Lokaal


CHAOS EN TOENAME WANTROUWEN 

May 27, 2020

Laten we de zaken stellen zoals ze zijn, de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn de slechtst verzorgde en meest chaotische die ooit eerder in dit land zijn georganiseerd. Reeds bij het drukken van oproepingskaarten  en de officiële stemformulieren, zijn zaken door slordigheid goed fout gegaan en moesten er meer onkosten gemaakt worden om te corrigeren. 

Buitenlandse waarnemers blijven langer in Suriname 

May 27, 2020

Het wordt van belang geacht, dat de internationale waarnemers het electoraal proces verder kunnen volgen en op basis van alle waarnemingen, een rapport uitbrengen. De regering van de republiek Suriname heeft gevraagd aan de internationale electorale waarnemersmissies van de CARICOM en de OAS, hun verblijf in Suriname te verlengen.

VHP en NDP in nek-aan-nekrace 

May 26, 2020

Tot vanmorgen leek het alsof de VHP als grootse winnaar van de verkiezingen uit de bus zou komen, maar nu er meer resultaten bekend zijn, ziet het ernaar uit dat het een nek-aan-nekrace wordt tussen de VHP en NDP. De resultaten van de districten Nickerie, Saramacca, Marowijne, Brokopondo en Coronie, zijn al binnen.

Chaotische situatie tijdens telling opgeheven 

May 26, 2020

Momenteel vindt in het Nationaal Indoor Stadion (NIS) de telling plaats. De officiële uitslagen zijn nog niet binnen, de eerste stembussen zijn vanochtend rond half drie binnengebracht in het NIS. Om te voorkomen dat zaken tijdens de telling in het NIS uit de hand zouden lopen, zijn de politieke partijen opgesplitst.

Verloop verkiezingsuitslag chaotisch 

May 26, 2020

Vanochtend heerste er reeds een chaotische situatie bij het Nationaal Indoor Stadion (NIS), waar de officiële telling van alle uitgebrachte stemmen zal geschieden. Op sociale media werden aanhangers van politieke partijen opgeroepen om onmiddellijk naar het NIS te komen om te helpen met toezicht houden bij de telling. De West heeft wat beeldmateriaal

PLEIT NOG NIET BESLECHT? 

May 26, 2020

De algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei zijn voorbij en nu reeds kan gezegd worden, dat ze niet vlekkeloos c.q. zonder onregelmatigheden, zijn verlopen. Zoals men bij de oppositionele partijen vreesde, zou er vanwege de NDP geen eerlijk spel worden gespeeld en dat malversaties al gauw duidelijk zouden worden.

Palu verliest zetel in Coronie: ‘Ik zag dit al aankomen, we gaan evalueren’ 

May 26, 2020

Tijdens de verkiezingen zijn vele onregelmatigheden geconstateerd. Veel mensen hebben klachten doorgegeven aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, die geconfronteerd werd met de onregelmatigheden, zei dat het op een aantal stembureaus, er chaotisch aan toe gaat.

Rusland: ‘Wij zijn tot nu toe tevreden’ 

May 26, 2020

Hoewel de officiële uitslagen van de gisteren gehouden verkiezingen nog niet binnen zijn, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland, desgevraagd dat hij tevreden is. Volgens de voorlopige uitslag zit de NPS landelijk op 4 DNA-zetels. “We zijn tot nu tevreden, als we naar de uitslagen kijken.

IDOS Opiniepeiling: NDP verliest meerderheid in Parlement na verkiezing 25 mei 2020 

May 23, 2020

Het IDOS verrichtte een laatste peiling op 20 mei 2020 in Paramaribo met een steekproefgrootte van 554. en een fouten marge van ± 3%. Met nog 1.5 dag te gaan naar de stembusgang op 25 mei, kan een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend worden. Het forse verlies van de NDP

NPS-kandidaat Monique Sowidjojo 

May 23, 2020

De NPS-kandidaat Monique R. Sowidjojo, heeft nooit eerder op DNA-lijst gestaan. Sowidjojo is 43 jaar oud en heeft een Master in Business Administration (MBA) afgestudeerd aan het FHR. Lim A Po Institute for Social Studies. Verder heeft ze de Executive Master in Management Accounting (EMMA) studie aan het FHR afgerond.

