrift over het bankwezen op de Nederlandse Antillen, stelde […]

VHP, van een etnische naar een multi-etnische partij 

January 14, 2016

Op zaterdag 16 januari 2016 is het precies 67 jaren terug dat de VHP werd opgericht. Op die dag zal de partij op gepaste wijze een conferentie houden met als thema: “Reflectie en heroriëntatie voor transformatie naar de grootste multi-etnische politieke organisatie”. De partijstructuren, de hoofdbestuursleden, de adviesraadsleden, de assembleeleden, de leden van regionale organen, […]

Stopzetting schelpafgravingen technisch correct, maar timing ongelukkig 

January 7, 2016

Het besluit tot stopzetting van schelpafgravingen aan de kust bij Braamspunt is milieutechnisch verdedigbaar. In een land waar grote delen van de kust door natuurgeweld worden weggeslagen en naar de diepere zee worden afgevoerd, ( Weg naar Zee, Coronie) is het bijna een misdaad om toestemming te verlenen aan ondernemers om in delen waar de […]

R. Sapoen en D. Chitan moeten bedanken 

January 4, 2016

Op woensdag 30 december 2015 heeft de rechter Pertjajah Luhur in het gelijk gesteld. De heren Sapoen en Chitan worden door de PL teruggeroepen. Dit betekent dat deze twee heren binnenkort geen parlementariërs meer zijn. Alle andere verhalen van geleerden, laat ik in het midden. Verraders moeten politiek afgestraft worden. Zo hoort het en niet […]

Eindejaarsbrief aan de burgers van de Republiek Suriname 

December 29, 2015

Paramaribo, 29 december 2015 Beste medeburgers, Ieder jaar, rond deze tijd, herdenken en vieren we samen en binnen onze eigen kringen, onze persoonlijke en professionele inzet en verworvenheden van het afgelopen jaar. Het is voor mij als voorzitter van DA91, een goed moment om observaties, zorgpunten en onze visie met betrekking tot de staat van […]

Frederik Derby nu ineens CIA-agent!!?? “A no mi na den trawan” 

December 14, 2015

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het bij de jonge progressieven, meestal studenten, gebruik elkaar ervan te beschuldigen contacten te hebben met de Amerikaanse CIA (Central Intelligence Agency ). De toenmalige zich noemende progressieven, waren verdeeld in tientallen splintergroepen, de Maoïsten (Volgelingen van Mao Sze Tung, de leider van de […]