Van Trikt beschuldigt Hausil en Hoefdraad van handelingen

De voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert Gray van Trikt, weerlegde gisteren in de rechtszaal, alle belastende verklaringen die tegen hem waren ingebracht. Van Trikt verklaarde dat de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, alle touwtjes in handen had bij de deals die waren gemaakt. Volgens Van Trikt is Hoefdraad de persoon die alle zaken had voorbereid en contracten heeft laten sluiten. Hoefdraad is, aldus Van Trikt, in hoogst eigen persoon verantwoordelijk geweest voor deze heel onsmakelijke kwestie.

Van Trikt stelde dat hij niet alleen door Hoefdraad, maar ook door Faranaaz Hausil, in onwetendheid is gelaten over de werkwijze en procedures binnen de moederbank. Hausil was directielid van de Centrale Bank en directeur Legal, Compliance & International Affairs.  Zij is ook aangehouden in het kader van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), waarbij Van Trikt en Hoefdraad ervan worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet.

Ook Hausil moest gisteren voor de rechter verschijnen en werd geconfronteerd met verklaringen van Van Trikt en haar eigen verhoor bij de politie.

In het politierapport wordt gesteld dat zij het brein is achter de verkoop van de tweede tranche overheidspanden. Volgens het onderzoek van het OM had Hausil in een e-mail toegegeven, dat er bij de aankoop van de panden sprake was van monetaire financiering, maar dat was volgens haar, minder erg dan als zou blijken, dat de CBvS zaken had gedaan met niet-integere personen. Het vermoeden bestaat, dat zij het in dezen heeft over Robert Putter, die ook in opspraak is geraakt in de corruptiezaak van de Surinaamse Postspaarbank. (SPSB).  Hausil ontkende die aantijgingen. “Ik heb naar eer en geweten gehandeld en mijn prioritiet was dat de bank niet in een financieel probleem terecht moest komen”, aldus Hausil. In haar verklaring in de rechtszaal was zij pas op de hoogte van de constructie van de overheidspanden, toen een collega-directielid haar erop wees wat er precies gaande was. Volgens haar heeft Van Trikt haar lange tijd in onwetendheid gelaten over wat er speelde. De zaak gaat op 12 januari 2021 weer voor.

More
articles