DOE-Kandidaat Lilian Maria Wiebers 

May 23, 2020

Ik ben Lilian Maria Wiebers, drs. Algemene Economie en ik ben 56 jaar. Ik ben moeder van drie kinderen en vijf kleinkinderen. Omdat 60% van de Surinaamse samenleving jonger is dan 35 jaar, is mijn aandacht vooral op de ontwikkeling van kansen voor deze groep.

ABOP-kandidaat Priscilla Dawsa 

May 23, 2020

Mijn naam is Priscilla Dawsa. Ik ben 27 jaar en afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit met een Bachelor in Geschiedenis. Mijn droom is om een internationale motivational speaker te worden.

‘De nullen komen terug’ 

May 23, 2020

De wisselkoers is totaal “out of control”. Zo ook de goederen in de winkels. Prijzen blijven schrikbarend stijgen. De prijzen van bouwmaterialen, waaronder cement, zijn zodanig gestegen dat mensen die met het bouwen waren begonnen, nauwelijks meer verder kunnen. Er is haast geen vreemde valuta meer te koop.

Hofwijks: “Suriname moet focussen op het inhoudelijke van politieke partijen” 

May 23, 2020

 Een van de politieke leiders van de Partij voor Recht en Ontwikkeling ( PRO), Curtis Hofwijks, roept de kiezers op om een nieuwe partij de gelegenheid te geven ze  te vertegenwoordigen. Met nog enkele dagen naar de verkiezingen zegt hij, dat het volk van Suriname moet durven om nieuwe dingen aan te grijpen.

A20 Kandidaat Serena Essed 

May 23, 2020

Ik ben Serena Essed, 29. In het dagelijks leven ben ik advocaat en ook ondervoorzitter van de politieke partij Alternatief 2020 (A20). Eerder had ik nooit gedacht, dat ik in de politiek zou stappen. Ik ben ervan overtuigd, dat Suriname potenties heeft, om te groeien naar hoogtes die wij nog nooit eerder hebben gekend en meegemaakt.

‘Medici AZP zal patiënten verwijzen naar directie’ 

May 23, 2020

Aan de hand van de onlangs in de media verschenen berichten zijn er schijnbaar twee tegenstrijdige realiteiten. Een van de directie en een van de medische staf AZP (ondersteund door de medische staf van het diakonessenhuis en de berichtgeving van de vereniging van Apothekers). Wijzend op de teleurstellende en bagatelliserende respons van de directie,

VHP- kandidaat Cheryl Dijksteel 

May 23, 2020

Ik ben Cheryl Dijksteel. Moeder en partner. Een persoon die dankbaar en tevreden in het leven staat. In het dagelijks leven Directeur (bedrijfsvoering) van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Heb doctoraal Rechten gedaan, Master in Public Health en Master in Onderzoeksethiek

PRO-kandidaat Jennifer Wong Swie San 

May 23, 2020

Mijn naam is Jennifer WONG SWIE SAN, geboren op 27 november 1971 te Amsterdam. Opgegroeid in Dordrecht tot 1980. Vertrokken naar Suriname, verder gewoond in de Santopolder, Wanica. Ik ben gehuwd met Eddy van Braam en moeder van Leroy van Braam en Terrence Edison Van Braam.

‘We laten het aan de kiezers over, het volk zal afrekenen’ 

May 23, 2020

 Maandag aanstaande vinden de algemene vrije en geheime verkiezingen plaats, waarbij het Surinaamse volk de gelegenheid krijgt, voor zijn toekomst te stemmen. Op weg naar de verkiezingen, heeft IDOS enkele peilingen gehouden. IDOS heeft tussen 2019 en 2020 in totaal 6 opiniepeilingen gehouden, waarvan de laatste op 20 mei jl. plaats vond.

Surinamers moeten weer zegeningen kunnen tellen 

May 23, 2020

Volgens de erevoorzitter van de NPS, Ronald Venetiaan, moet het weer mogelijk worden voor de Surinamers om hun zegeningen te tellen. Dit zei hij gisteren tijdens de online massameeting van de NPS via Apintie tv.  Venetiaan zei dat hij tien jaren terug een toespraak had gehouden om het volk te waarschuwen. Hij plaatste de toespraak onder de noemer

Medische situatie verslechterd al maanden achtereen 

May 22, 2020

Terwijl we in een tijdperk leven waarbij de medische wereld een belangrijke rol vervult in elke samenleving, is de medische situatie in Suriname al maanden aanhoudend aan het verslechteren. Hoewel de medici al maanden aangeven, dat de situatie in de zorg aan het verslechteren is en in een kritieke fase is beland,

(foto: Regillio Derby)

Diakonessenhuis schaart zich achter AZP 

May 22, 2020

De medische staf van het Diakonessenhuis Paramaribo sluit zich aan bij de noodkreet van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Hij wenst de bevolking op de hoogte te brengen van de zorgwekkende stand van zaken binnen de gezondheidszorg, waar in het Diakonessenhuis sprake van is.

Boldewijn: ‘Zwevende kiezers, kunnen gewicht in de schaal leggen’ 

May 22, 2020

Met nog twee dagen voor de verkiezingen, twijfelen nog een heleboel zwevende kiezers, waaronder veel jongeren, of zij naar de stembus zullen gaan op 25 mei as. In deze fase richt de verkiezingsstrijd zich met name op de kiezers, die nog niet weten of en op wie ze gaan stemmen. Voor het behalen van zetels wordt elk kunstje uit de kast gehaald.

Frangie: ‘Finabank leent geen geld aan regering’ 

May 22, 2020

Volgens Finabank CEO tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), Eblein Frangie, is het momenteel geen vruchtbare periode voor de economie van Suriname. Hij zegt dat los van de Covid-19 crisis, het financieel slecht gaat in het land. Volgens Frangie heeft de financieel-economische crisis ook de banken getroffen.

Winkelprijzen gaan voorlopig niet omlaag 

May 22, 2020

Terwijl de wisselkoersen voor de dollar en Euro een lichte daling vertonen, merken we dat de prijzen in de winkels verder stijgen. Een importeur zegt desgevraagd aan de krant dat de prijzen voorlopig niet zullen dalen, omdat de koers bij de aankoop van de US-dollar nog steeds hoog is.

Geen mogelijkheid tot stemmen voor gestrande passagiers 

May 22, 2020

Gestrande Surinamers in vooral Nederland hebben onlangs hun misnoegen geuit over het feit dat zij niet op een repatriatievlucht zouden worden geplaatst voor de verkiezingen van 25mei en dus ook niet  in de gelegenheid zouden worden gesteld te kunnen stemmen. De groep zou op grond hiervan, een verzoek hebben gedaan

Medische situatie verslechterd al maanden achtereen 

May 22, 2020

Terwijl we in een tijdperk leven waarbij de medische wereld een belangrijke rol vervult in elke samenleving, is de medische situatie in Suriname al maanden aanhoudend aan het verslechteren. Hoewel de medici al maanden aangeven, dat de situatie in de zorg aan het verslechteren is en in een kritieke fase is beland, is

Coalitie NDP verwelkomt wel verraders, maar geen parlementariërs conform wet en recht 

May 22, 2020

De coalitie heeft gisteren geen quorum verleend tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), waarbij Mohammed Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) toegelaten zouden worden tot het parlement. Volgens de VHP-voorzitter Chan Santokhi verwelkomt de NDP coalitie wel verraders, maar zeggen nee

Fraude niet te voorkomen met resolutie voor verkiezingen 

May 21, 2020

 “Het is niet goed voor de verkiezingen, dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos tegenover de media en wel naar aanleiding van de maatregelen die bij resolutie door president Desi Bouterse zijn bekendgemaakt, in verband

Verklaring anti-fraude platform n.a.v. presidentiële resolutie verkiezingsdag 

May 21, 2020

Met verontrusting heeft het Anti-Fraude Platform (VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DA’91,  DNL, STREI, PRO, A20, SPA) kennis genomen van de resolutie van 15 mei jl. inzake het verloop van de verkiezingen op maandag 25 mei a.s. Het is opmerkelijk dat deze essentiële resolutie in werking is getreden op 15 mei 2020 en pas

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249